말 잘하는 방법 39가지 – 39 cách để nói chuyện hay

Hãy cùng KANATA luyện dịch nhé! 

1. 같은 말이라도 때와 장소를 가려라. 
이곳에서 노래가 저곳에는 소음이 된다.    
Dù là lời nói giống nhau
Nhưng nơi đây là bài hát còn nơi khác lại trở thành tiếng ồn

2. 이왕이면 다홍치마다.
말에도 온도가 있으니 썰렁한 말 대신 화끈한 말을 써라. 
Lựa lời mà nói
Vì trong lời nói cũng có nhiệt độ nên hãy dùng lời nói ấm áp thay cho lời nói lạnh lùng

3. 내 하고 싶은 말 대신 그가 듣고 싶은 말을 하라. 
모두가 고객이다.   
Thay vì nói những lời mình muốn nói thì hãy nói những điều mà anh ta muốn nghe
Tất cả đều là khác

4. 나오는대로 다 말하지 마라. 
체로 거르듯 곱게 말해도 불량품이 나오기 마련이다.   
Đừng nói hết những gì mình nghĩ
Dù cho nói hay cở nào cũng sẽ lộ ra nhược điểm

5. 상대방 눈을 보며 말하라. 
눈을 맞춰야 마음도 맞는다.   
Hãy nhìn vào mắt đối phương và nói
Vì vừa mắt sẽ vừa lòng

6. 풍부한 예화를 들어라. 
예화는 말의 맛을 결정하는 조미료이다.   
Hãy nêu ra nhiều ví dụ minh họa phong phú
Ví dụ minh họa là gia vị quyết định sự hấp dẫn của lời nói

7. 한 번 한 말 두번 하지 마라. 
듣는 사람을 지겹게 하려면 그렇게 하라.   
Đừng nói hai lời
Nếu muốn người nghe chán chường thì cứ làm như thế

8. 일관성있게 말하라. 
믿음을 잃으면 진실도 거짓이 되어 버린다.   
Nói phải cho chính xác
Nếu đánh mất lòng tin thì dù nói thật cũng trở thành dối trá

9. 혼자 말하지 말고 상대방에게도 기회를 주어라. 
대화는 일방통행이 아니라 쌍방향이다.   
Đừng nói chuyện một mình hãy cho đối phương cơ hội
Đối thoại không phải đơn phương mà là song phương.

10. 상대방 말을 끝까지 들어라. 
말을 자꾸 가로채면 돈 빼앗긴 것보다 더 기분 나쁘다.   
Đừng ngắt lời đối phương
Nếu cứ bị cướp lời thì còn khó chịu hơn bị cướp tiền

 11. 내 생각만 옳다고 생각하면 큰 오산이다. 
상대방의 의견도 옳다고 받아들여라.   
Nếu bạn nghĩ rằng chỉ có suy nghĩ của mình là đúng thì lầm to
Ý kiến của đối phương cũng đúng 

12.죽는 소리를 하지 마라. 
죽는 소리를 하면 천하장사도 살아 남지 못한다.   
Đừng có kêu ca chết chóc
Nếu cứ chết chết thì dù là người mạnh mẽ thế nào cũng không sống nổi

13. 상대방이 말할 때는 열심히 경청하라. 
지방방송은 자신의 무식함을 나타내는 신호다.   
Khi đối phương nói thì hãy chú ý lắng nghe.
Phát thanh là tính hiệu cho thấy sự ngu đốt của bản thân
(người khôn nghe nhiều,  người ngu nói nhiều)

14.불평불만을 입에서 꺼내지 마라. 
불평불만은 불운의 동업자다.   
Đừng nói những lời bất mãn
Vì bất mãn là bạn đồng hành của bất hạnh

15. 재판관이 아니라면 시시비비를 가리려 마라. 
옳고 그름은 시간이 판결한다.   
Nếu không phải là quan tòa thì đừng phân định đúng sai
Đúng hay sai thì thời gian sẽ phán quyết 

16. 눈은 입보다 더 많은 말을 한다. 
입으로만 말하지 말고 표정으로도 말을 하라.   
Mắt nói nhiều hơn miệng
Đừng chỉ nói bằng miệng mà hãy nói bằng mắt.

