LUYỆN DỊCH QUA BẢN TIN HÀN VIỆT

뇨꾸에강에서 자연의 위엄을 느끼다

CẢM NHẬN VẺ UY NGHIÊM CỦA TỰ NHIÊN BÊN DÒNG SÔNG NHO QUẾ

GV thực hiện :    Bàng Vũ Quỳnh Hoa

우리가 베트남 최북단 하장성(Ha Giang)을 가게 된다면 그 유명한 마피렝(Ma Pi Leng) 패스 기슭에 위치한 뇨꾸에 강(Nho Que River)을 반드시 들러야 한다.

모두를 압도하는 이곳의 풍경은 여행 애호가들의 호기심을 불러 일으키기 충분하다. 특히 마피렝 완주에 나선 많은 모험가들은 뇨꾸에 강을 따라 여행하는 경우가 일반적이다.

뇨꾸에강은 해발 1500m에 이르는 중국의 니엠선(Nghiem Son) 산에서 시작해 하장성의 동반(Dong Van)과 메오박(Meo Vac) 지역을 통과하여 까오방(Cao Bang)의 감강(Gam River)까지 흘러간다. 뇨꾸에강은 이 지역 주민들에게 귀중한 수원이 되는 소중한 존재이기도 하다.

뇨꾸에강의 총 길이는 192km에 달하지만 베트남 영토 내 구간은 46km로 길지 않다. 뇨꾸에강이 흐르는 지형은 험하고 거칠기로 유명하다. 강의 계곡은 동남아시아에서 가장 깊은 협곡으로 불리며 독특하면서도 웅장한 풍경을 자랑한다. 마피렝 정상에 서면 녹색의 뇨꾸에강이 구불구불 산을 통과해 가는 모습 속에 자연의 위엄을 느낄 수 있다.

뇨꾸에 강을 제대로 즐기려면 산의 경사면과 강과 평행하게 나 있는, 원주민들이 만든 길을 따라 오토바이를 이용해 보길 권한다.

마피렝에서 강으로 내려가는 거리는 약 12km이다. 오토바이 혹은 차량을 이용하면 약 30분이 소요된다. 겹겹이 자리한 산맥들로 우회해서 가야 하는데 도로가 좁고 울퉁불퉁해 험한 편이다. 오토바이 운전에 익숙한 사람도 내리막길을 달릴 때는 매우 조심해야 한다.

거친 산길과 급류를 통과하면 뇨꾸에강에 발을 딛을 수 있다. 양쪽에 가파른 절벽으로 이루어진 산 사이로 깊고 좁은 협곡이 만들어진다. 약간 으스스한 기분도 들지만 흐르는 강물 소리에 기분이 좋아진다.

뇨꾸에강은 바위층을 통과하기도 하고 계곡 중간중간 급류가 형성되기도 한다. 일부 구간은 조용히 흐르기도 한다. 특히 뚜선(Tu San) 협곡과 마피렝 패스 아래의 강 풍경이 가장 장관이다. 에메랄드 그린 빛의 강물은 녹색 숲과 조화를 이뤄 한 편의 그림을 만든다. 매년 많은 여행객들은 이곳을 방문해 산허리의 멋진 테라스에서 강을 바라보며 일상으로부터 힐링의 기회를 얻어가고 있다.

[편집국]
출처 : 베한타임즈(http://www.viethantimes.com/news/articleView.html?idxno=14203)

