1. KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC :

– Có khả năng nghe nói đọc viết tiếng Việt.

  1. KHAI GIẢNG: Đầu mỗi tháng
  2. ĐỐI TƯỢNG:

– Sinh viên đang theo học khoa tiếng Việt tại các trường đại học.

– Bất cứ ai có nhu cầu học tiếng Việt, thi lấy chứng chỉ tiếng Việt.

  1. GIÁO TRÌNH:

– Sử dụng giáo trình của bộ giáo dục Việt Nam.

– Giáo trình của trường Kanata.

  1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 8 tuần/tuần 3 buổi

Ca học : Sáng : 8h –10h30                 Chiều : 13h30 – 16h               Tối : 18h –20h30

  1. GIẢNG VIÊN: 100% giảng viên Việt Nam.
  2. KỸ NĂNG BỔ SUNG:

– Kỹ năng giao tiếp tiếng Việt.

  1. CHỨNG CHỈ :

– Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận hoàn thành từng khóa tiếng Việt của trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata.

  1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

– Rèn luyện khả năng giao tiếp , đối thoại ngôn ngữ Hàn – Việt , hình thành thói quen sử dụng tiếng Việt thường xuyên và hiệu quả trong tương lai.

– Đảm bảo môi trường học tập tiện nghi , thoải mái , giao lưu chia sẻ về văn hóa , tiếng nói , con người cùng với các học viên Việt Nam.

– 수업시간외에한국어공부하는베트남학생과 같이공부 공간 확보되어있음

– 학생의요구에따라강사가강의진도, 시간, 교재, 강의내용등조겅가능

– 베트남어- 한국어동아리참여

– 베트남어컴퓨터타자방식등실용베트남어

– 장학금제도, 사전증정

– 교실은에어컨, 컴퓨터등완비

– 수업이완료하면가나다어학당의강사로취직할수있음 .

– 베트남어능력시험신청대행등

  1. NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN

Chồng tôi là người Hàn hiện vẫn đang theo học tại trường. Trước đây anh ấy không biết nói tiếng Việt nhưng sau 4 tháng theo học tại trường đã có thể giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Việt được rồi. Nhờ giảng viên nhiệt tình, dạy dễ hiểu bài và có những phương pháp khiến học viên tiếp thu rất nhanh. Cảm ơn Trường rất nhiều.