17. 조리있게 말하라. 
전개가 잘못되면 동쪽이 서쪽된다.   
 Hãy nói một cách logic
Nếu triển khai sai thì hướng Đông sẽ thành hướng Tây
(sai một ly đi một dặm, vậy nên phải thận trọng)

18. 결코 남을 비판하지 말라. 
남을 감싸주는 것이 덕망있는 사람의 태도다.   
Đừng bao giờ phê phán người khác
Bảo vệ người khác là biểu hiện của người có đạo đức.

19. 편집하며 말하라. 
분위기에 맞게 넣고 빼면 차원높은 예술이 된다.
Hãy chuẩn bị trước rồi hẳn nói
Chọn đúng thời điểm cũng là một nghệ thuật    

20. 미운 사람에게는 각별히 대하여라. 
각별하게 대해주면 적군도 아군이 된다.   
Hãy đối xử đặc biệt với người đáng ghét
Nếu đối đãi một cách đặc biệt thì dù là kẻ thù cũng trở thành bạn.

21. 남을 비판하지 마라. 
남을 향해 쏘아올린 화살이 자신의 가슴에 명중된다.   
Đừng phán xét người khác
Không khéo gậy ông lại đập lưng ông.

22. 재미있게 말하라. 
사람들이 돈내고 극장가는 것도 재미가 있기 때문이다.   
Hãy nói chuyện vui vẻ
Vì mọi người tốn tiền đi xem hát cũng vui

23. 누구에게나 선한 말로 기분좋게 해주어라. 
그래야 좋은 기의 파장이 주위를 둘러싼다.   
Hãy làm cho mọi người vui lòng bằng nói những lời tốt đẹp
Bởi vì sinh khí vui vẻ có thể lan tỏa cho những người xung quanh

24. 상대방이 싫어하는 말을 하지 마라. 
듣고 싶어하는 얘기하기에도 바쁜 세상이다.   
Đừng nói lời mà đối phương không thích
Ai cũng muốn được nghe lời ngợi khen không muốn nghe lời chê bai

25. 말에도 맛이 있다. 
입맛 떨어지는 말을 하지 말고 감칠 맛나는 말을 하라.   
Trong lời nói cũng có hương vị.
Đừng nói những lời khiến người khác khó nuốc mà hãy nói những lời dễ nghe.

26. 또박또박 알아듣도록 말하라. 
속으로 웅얼거리면 염불하는지 욕하는지 남들은 모른다.   
Hãy nói rõ ràng để người khác hiểu
Nếu cứ làu bàu trong miệng người khác không biết là bạn đang niệm phật hay đang chửi rủa

27. 뒤에서 험담하는 사람과는 가까이 마라. 
모진 놈 옆에 있다가 벼락맞는다.   
Đừng gần gũi với người hay nói xấu sau lưng người khác
Vì như thế trước sau gì người đó cũng sẽ nói xấu sau lưng bạn

28. 올바른 생각을 많이 하라. 
올바른 생각을 많이 하면 올바른 말이 나오게 된다.   
“ Gieo suy nghĩ,  gặt lời nói.  Gieo lời nói, gặt hành động. Gieo hành động,  gặt thói quen.
Gieo thói quen, gặt tính cách.  Gieo tính cách,  gặt số phận.” Vậy nên hãy suy nghĩ đúng đắn.  

29. 부정적인 말은 하지도 듣지도 전하지도 마라. 
부정적인 말은 부정타는 말이다.
Đừng truyền,  đừng nói,  đừng nghe lời tiêu cực
Vì lời nói không tốt có thể khiến chúng ta trở nên tiêu cực    

30. 모르면 이해될 때까지 열 번이라도 물어라. 
묻는 것은 결례가 아니다.   
Hỏi không phải là thất lễ
Nếu không biết dù là mười lần cũng hỏi, hỏi đến khi nào hiểu được mới thôi.  

