Chuyên mục: Sự khác biệt trong các cấu trúc tiếng Hàn

TỪ NGỮ VÀ SỰ PHÂN BIỆT Ý NGHĨA – 어휘의 의미 변별하기

________________ Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu: https://kanata.edu.vn/khoa-dao-tao-tieng-han-pho-thong/ [...]

2 Comments

Sự khác biệt giữa 기 때문에 và –(으)ㄴ 덕분에 và –(으)ㄴ 탓에

  ~기 때문에 : Có nghĩa là “Bởi vì…” – Cấu trúc này có thể [...]

1 Comments

Sự khác biệt giữa ~(으)ㄹ 정도(로) và ~(으)ㄹ 만큼

~(으)ㄹ 정도(로) và ~(으)ㄹ 만큼 đều có nghĩa giống nhau là dùng để chỉ mức độ. [...]

CÁC PHỤ TỐ -적, -스럽다, -롭다.

–적: Được gắn vào sau một số danh từ hoặc cụm danh từ. Hậu tố [...]

Sự khác biệt giữa 안되 và 안돼.

Đây là một câu hỏi khó, bởi vì chính người Hàn Quốc cũng thường hay [...]

Sự khác biệt giữa 다가 và 았/었다가.

Nhìn vào thì 다가 và 았/었다가 là hai cấu trúc khá tương đồng nhau, tuy [...]

Sự khác biệt giữa 맞다 và 어울리다.

맞다 có nghĩa rộng hơn và được sử dụng nhiều hơn 어울리다. Nó có nghĩa [...]

Sự khác biệt giữa -아/어지다 và -게 되다.

Tùy theo tình huống, đi chung với động từ hay tính từ mà nghĩa của [...]

Phân biệt sự khác nhau giữa 확인하다 và 확실하다

확인하다 có nghĩa là “xác nhận” hoặc “kiểm tra”, nói chung từ này được sử [...]

Phân biệt sự khác nhau 있다 và 가지다 

있다 và 가지다 đều mang nghĩa là “có” trong một số trường hợp, tuy nhiên trong vài [...]