Đề Thi Nghe TOPIK 3-4 (13/12/21) – Thời gian thi : 50 phút

Lưu ý: bài trắc nghiệm có phần âm thanh để nghe, bạn cần chuẩn bị tai nghe / bật loa trên thiết bị của bạn để có thể nghe âm thanh trong quá trình làm bài. Click “Bắt đầu bài làm” dưới đây để bắt đầu.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.