31. 밝은 음색을 만들어 말하라. 
듣기좋은 소리는 음악처럼 아름답게 느껴진다.
Hãy nói bằng âm thanh trong trẻo
Giọng nói bùi tai có cảm giác hay như âm nhạc    

32. 상대방을 높여서 말하라. 
말의 예절은 몸으로 하는 예절보다 윗자리에 있다.   
Hãy nói lời tôn trọng đối phương.
Vì lời nói quan trọng hơn hành động

33. 칭찬 감사 사랑의 말을 많이 사용하라. 
그렇게 하면 사람이 따른다.   
Nếu ta nói  nhiều lời yêu thương cảm ơn và ngợi khen
Thì ta cũng sẽ nhận lại được những  lời tương tự

34. 공통화제를 선택하라. 
화제가 잘못되면 남의 다리를 긁는 셈이 된다.   
Hãy lựa chọn chủ đề khi nói chuyện
Nếu chọn sai sẽ khiến người nghe khó chịu

35. 입에서 나오는대로 말하는 사람은 경솔한 사람이다. 
가슴에서 우러나오는 말을 하라.   
Người nói năng tùy tiện là người cẩu thả
Hãy nói lời xuất phát tận đáy lòng

36.대상에 맞는 말을 하라. 
사람마다 좋아하는 음식이 다르듯좋아하는 말도 다르게 마련이다.   
Hãy nói lời thích hợp với từng đối tượng.
Mỗi người thích món ăn khác nhau thì đương nhiên lời nói mà mỗi người thích nghe cũng khác nhau

37. 말로 입은 상처는 평생 간다. 
말에는 지우개가 없으니 조심해서 말하라.   
Những tổn thương do lời nói gây ra sẽ in hằn mãi .
Hãy uốn lưỡi trước khi nói vì lời nói ra rồi khó mà thu lại được

38. 맞장구를 쳐주어라. 
말하는 사람과 듣는 사람 간에 신뢰가 생긴다.   
Hưởng ứng phụ họa theo
Thì người nghe và người nói sẽ phát sinh sự tin tưởng

39. 자만 교만 거만은 적을 만든다. 
자신을 낮춰 겸손하게 말하라. 
Tự mãn,  ngạo mạn,  kiêu căng sẽ tạo ra kẻ thù.
Hãy nói lời hạ thấp bản thân và khiêm tốn
==========
📍 Tự học thêm nhiều kiến thức tiếng Hàn hoàn toàn MIỄN PHÍ tại:
✅ Website – www.kanata.edu.vn
✅ Youtube – Học tiếng Hàn với Kanata
✅ Tiktok – kanata_hanngu
📍 Tư vấn MIỄN PHÍ tại:
✅ Facebook – Trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata
✅ Website – www.kanata.edu.vn
Trụ sở chính: Cơ sở chính: 384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. P.Võ Thị Sáu, Quận 3 (Đối diện chùa Vĩnh Nghiêm) – 028.3932 .0868; 028.3932.0869
✅Cơ sở 1: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình, 028.3949 1403 / 3811 8496
✅Cơ sở 2: Số 18 Nội khu Mỹ Toàn 2, khu phố Mỹ Toàn 2, H4-1, Phường Tân Phong, Quận 7, 028.5412.5602
✅Cơ sở 3: 856/5 Quang Trung, P8, Gò Vấp (Ngay cổng sau Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hẻm đối diện công ty Mercedes) 028.3895.9102

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

2 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
Pochacco
Pochacco
12 ngày cách đây

Bài viết hữu ích lắm ạ!!!

Pochacco
Pochacco
10 ngày cách đây

Bài viết hay lắm ạ, em cảm ơn ạ

2
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x