TỪ NGOẠI LAI TRONG TIẾNG HÀN – Phần 8

Mọi người xem và góp ý nhé! 🌺  

 1. 마그네리즘 (magnerism) Từ tính
 2. 마그네트런 (magnetron) Nam châm
 3. 마그네틱 (magnetic) Từ tính       
 4. 마그넷 (magnet) Nam châm
 5. 마그니튜드 (magnitude) Độ lớn
 6. 마네킨(mannequin) 본 뜬 인형 Ma-nơ-canh
 7. 마노니머스 (anonymous) Vô danh
 8. 마누바 (manoeuvre) Cơ động
 9. 마니엘 (maniere) Người điên 
 10. 마담 (madam) Phu nhân
 11. 마더 (mother) Mẹ
 12. 마도모아젤 (mademoiselle) Quý cô
 13. 마돈나 (madonna) Madonna
 14. 마돈나(Madonna<이탈>) 성모 마리아의 상, 아름다운 여인 Madonna (dùng để chỉ người con gái đẹp)
 15. 마드모아젤(mademoiselle<프>) 소녀, 처녀, 미스, 양 Thiếu nữ
 16. 마론 (marron) Nâu
 17. 마루카 (marka) Nhãn hiệu
 18. 마르서스(주의) (Malthus) Chủ nghĩa Malthus
 19. 마르셀석감 (Saron de Maeseille) Xà phòng Maseille
 20. 마르크 (Mark) Mark
 21. 마르크시즘(Marxism) 마르크스에 의해 제기된 종합적 사상체계 Chủ nghĩa Marx
 22. 마르키스트 (Marxist) Người theo chủ nghĩa Marx
 23. 마리너 (Mariner) Ướp
 24. 마리아 (Maria) Maria
 25. 마리오넷 (marionnette) Con rối
 26. 마리화나(marihuana) 환각 작용을 일으키는 인도산 대마 Cần sa
 27. 마린 (marine) Biển
 28. 마림바 (marimba) Marimba
 29. 마메이드 (mermaid) Nàng tiên cá
 30. 마미 (mammy) Mẹ
 31. 마블 (marble) Đá hoa
 32. 마세 (masseù) Masseù
 33. 마소히즘 (masochism) Khổ dâm
 34. 마스코트(mascotte<프>) 행운을 가져오는 사람이나 물건(일종의 부적) Vật/ người may mắn
 35. 마스키라드 (mascrade) Hóa trang
 36. 마스터 (master) Master
 37. 마스터 베이션 (mastar bation)
 38. 마스터즈(보고) (mastar’s report)
 39. 마스터피이스(master piece) 걸작, 명작 Tuyệt tác
 40. 마스티시즘 (mysticism) Thần bí
 41. 마야 (maya) Maya
 42. 마운트 (mount) Gắn kết
 43. 마운틴 뮤직 (mountain music) Nhạc miền núi
 44. 마이 카 (my car) Xe của tôi
 45. 마이 컴 (my computer) Máy tính của tôi
 46. 마이너리티(minority) 소수, 소수파 Thiểu số
 47. 마이노리터 (minor) Phụ
 48. 마이노리티 (manority) Đa số
 49. 마이소지니스트(misogynist) 여자를 싫어하는 사람 Người không thích phụ nữ
 50. 마이크로 (micro) Micro
 51. 마이크로웨이브(micro wave) 극초단파 Lò vi sóng
 52. 마이토마이신 (mytomycin) Mytomycin
 53. 마이트 (might) Có thể
 54. 마이트 (mite) Con ve
 55. 마이티 마우스 (mighty mouse) Mighty mouse
 56. 마인캠프 (Mein Kamp) Mein Kamp
 57. 마일 (mile) Mile (đơn vị tính quãng đường)
 58. 마일스톤(mile stone) 이정표, 획기적인 사건 Cột mốc
 59. 마젠타 (magenta) Màu đỏ tươi
 60. 마졸리카 (majolica) Majolica
 61. 마즈다 (mazda) Mazda
 62. 마즈르카 (mazurka) Mazurka
 63. 마지노(선) (Maginot) Tuyến phòng thủ Maginot
 64. 마진 (margin) Lề
 65. 마진(margin) 원가와 매가의 차액. 증거금. 여백 Đòn bẩy tài chính
 66. 마챈트 (merchant) Thương gia
 67. 마첸다이져 (merchandiser) Hàng hóa
 68. 마첸다이징 (merchandising) Mua bán
 69. 마카운턴트 (accountant) Tính toán
 70. 마칸틸리즘 (mercantilism) Chủ nghĩa trọng thương
 71. 마케팅 (marketing) Marketing
 72. 마켓 (market) Chợ
 73. 마크 (mark) Đánh dấu
 74. 마크라메 (macrame) Macrame
 75. 마크로 (ma ro) Ma ro
 76. 마크로코스모스 (makrokosmos) Makrokosmos
 77. 마킹 폔 (marking pen) Bút highlight