TỪ VỰNG

 1. 최북단 :              Cực Bắc, mũi Cực Bắc                 
 2. 기슭 :                  Chân núi
 3. 압도하다 :          Áp đảo                                   
 4. 애호가 :              Người hâm mộ, người say
 1. 호기심 :              Sự tò mò                    
 2. 일으키다 :          Gây nên, dựng lên
 3. 충분하다 :          Đầy đủ                                   
 4. 완주 :                  Sự về đích, chạy tới đích
 5. 모험가 :              Người mạo hiểm
 6. 일반적이다 :       Mang tính bình thường, thông thường
 1. 해발 :                   Độ cao so với mực nước biển
 2. 흘러가다 :           Chảy đi, trôi
 3. 주민 :                   Người dân                           
 4. 귀중하다 :           Quý trọng, quý giá
 5. 수원 :                   Nguồn cung cấp nước      
 6. 지역 :                   Khu vực
 7. 소중하다 :          Quý giá                                
 8. 존재 :                  Sự tồn tại
 9. 길이 :                  Chiều dài                                             
 10. 달하다 :              Đạt đến
 11. 영토 :                  Lãnh thổ                              
 12. 구간 :                  Đoạn đường, khúc sông   
 13. 지형 :                  Địa hình                               
 14. 험하다 :              Hiểm trở, hiểm nguy
 15. 거칠다 :             Thô ráp, sần sùi, gập ghềnh
 16. 계곡 :                Thung lũng
 17. 협곡 :                Khe núi hẹp                         
 18. 불리다 :            Được gọi là

   29. 독특하다  :       Độc đáo, đặc biệt               

 1. 웅장하다 :       Hùng tráng
 2. 자랑하다 :      Tự hào, kiêu hãnh           
 3. 정상 :              Đỉnh núi
 4. 녹색 :              Màu xanh                     
 5. 구불구불 :      Ngoằn ngoèo, khúc khuỷu
 6. 통과하다 :      Thông qua, vượt qua, đi qua
 7. 위엄 :              Sự uy nghiêm
 8. 제대로 :          Đúng cách, theo đúng sự thật
 9. 경사면 :          Mặt nghiêng, mặt dốc
 10. 평행하 다 :     Song hành, song song     
 11. 원주민 :          Dân địa phương
 12. 권하다 :          Khuyên bảo, mời           
 13. 약 :                 Khoảng chừng 
 14. 혹은 :             Hoặc là, hay là               
 15. 차량 :             Xe cộ, xe
 16. 이용하다 :     Sử dụng, tận dụng         
 17. 겹겹이 :         Tầng tầng, lớp lớp
 18. 요청하다 :     Yêu cầu, đòi hỏi             
 19. 소요되다 :    Được yêu cầu, được đòi hỏi
 20. 자리하다 :   Có, giữ vị trí                  
 21. 산맥 :           Dãy núi, rặng núi
 22. 우회하다 :   Đi vòng, đi vòng quanh   
 23. 울퉁불퉁하다 : Gập ghềnh, mấp mô
 24. 험하다 :              Hiểm trở, hiểm nguy       
 25. 익숙하다 :          Quen, quen thuộc
 26. 내리막길 :          Con đường dốc          
 27. 달리다 :              Chạy
 28. 조심하다 :          Cẩn thận                     
 29. 급류 :                  Dòng nước xiết, dòng nước lũ
 30. 딛다 :                  Đặt chân lên, giẫm đạp
 31. 양쪽 :                  Hai bên, hai phía
 32. 가파르다 :          Dốc đứng, dốc ngược
 33. 절벽 :                  Vách đá, vách đá cheo leo
 34. 이루어지다 :     Được thực hiện, tạo thành     
 35. 약간 :                 Hơi, một chút
 36. 으스스하다 :    Run lẩy bẩy, run bần bật
 37. 강물 :               Nước sông
 38. 바위층 :           Tầng đá                        
 39. 중간중간 :       Giữa chừng, giữa
 40. 형성되다 :       Được hình thành            
 41. 장관 :              Cảnh tượng, cảnh quan
 42. 에메랄드 :      Ngọc lục bảo, ngọc bích  
 43. 빛 :                  Ánh sáng
 44. 조화 :              Tạo hóa                        
 45. 이루다 :          Thực hiện, đạt được
 46. 여행객 :          Khách lữ hành, khách du lịch
 47. 방문하다 :     Thăm viếng
 48. 산허리 :        Sườn núi, lưng chừng núi
 49. 테라스 :        Sân hiên, bậc thềm
 50. 바라보다 :    Nhìn, quan sát, theo dõi
 51. 일상으로부터 : Trong cuộc sống thường nhật
 1. 힐링 :             Sự chữa lành              
 2. 기회 :             Cơ hội
 3. 얻어가다 :     Nhận được, có được

 

 

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x