LUYỆN DỊCH QUA BẢN TIN HÀN – VIỆT

호치밈 한인 회관 다시 문열다.”

Hội quán người Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh

GV thực hiện : Huỳnh Thị Thu Vân

 

 

김종각 한인회장(오른쪽 네번째)과 임재훈 주호치민총영사(세번째) 등 내빈들이 한인회 사무실 개관 테이프커팅을 하고 있다
호치민한인회관이 새롭게 단장했다.
올초 김종각 15대 호치민한인회장 취임 후 약 3개월간의 리모델링 공사를 거친 호치민한인회관 1층 한인회 사무실이 지난 20일 개관식을 가졌다.
이날 개관식에는 김종각 한인회장과 임재훈 주호치민 한국총영사, 김흥수 코참회장, 김영수 노인회장, 박남종 민주평통서부협의회 회장 등이 참석해 한인회관의 새 단장을 축하했다.

김종각 호치민한인회장(가운데) 한인회관 리모델링에 도움을 준 기업들에게 감사장을 전달했다. 
코로나19 사태에도 많은 교민과 한인기업, 그리고 재외동포재단 등의 십시일반 지원으로 다시 문을 연 호치민한인회 사무실은 앞으로 17만 호치민시 한인사회를 대표하는 한인회의 보금자리 역할을 하게 된다.

대지 190평에 지상 3층 본관과 지상 2층 별관으로 구성된 호치민한인회관은 현 위치에서지난 1972년 11월 4일 기공식을 갖고 이듬해 5월 10일 완공됐다. 교민 복지향상과 교육장 활용, 주월 한국군의 전사자료 보관을 위한 목적이었다. 공사는 주월한국군 127 공병대가 맡았다. 많은 한국기업들이 건축 자재 등을 지원했으며 교민들 역시 재원조달을 위해 모금운동을 전개하기도 했다.
베트남 전쟁 이후 호치민한인회관은 베트남 정부로 귀속됐으나 한국-베트남 수교가 이뤄지면서 반환 교섭이 시작됐다. 결국 1995년 3월 27일 다시 한국총영사관 부속건물로 반환받았다.
이후 호치민한인회관은 한인회 및 한인단체들의 사무실로 활용됐다. 그러나 호치민한인회가 재외동포재단으로부터 사고단체로 분류된 지난 4년 동안 호치민한인회관 1층은 폐쇄된 채 유지됐었다.

출처베한타임즈(http://www.viethantimes.com)

TỪ VỰNG

 1. 한인회관 :           Hội quán người Hàn Quốc
 2. 단장하다 :           Trang hoàng
 3. 취임 :                   Nhậm chức
 4. 리모델링 공사를 거치다 : Thông qua công trình tu sữa
 5. 개관식 :               Lễ khai trương, lễ ra mắt
 6. 한국총영사 :      Tổng lãnh sự Hàn Quốc
 7. 코참회장 :           Chủ tịch hội đồng tham mưu
 8. 노인회장 :           Chủ tịch hội người cao tuổi
 9. 민주평통서부협의회 회장: Chủ tịch hội đồng tư vấn bình đẳng dân chủ
 10. 참석하다 :           Tham dự
 11. 사태 :                   Tình trạng
 12. 한인기업 :           Doang nghiệp Hàn Quốc
 13. 재외동포재단 :   Quỹ kiều bào ở nước ngoài
 14. 십시일반 :           Lá lành đùm lá rách
 15. 보금자리 :           Tổ ấm
 16. 역할하다 :           Đóng vai trò
 17. 지상 :                  Trên mặt đất
 18. 본관 :                  Toà nhà chính
 19. 구성되다 :           Được cấu thành
 20. 별관 :                 Toà nhà phụ, nhà riêng
 21. 기공식 :              Lễ động thổ, lễ khởi công
 22. 이듬해 :             Năm sau
 23. 완공되다 :         Được hoàn thành
 24. 교민 복지향상 : Cải thiện phúc lợi của kiều bào
 25. 교육장 :           Nơi đào tạo
 26. 전사자 :           Liệt sĩ
 27. 맡다 :               Đảm nhiệm
 28. 지원하다 :      Tài trợ, hỗ trợ
 29. 전개하다 :      Triển khai
 30. 모금운동 :      Phong trào gây quỹ
 31. 귀속되다 :      Thuộc quyền
 32. 한인단체 :      Đoàn thể người Hàn Quốc
 33. 분류되다 :     Được phân loại, được sắp hạng

 

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x