MẪU VĂN BẢN TIẾNG HÀN – Phần 3

Sau đây là CÁC MẪU VĂN BẢN TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG, mời mọi người thám khảo nhé !!!

Click vào tên văn bản để download nhé !!!

81. Thông báo về việc mở văn phòng

82. 추석 인사문 Thư chúc Trung thu

83. 연말 인사문

84. 연하장문안 Chúc mừng năm mới

85. 합병과 사명변경 인사문 Thông báo về việc sát nhập và thay đổi tên công ty

86. 지점폐쇄의 인사문

87. 창립○주년기념 초대문 Thư mời tham gia lễ kỷ niệm.. năm thành lập công ty

88. 창립 ○주년 인사문 Thư mời tham dự lễ.. năm thành lập công ty

89. 신규거래조건의 조회문 Thư hồi đáp về điều kiện giao dịch mới

90. 납기에 대한 조회문 Thư hồi đáp về việc giao hàng

91. 주문품 재고에 관한 조회문 Thư hồi đáp về việc hàng đặt tồn kho

92. 착하상품 부족에 대한 조회문 Thư hồi đáp về việc giao thiếu hàng

93. 제품주문문 Công văn đặt hàng

94. 개점○주년기념 초대문 Thư mời tham gia lễ kỷ niệm.. năm thành lập chi nhánh

95. 가불증 Giấy chứng nhận ứng tiền

96. 사내 하계 야유회 안내 Công văn hướng dẫn dã ngoại mùa hè

97. 수요동향 조사보고서Báo cáo điều tra nhu cầu

98. 협상결과 보고서Báo cáo kết quả đàm phán

99. 채용 통지서Thông báo tuyển dụng

100.위임장 Giấy ủy quyền

101. 이임인사장 Thư chào

102. 사장취임축하문 Thư chúc mừng bổ nhiệm giám đốc

103. 창립기념일 축하문 Thư chúc mừng ngày thành lập

104. 회사설립축하문 Công văn chúc mừng thành lập công ty

105. 개업축하문 Công văn chúc mừng khai trương

106. 개업축하문 Công văn chúc mừng khai trương

107. 시험합격 축하문 Công văn chúc mừng thi đậu

108. 대학졸업 축하문 Công văng chúc mừng tốt nghiệp đại học

109. 출하 및납품 통지문 Thông báo xuất kho và giao hàng

110. 착하 통지문 Thông báo hàng đến

111. 송금통지문 Thông báo gửi tiền

112. 입금 수령 통지문 Thông báo nhận tiền

113. 가격인상 통지문 Thông báo nâng giá

114. 임시휴무에 대한 통지문 Thông báo về việc tạm thời ngưng kinh doanh

115. 제안서 Công văn đề nghị

116. 임시직 사원 채용에 대해서 Tuyển dụng nhân viên mùa vụ

117. 의뢰문 Thư đề nghị

118. 건강진단 통지문 Thông báo kiểm tra sức khỏe

119. 통지문 Thông báo

120. 채용내정통지문 Thông báo tuyển dụng

121. 불채용통지문 Thông báo không tuyển dụng

122. 조직변경 인사통지문 Thông báo thay đổi tổ chức

123. 담당자변경 통지문 Thông báo thay đổi người phụ trách

124. 추천감사

125. 면접시험의 통지문 Thông báo phỏng vấn tuyển dụng

126. 채용결정 통지문 Thông báo quyết định tuyển dụng

127. 주문의 정정 통지문 Thông báo đính chính đơn đặt hàng

128. 주문의 취소 통지문 Thông báo ủy đơn đặt hàng

129. 매매계약취소통지문 Thông báo hủy hợp đồng mua bán

130. 이사회개최 통지문 Thông báo cuộc họp hội đồng quản trị

131. 해고통지문 Thông báo sa thải

132. 납기지연에 대한 항의문 Thư khiếu nại về việc giao hàng muộn

133. 불량품에 대한 항의문 Thư khiếu nại về hàng hư hỏng

134. 주문취소에 대한 항의문 Thư khiếu nại về việc hủy đơn đặt hàng

135. 파손품에 대한 항의문Thư khiếu naại về hàng hóa hư hỏng

136. 신규거래의 요청 회답문Công văn trả lời về việc đề nghị giao dịch mới

137. 가격인상 통지문 Thông báo nâng giá

138. 샘플주문서 Đơn đặt hàng mẫu

139. 주문품 변경의뢰서 Đơn đề nghị thay đổi hàng đặt

140. 주문취소 요청서 Thư yêu cầu hủy đơn đặt hàng

141. 주문품 품절 안내서 Thông báo hết hàng

142. 대리점계약서 Hợp đồng đại lý

143. 제품 위탁 판매 계약서 Hợp đồng ủy thác bán hàng

144. 주식회사 설립계약서 Hợp đồng thành lập công ty cổ phần

145. 주식회사 정관 Điều lê công ty cổ phần

146. 건축계약서 HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

147. 호치민시 소개 Mẫu giới thiệu địa điểm tham quan du lịch

148. 장비임대계약서 Hợp đồng thuê thiết bị

149. 사무실임대차계약서 Hợp đồng thuê văn phòng

150. 차량 임대차계약서 Hợp đồng thuê xe

151. 공 장 임 대 차 계 약 서 Hợp đồng thuê nhà máy

152. 인사관리 규정 Qui dinh quan ly ve nhan su

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.