Chuyên mục: Tự học từ vựng qua âm Hán -Hàn – Việt

Từ đồng nghĩa tiếng Hàn và từ gốc Hán

Mời các bạn cùng KANATA tham khảo nhé, Click vào tên văn bản để download [...]

Tam thiên tự 三千字

Tam thiên tự 三千字, hay Tự học toản yếu bao gồm  3.000 chữ Hán và nghĩa tiếng [...]

TỪ VỰNG HÁN HÀN TRONG TOPIK

Mời mọi người tham khảo nhé !!! Click vào tên văn bản để download nhé [...]

BÀI TẬP TỪ HÁN HÀN VIỆT – BÀI 3.  C =ㄱ, ㅎ

Mọi người cùng làm bài tập nhé !!! Âm Hán việt giúp chúng ta hiểu [...]

BÀI TẬP TỪ HÁN HÀN VIỆT – Bài 2. B= ㅍ, ㅂ

Mọi người cùng làm bài tập nhé !!! Âm Hán việt giúp chúng ta hiểu [...]

BÀI TẬP TỪ HÁN HÀN VIỆT – BÀI 1: A-아

Mọi người cùng làm bài tập nhé !!! Âm Hán việt giúp chúng ta hiểu [...]

HỌC TỪ VỰNG QUA ÂM HÁN VIỆT

Mời mọi người tham khảo nhé !!! Âm Hán việt giúp chúng ta hiểu rất [...]

4000 Từ vựng Hàn-Việt song ngữ

Sau đây là 4000 Từ vựng Hàn-Việt song ngữ  mời mọi người thám khảo nhé [...]

Hàn-Việt có phát âm giống nhau

산호 san hô 난간 lan can 호흡 hô hấp 낭만 lãng mạn 낙타 lạc đà [...]

 Cách ngôn 10 điều vô ích của Lâm Tắc Từ

Dịch theo âm Hán Việt 存心不善,风水无益 존심불선, 풍수무익 Tồn tâm bất thiện, phong thủy vô [...]