📢 GIẢM 50% HỌC PHÍ KHÓA HỌC HÁN HÀN THIÊN TỰ VĂN ONLINE QUA VIDEO

Khóa học Tiếng Hàn trực tuyến qua video lần đầu ra mắt và được thiết [...]

3 Comments

통역이 갖추어야 할 덕목 Top 10 – 10 năng lực của phiên dịch

10.  밥 먹으며 말할 수 있는 능력  통역을 하다 보면 식사하는 자리에서 통역을 하는 경우가 [...]

2 Comments

Danh mục hồ sơ công văn dùng trong doanh nghiệp (Dịch chat GPT)

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ tiên tiến được phát triển bởi OpenAI, đang [...]

18 Comments

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 13: 송금 통지서

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호                                                 수    신 : ○○ 주식회사, 영업부장  박○○ 님 귀하 [...]

21 Comments

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 12: 지급지연 사과문

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호        수    신 : ○○ 주식회사, 영업부장  박○○ 님 귀하 [...]

15 Comments

Bản chất của việc học ngoại ngữ – Tác giả Lê Huy Khoa Kanata

Cần phải hiểu bản chất của ngoại ngữ, trước khi chúng ta học nó, như [...]

11 Comments

Hỏi và đáp về cách làm việc ở công ty Hàn Quốc – 궁금할 때 펴보는 기업윤리 Q&A

Mời mọi người thám khảo nhé, click vào tên file để download nhé !!! Hỏi [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 11: 대금지급 독촉장

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호              수신: ○○ 주식회사, 경리과장 김○○ 귀하 발신: 경기도 ○○시 [...]

9 Comments

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 10: 청구서 정정 의뢰서

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호                                                수    신 : ○○ 주식회사, 경리과장  정○○ 님 발    [...]

7 Comments

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 9:  소개장

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호                                         수    신 : ○○ 주식회사, 영업부장 김○○ 귀하 발    [...]

7 Comments