Định nghĩa về dịch thuật, phiên dịch và biên dịch, biên dịch viên, biên dịch viên

“Dịch thuật là khái niệm gồm cả phiên dịch và biên dịch, là công việc truyền đạt, chuyển đổi từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác”. “ Phiên dịch, chủ yếu là công tác chuyển đổi từ


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký