Chuyên mục: Luyện dịch song ngữ

말 잘하는 방법 39가지 – 39 cách để nói chuyện hay

Hãy cùng KANATA luyện dịch nhé!  1. 같은 말이라도 때와 장소를 가려라.  이곳에서 노래가 저곳에는 [...]

성공한 사람들의 주말습관 12가지 – 12 thói quen sinh hoạt  cuối tuần của người thành công

Hãy cùng KANATA luyện dịch nhé!  1. 주말이라고 허송생활을 보내지 않는다 성공한 사람들은 황금 같은 [...]

돈을 부르는 습관 7가지 – 7 thối quen dễ dàng sở hữu được tiền bạc

Hãy cùng KANATA luyện dịch nhé!  무리한 절약을 하지 않는다. Không tiết kiệm quá mức. [...]

보이는게 전부가 아닐수도 있습니다 – Những gì bạn thấy có thể không phải là như vậy

Hãy cùng KANATA luyện dịch nhé!  어느 날 스티븐 코비가 뉴욕의 지하철을 타고 가다가 아주 [...]

메모하는습관 – Thói quen ghi chú

Hãy cùng KANATA luyện dịch nhé!  현대인이 정보 전쟁에서 승리하는 비결은 간단하다. Bí quyết dành [...]

인간 관계의 법칙 – Quy tắc quan hệ con người 

Hãy cùng KANATA luyện dịch nhé!  ▶ 369 법칙  – Quy tắc 369 사람 사이는 [...]

사람 잡는 15가지 – 15 điều làm hại đến con người

Hãy cùng KANATA luyện dịch nhé!  ‘오해’가 사람을 잡는다. (반드시 진실을 확인하라.)   “Sự hiểu lầm” [...]

좋은 친구 /나쁜 친구 – Bạn tốt /Bạn xấu

Hãy cùng KANATA luyện dịch nhé!  좋은 친구 ( Bạn tốt ) 첫째는 겉으로는 냉정하지만 [...]

사랑을 위한 일곱가지 필수 비타민 – 7 vitamin cần thiết trong tình yêu

Hãy cùng KANATA luyện dịch nhé!  Accept (받아들이다) : Chấp nhận 상대방을 고치려 들지 말고 [...]

성공을 부르는 하루 10가지 습관 –  10 thói quen hằng ngày để thành công 

Hãy cùng KANATA luyện dịch nhé!  공부: 단 하루도 새로 배운 것 없이 보내지 않는다. [...]

error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.