Author Archives: admin_kanata

SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA “었던”과 “은”

So sánh sự khác biệt giữa “었던”과 “은” “었던”과 “은”은 모두 과거의 행위를 표현할 때에 [...]

1 Comments

LUYỆN DỊCH QUA BẢN TIN HÀN – VIỆT

온라인  뮤직쇼  여는  왕년의  뮤지션들 Chương trình âm nhạc trực tuyến  của những  nhạc sĩ  [...]

SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT ‘-는 동안‘ và ‘-는 사이’

So sánh sự khác biệt giữa ‘-는 동안‘ và ‘-는 사이’ có thể trao đổi [...]

3 Comments

LUYỆN DỊCH CÂU SONG NGỮ

BÀI 50 박근혜 대통령, 윙푸쫑 서기장과 정상회담 “Tổng thống Park hội đàm thượng đỉnh với [...]

LUYỆN DỊCH QUA BẢN TIN HÀN VIỆT

뇨꾸에강에서 자연의 위엄을 느끼다 CẢM NHẬN VẺ UY NGHIÊM CỦA TỰ NHIÊN BÊN DÒNG SÔNG [...]

LUYỆN DỊCH CÂU SONG NGỮ

BÀI 49 세계서가장부유한국민은호주인” “Người dân Úc là những người giàu nhất thế giới” 실종 말레이기 [...]

SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA “고 말다” và “어 버리다

So sánh sự khác biệt giữa “고 말다” và “어 버리다” là biểu hiện nhấn [...]

LUYỆN DỊCH CÂU SONG NGỮ

BÀI 48 2019년에 고성능카메라 국토관측위성 발사 Năm 2019 Phóng vệ tinh quan sát lãnh thổ [...]

SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA “을 때” và “었을 때”

So sánh sự khác biệt giữa “을 때” và “었을 때” ■ 어렸을 때에는 김치를 [...]