Chuyên mục: Mẫu văn bản Tiếng Hàn

Luyện dịch mẫu báo cáo chủ đề – Môi trường

Sau đây là Mẫu báo cáo về chủ đề – Môi trường Việt -Hàn- Anh, [...]

2 Comments

Thuyết trình của học viên các lớp tại Trường Hàn ngữ Kanata

Kỹ năng thuyết trình đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các công việc [...]

Mẫu báo cáo tài chính bằng tiếng Hàn và song ngữ Anh Hàn

Sau đây là Mẫu báo cáo tài chính bằng tiếng Hàn và song ngữ Anh [...]

MẪU VĂN BẢN TIẾNG HÀN – Phần 3

Sau đây là CÁC MẪU VĂN BẢN TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG, mời mọi người thám [...]

MẪU VĂN BẢN TIẾNG HÀN – Phần 2

Sau đây là CÁC MẪU VĂN BẢN TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG, mời mọi người thám [...]

MẪU VĂN BẢN TIẾNG HÀN – Phần 1

Sau đây là CÁC MẪU VĂN BẢN TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG, mời mọi người thám [...]

16 Comments

error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.