Chuyên mục: Tự học mẫu câu tiếng Hàn

500 câu hỏi khi phỏng vấn ở công ty Hàn Quốc

Sau đây là 500 câu hỏi khi phỏng vấn ở công ty Hàn Quốc, mời [...]

NHỮNG LỜI THOẠI Ý NGHĨA TRONG PHIM TUỔI 25, TUỔI 21

Nguổn: Cày Topik 6 ________________ Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người [...]

CÙNG HỌC CÁC MẪU CÂU CƠ BẢN TRONG TIẾNG HÀN

1. N + 에/에서  가는/오는 길이다 (Đang trên đường tới… /về…) 사무실에 가시는 길 이세요?   [...]

8 Comments

50 CÂU TAM NGỮ HÀN VIỆT ANH  HAY SỬ DỤNG TẠI VĂN PHÒNG

1. 보고서 작성은 다 했어요? Have you finished that report? Anh đã hoàn thành báo [...]

3 Comments

VÀI MẪU CÂU KHI VIẾT CV XIN VIỆC

 제 소개를 하겠습니다: Tôi xin được giới thiệu bản thân. Các bạn nên dùng đuôi [...]

1 Comments

20 CÂU THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG

1. 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다. (lời nói đi có đẹp thì lời nói [...]

1 Comments

CÙNG BỎ TÚI MỘT SỐ CHÂM NGÔN NÀO

1. 너 자신의 별을 좇아라. → Hãy theo đuổi ngôi sao của chính bạn. 2. [...]

1 Comments

MẪU CÂU ANH HÀN

비즈니스 영어표현 233개 모음 Unit 01 전화 걸어 용건 말하기 001 This is ~ from [...]

1 Comments

지 않으면 안 되다 – (Nếu) không… thì không được/Không thể không…/Phải…

지 않으면 안 되다 – (Nếu) không… thì không được/Không thể không…/Phải… 이것을 외우지 않으면 [...]

2 Comments

지 말아야 하다/ –지 않아야 하다 – Không nên, phải không nên.…

지 말아야 하다/ –지 않아야 하다 – Không nên, phải không nên.… 우리는 거기에 가지 [...]

1 Comments