LUYỆN DỊCH BẢN TIN

LUYỆN DỊCH BẢN TIN

Mỗi ngày 1 bản tin, mọi người cùng luyện dịch nhé!

BÀI 16. 호찌민 주석 시신의 장기보존 (gìn giữ lâu dài) 및 절대안전보위 (bảo vệ an toàn tuyệt đối)

(VOVWORLD) – 호찌민 주석이 영면한지 만 50년이 되었지만 그의 시신 (thi hài)은 항상 최상의 상태로 유지되어 왔다. 또한 생전 (sinh thời, khi còn sống))의 면모 (diện mạo)도 여전히 간직하 (giữ)고 있다. 이것은 베트남의 공산당, 국가 및 정부의 뛰어난 지도와 더불어 호찌민묘-바딘 (Ba Đình) 역사문화유적 단지관리위원회인력 이 베트남 과학자들과 구 소련 (Liên Xô cũ) 및 현 러시아 (Liên bang Nga) 과학자들과 긴밀한 (chặt chẽ) 협력하여 이루어 낸 결과이다.
호찌민 주석의 시신 보존 (gìn giữ, bảo tồn)은 여러 단계를 거쳐 진행되었다. 77회 생신, 즉 1967년 이후 호찌민 주석은 쇠약 징후 (dấu hiệu suy yếu)가 나타났다. 베트남 공산당 중앙집행위원회 정치국 (Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Việt Nam)은 비상회의 (buổi họp khẩn)를 열어 호찌민 주석의 건강 문제와 더불어 나중에 주석의 시신을 장기적으로 보관하는 문제를 논의하였다. 비상회의 이후 몇 명의 우수 의료 간부진 (đội ngũ cán bộ y tế giỏi)이 소련에 파견되어 시신 보관 및 미라 (việc ướp xác) 제작 기술을 배웠다. 호찌민 주석이 숨진 (trút hơi thở cuối cùng) 후에 베트남의 특별 의료팀과 소련에서 온 전문가들이 같이 모여서 호찌민 주석의 특징적 면모를 생전처럼 간직하기 위해서 신중한 기술 업무를 진행했다. 특별 의료팀과 소련 전문가들의 성공은 다음 단계에 호찌민 주석의 유해 (di hài)를 장기적으로 간직하는 데에 첫 초석이 되었다. 호찌민주석묘사령부 사령관 (Tư lệnh Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng) 겸 관리위원회 부위원장 (Phó trưởng ban quản lý Lăng)인 부하이선 (Bùi Hải Sơn) 대령 (đại tá)은 다음과 같이 밝혔다,
호찌민 주석의 시신 보존은 구 소련 및 현 러시아 연방 정부 (chính phủ liên bang Nga)가 우리 베트남 국민과 호찌민 주석에게 보내준 특별한 정감입니다. 지난 50년 동안 역사가 많은 변화를 겪 (trải qua nhiều biến cố lịch sử)었음에도 호찌민 주석 시신 보존에 대해 러시아 친구들의 정감 (tình cảm), 단결과 지원은 변하지 않았습니다.
1975년 8월 29일에 베트남 정부가 호찌민 주석묘 (Lăng chủ tịch)를 완공하였고 추모식 (Lễ tưởng niệm)을 시작하였다. 그때부터 호찌민 주석의 시신을 간직하는 임무는 새로운 단계로 넘어가서 더 높은 요구에 응해 (đáp ứng)야 하였다. 1991년에 모든 업무들이 베트남 기술진과 의료진에게 인계되었다. 베트남과 러시아 연방과의 협상을 통해 호찌민 주석묘에서 이용되는 액체가 베트남에게 전달되었다. 호찌민 주석의 시신을 간직하는 데에 있어 베트남을 지원하기 위해 소련에서 온 전문가 유리 알렉세빅 (Yuri Alekseevich)에 따르면 소련 전문가들이 베트남의 동료들과 함께 호찌민 주석의 시신을 보관하는 임무를 잘 할 수 있도록 최상의 조건이 마련되었다고 한다. 그는 다음과 같이 강조하였다.
베트남 국민은 호찌민 주석에 대하여 항상 깊은 존경심 (lòng thành kính) 을 보여줍니다. 그는 침략 적군 (quân xâm lược)에 앞서 조국을 보호한 정의적인 투쟁 (cuộc đấu tranh chính nghĩa)을 위하여 모든 인생을 희생하고 국민들에게 독립 • 자유 • 행복을 가져다 주었습니다. 그래서 베트남 국민의 마음에 불멸 (bất diệt, sống mãi)의 지도자이며 베트남 민족의 불멸의 힘이 된 호찌민 주석의 시신을 간직하는 데에 기여한 (đóng góp, cống hiến) 것이 저희에게는 너무 자랑스럽습니다.
앞으로 호찌민 주석묘사령부의 공무원, 간부진과 군인들은 호찌민 주석의 시신을 장기적이고 절대 안전하게 보위할 수 있도록 계속 능동성 (tính linh hoạt)과 창의성 (tính sáng tạo)을 발휘할 것이다. 한편 주석묘사령부는 의료규정 및 제도를 세밀히 (nghiêm ngặt) 실시하여 한치의 오차도 없이 (không sai sót dù chỉ 1 ly) 호찌민 주석의 시신이 항상 최상의 상태로 유지되도록 보장할 것이다.

GVTH: HÀ THẾ THANH
Nguồn: vovworld.vn

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x