지 않으면 안 되다 – (Nếu) không… thì không được/Không thể không…/Phải…

지 않으면 안 되다 – (Nếu) không… thì không được/Không thể không…/Phải… 이것을 외우지 않으면 안되어요. Nếu không học thuộc cái này là không được. 그 분도 초대하지 않으면 안되어요. Nếu không mời anh ấy là không được. 사물실에 몇시까지


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.