LUYỆN DỊCH QUA BẢN TIN HÀN – VIỆT

찬란하고 푸른 바다, 픅하이

Biển Phước Hải xanh và đẹp

GV thực hiện : Nguyễn Thị Thùy Linh

붕따우(Vũng Tàu)는 호치민시에서 가까운 해변 관광지이지만, 바다를 찾는 여행객들이 선택할 수 있는 해변은 몇몇으로 국한되어 있다. 그 중 넓은 백사장과 함께 자연 그대로의 모습을 지키고 있는 찬란한 푸른 빛의 픅하이(Phước Hải) 해변을 추천한다.
바리아-붕따우성 닷도현(Đất Đỏ)에 위치한 픅하이 해변은 붕따우 시에서 44번 지방 도로를 따라 16km정도 가다보면 도착한다.

파도가 출렁이는 바닷물은 밝게 빛나며 백사장 위를 장식한 소라가 평온함을 더해준다. 또한 해변가의 경사가 완만해 편안하게 해수욕을 즐길 수 있다. 과거 픅하이 주민들은 주로 어업으로 생계를 이어왔는데, 바리아-붕따우 성에서 가장 오랜 시간 어업을 해온 마을 중 하나이다. 이 지역의 특산품은 어포와 늑맘(Nước Mắm)이다.

관광지로서 큰 잠재력을 가진 이 지역은 관광지로 개발된지 그리 오래되지 않았다. 이곳이 사람들에게 알려진 계기는 픅하이 해변가 옆으로 새로운 도로가 생기면서부터이다.

 이후 깔끔한 해변가를 중심으로 꿈속에 있는 듯 한 느낌을 주는 아름다운 배경으로 많은 이들의 사랑을 받기 시작했다. 그후 호텔, 휴게소 등 편의 시설이 픅하이 지역 곳곳에 들어서며 해가  갈 수록 관광산업은 성장 중이다.

픅하이 바다는 야생의 아름다움을 지니고 있으며 햇볕과 바람, 그리고 해변 가를 따라 다양한 

모양의 돌로 장식돼 있다. 또한 해수욕을 원하지 않는 관광객들은 백사장 가까이에 있는 바닷물 수영장에서 수영을 즐길 수 있다.
이 지역 어부들은 보통 오후 2시에서 3시까지 인근해에 나가 해산물을 잡는다. 때문에 관광객들은 어부들이 일하는 모습을 아름다운 바다 풍경 속에서 볼 수 있다.
해변가에서 시원하게 더위를 날린 뒤, 지역 특산물인 게, 오징어, 문어 등 갓 잡은 각종 

해산물들을 구입해 해변에서 직접 요리해 먹는 재미도 쏠쏠하다. 바다의 기운이 강하게 느껴지는 이곳에서 다양하고 싱싱한 해산물을 즐기는 맛은 가히 최고라고 표현한다.
픅하이는 해마다 호치민시에서 명절과, 주말, 공휴 일을 맞아 여행 을 떠 나는 관광객 유 치를 

위해 많은 노력을 기울이고 있다. 호ㅊ민시에서 픅하이로 오는 차편은 투어 차량, 버스, 혹은 

오토바이 등 다양한 방법이 있는데, 그 중 픅하이 지역을 제대로 여행하고 아름다운 해변을 만끽하며 위해서는 오토바이 여행 또한 좋은 선택이다.
[베트남뉴스 TTXVN] 출처베한타임즈(http://www.viethantimes.com)
 
TỪ VỰNG

 1. 찬란하다 :                Sáng, lấp lánh
 2. 해변 :                        Bờ biển
 3. 여행객 :                    Khách du lịch
 4. 몇몇 :                       Một vài
 5. 국한되다 :               Được giới hạn
 6. 추천하다 :               Đề cử, tiến cử
 7. 장식하다 :              Trang trí
 8. 평온함 :                  Thanh bình, yên tĩnh
 9. 더해준다 :              Làm tăng, làm cho hơn
 10. 경사 :                      Độ nghiêng, dốc
 11. 완만하다 :             Chậm chạp
 12. 해산물 :                 Hải sản
 13. 쏠쏠하다 :            Tạm được, khá tốt
 14. 어업 :                    Nghề cá
 15. 생계 :                    Kế sinh nhai
 16. 차편 :                    Bằng xe
 17. 제대로 :               Như vậy, theo thứ tự
 18. 만끽하다 :            Ăn uống đầy đủ
 19. 표현하다 :            Biểu hiện, bày tỏ
 20. 유치하다 :            Thu hút, lôi kéo.
 21. 가깝다 :                Gần
 22. 관광지 :                Địa điểm du lịch
 23. 빛 :                       Ánh sáng
 24. 선택하다 :           Lựa chọn
 25. 자연 :                  Tự nhiên
 26. 주민 :                  Người dân
 27. 모습 :                 Hình dáng, hình dạng
 28. 지키다 :             Giữ
 29. 도착하다 :        Đến nơi
 30. 마을 :                Ngôi làng
 31. 특산품 :            Đặc sản
 32. 편안하다 :       Thoải mái
 33. 바닷물 :           Nước biển
 34. 밝다 :              Trong lành
 35. 중심 :              Trọng tâm
 36. 바람 :              Gió
 37. 다양하다 :     Đa dạng
 38. 아름답다 :     Đẹp
 39. 수영장 :         Hồ bơi
 40. 오래 :            Lâu
 41. 방법 :           Phương pháp
 42. 즐기다 :       Vui vẻ
 43. 오징어 :       Mực, cá mực
 44. 싱싱하다 :   Tươi
 45. 여행하다 :   Du lịch
 46. 최고 :          Cao nhất
 47. 기운 :          Sức mạnh, tinh thần
 48. 시원하다 :  Mát mẻ
 49. 일하다 :      Làm việc
 50. 풍경 :          Phong cảnh
 51. 바다 :         Biển
 52. 보통 :         Thông thường
 53. 좋다 :         Tốt
 54. 생기다 :     Phát sinh, xuất hiện
 55. 잠재력 :     Tiềm năn

 

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
Đỗ Trân
Đỗ Trân
2 năm cách đây

Người ta thường nói cần chuẩn bị cho mình ít nhất 1 ngôn ngữ để có thể tự tin giao tiếp. Do học không khá tiếng anh nên mình quyết định chọn tiếng Hàn. Và mình đã tìm đến trung tâm qua các bài viết như thế này. Quả thực đây là 1 sự lựa chọn sáng suốt của bản thân. Cám ơn trung tâm nhiều ạ

1
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x