Danh mục hồ sơ công văn dùng trong doanh nghiệp (Dịch chat GPT)

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ tiên tiến được phát triển bởi OpenAI, đang [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 13: 송금 통지서

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호                                                 수    신 : ○○ 주식회사, 영업부장  박○○ 님 귀하 [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 12: 지급지연 사과문

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호        수    신 : ○○ 주식회사, 영업부장  박○○ 님 귀하 [...]

Bản chất của việc học ngoại ngữ – Tác giả Lê Huy Khoa Kanata

Cần phải hiểu bản chất của ngoại ngữ, trước khi chúng ta học nó, như [...]

Hỏi và đáp về cách làm việc ở công ty Hàn Quốc – 궁금할 때 펴보는 기업윤리 Q&A

Mời mọi người thám khảo nhé, click vào tên file để download nhé !!! Hỏi [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 11: 대금지급 독촉장

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호              수신: ○○ 주식회사, 경리과장 김○○ 귀하 발신: 경기도 ○○시 [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 10: 청구서 정정 의뢰서

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호                                                수    신 : ○○ 주식회사, 경리과장  정○○ 님 발    [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 9:  소개장

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호                                         수    신 : ○○ 주식회사, 영업부장 김○○ 귀하 발    [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 8: 양해각서

베한 무역 회사 대표  주소: 전화번호: 대한 항공회사 대표:… 주소: 전화번호: 아래와 같은 인력 송출 [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 7. 시나리오

베트남 남부진출한국기업 영지원교류회 14:00. 착석완료 및 안내 세미나를 곧 시작하도록 하겠습니다. 장내에 계신 참석자 여러분께서는 모두 착석하여 주시기 바랍니다. 아울러 원활한 행사진행을 위해 가지고 계신 휴대폰은 [...]