Chuyên mục: Tổng hợp ngữ pháp Topik

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN TOPIK II – 반복 : LẶP LẠI

Mời các bạn tham khảo nhé! 1. V + 곤 하다 : Sử dụng khi [...]

Tổng hợp Ngữ pháp Topik I -Phần 2

한국어능력시험(TOPIK) 초급 문법 목록 Danh mục ngữ pháp sơ cấp kỳ thi năng lực tiếng [...]

4 Comments

Tổng hợp Ngữ pháp Topik I -Phần 1

한국어능력시험(TOPIK) 초급 문법 목록 Danh mục ngữ pháp sơ cấp kỳ thi năng lực tiếng [...]

4 Comments

MỘT SỐ NGỮ PHÁP ÔN THI TOPIK II

I. 양보 NHƯỢNG BỘ 1. V + 는다고 해도 : dù VD: – 아무리 비싸다고 [...]

6 Comments