LUYỆN DỊCH QUA BẢN TIN HÀN – VIỆT

호치민시, 코로나19 피해 입은 기업과 실직자 지원

Hồ Chí  Minh hỗ trợ người thất nghiệp và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch covid 19

GV thực hiện : Nguyễn Thị Diệu Hiền

호치민시 인민위원회는 코로나19로 피해 입은 자영업자들과 근로자들을 지원하기 위해 추가 금융지원액 8300억VND(약3550만USD)을 승인했다.
이번 금융지원은 호치민시 정부 예산에서 충당하며, 총 23개 군에 소재한 자영업자들과 근로자들이 지원대상이다.
이 중 약 8190억VND는 코로나19로 인한 실직자 27만3000명을 지원하는데 쓰여진다. 나머지 110억VND는 연간 매출액 1억VND(4300USD) 미만인 자영업기업 중 코로나19로 인해 영업을 중단한 3730곳을 대상으로 지급된다.
호치민시 1군의 경우 금융지원이 필요한 근로자 1만1000명과 자영업 기업 80곳을 위해 예산에서 약 330억VND를 집행하기로 했다.
4월 말 호치민시는 코로나19 피해자들을 지원하기 위해 6380억VND를 지급한 바 있다. 민간 유치원 교사를 비롯해 산업공단과 수출공단 및 사이공 하이테크 파크 근로자 약 60만 명을 대상으로 지원액 1조8000억VND를 할당했다. 4월에 시작된 금융지원은 3개월 이내에 지급을 완료한다는 방침이다.
최근 조사에 따르면 코로나19에 따른 원자재 부족 및 수출 감소로 인해 생산을 축소한 기업이 약 75%에 달하는 것으로 집계된다. 이로 인해 대다수 근로자들이 일시 해고됐고, 많은 기업들이 직원 수를 25~30%가량 감축한 것으로 파악되고 있다.

출처 : 베한타임즈(http://www.viethantimes.com)

Từ vựng :

 1. 피해 입다 :      Bị thiệt hại, bị tổn thất
 2. 예산 :               Ngân sách
 3. 근로자 :           Người lao động
 4. 지원하다 :       Hỗ trợ
 5. 승인하다 :       Tán thành, thừa nhận
 6. 충당하다 :      Chi trả, bổ sung
 7. 실직자 :           Người thất nghiệp
 8. 집행하다 :       Thi hành, thực thi
 9. 유치원 교사 :  Giáo viên mần non
 10. 매출액 :           Tiền doanh thu, tiền bán hàng
 11. 중단하다 :       Đình chỉ, dừng, nghỉ
 12. 할당하다 :       Chia phần, phân công
 13. 완료하다 :       Hoàn thành, hoàn tất
 14. 조사 :              Điều tra
 15. 부족 :              Sự thiếu hụt
 16. 감소 :              Sự giảm bớt
 17. 생산 :              Sản xuất
 18. 축소하다 :      Giảm thiểu
 19. 달하다 :          Đạt đến, lên đến
 20. 집계되다 :      Được thống kê, được tính tổng
 21. 대다수 :          Đại đa số
 22. 해고되다 :      Bị đuổi việc
 23. 감축하다 :      Giảm bớt, rút gọn      
 24. 파악되다 :      Được nắm bắt, thấu suốt

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x