 78. 마테 (mate) Bạn đời
 79. 마테리얼리즘 (materialism) Chủ nghĩa duy vật
 80. 마트 (mart) Siêu thị
 81. 마티네 (matinee) Buổi sáng
 82. 마티엘 (matiere) Vấn đề
 83. 마펫 (mappet) Con rối
 84. 마피아 (mafia) Mafia
 85. 마하 (mach) Máy móc
 86. 마호가니 (mahogany) Gỗ gụ
 87. 마호멧 (mahomet) Mahomet
 88. 만다린 (mandarin) tiếng Quan thoại
 89. 만데 (mandhe) Mandhe
 90. 만돌라 (mandola) Mandola
 91. 만만데 (man-man-te) Man-man-te
 92. 만사드 (mansard) Gác mái
 93. 말롱가 (milonga) Milonga
 94. 말타제 (maltase) Maltase
 95. 맘모니스트 (mamonist) Mamonist
 96. 맘모니즘 (mamonism) Mamonism
 97. 맘모스 (mammoth) Voi ma mút
 98. 맘보 (mambo) Mambo
 99. 망간 (mangan) Mangan
 1. 매가진 (magazine) Tạp chí
 2. 매뉴스크립트 (manuscript) Bản thảo
 3. 매뉴얼 (manual) Thủ công    
 4. 매뉴팩처(manufacture) 공장제수공업 Chế tao
 5. 매니시 (mannish) Nam tính
 6. 매니시 스타일 (mannish style) Phong cách nam tính
 7. 매니저(manager) 지배인, 경영자 Người quản lý
 8. 매니지 (manage) Quản lý
 9. 매니지먼트 (management) Sự quản lý
 10. 매니큐어(manicure) 손톱 화장 Hóa trang móng tay
 11. 매니페스트 (manifest) Rõ ràng
 12. 매니퓰레이터 (manipulator) Người thao túng
 13. 매닐 (manier) Người điên
 14. 매드 파티 (mad party) Bữa tiệc điên cuồng
 15. 매드리걸 (madrigal) Madrigal
 16. 매디슨 어베뉴 (Madison Avenue) Madison Avenue
 17. 매머드(mammoth) 거대한 Voi ma mút lớn
 18. 매스 (mass) Khối lượng
 19. 매시 (mash) Ngâm
 20. 매졸리티 (majority) Đa số
 21. 매지션 (magician) Ảo thuật gia
 22. 매직 (magic) Phép thuật
 23. 매치 (match) Trận đấu
 24. 매터니티 (maternity) Thai sản
 25. 맥시멈(maximum) 최대량, 최고 Tối đa
 26. 맨션 (mansion) Dinh thự
 27. 맨스홀트 플랜 (manshalt plan) Kế hoạch manshalt
 28. 맨토(반응) (Mantoux) Mantoux
 29. 맨투맨 (man-to-man) Man to man
 30. 맨투맨(man to man) (구기에서) 상대팀의 선수를 1대 1로 맡는 것 Trận đấu 1 đấu 1
 31. 맨틀 (mantle) Áo choàng
 32. 맨파워 (manpower) Sức mạnh con người
 33. 맨하탄 (manhattan plan) Kế hoạch Manhattan
 34. 맨홀(manhole) 하수구의 드나드는 구멍 Miệng cống
 1. 머들러 (muddler) Người làm lộn xộn
 2. 머스터드 (mustard) Mù tạc
 3. 머시 볼 (mussy ball) Quả bóng mussy
 4. 머시룸 (mushroom) Nấm
 5. 머신 (machine) Máy móc
 6. 머캐덤 (machadam) Bà chủ
 7. 머캐벨리즘 (Machiavellism) Gia công
 8. 머큐로크롬 (mercurochrome) Mercurochrome
 9. 머터리얼 (material) Vật liệu, nguyên liệu
 10. 머프 (muff) Ngu ngốc
 11. 머플러(muffler) 목수건, 마후라 Khăn choàng cổ
 12. 먼슬리 (monthly) Hàng tháng
 13. 멀칭 (mulching) Lớp phủ
 14. 멀티 스튜디오 (multi studio) Studio đa dụng
 15. 멀티 플래시 (multi flash) Multi flash
 16. 멀티버시티 (multiversity) Đa vũ tru
 17. 멀티퍼퍼스룸 (multipurpose room) Phòng đa năng
 18. 멀티플 (multiple) Nhiều
 1. 메가 (mega) Siêu cấp
 2. 메갈로폴리스 (megalopolis) Megalopolis
 3. 메뉴(menu) 요리 종목표 Thực đơn
 4. 메뉴에토 (menuetto) Menuetto
 5. 메달 (medal) Huy chương
 6. 메달리스트 (medalist) Người nhận huy chương
 7. 메독 (meùdoc) Meùdoc
 8. 메들리 (medley) Tạp sắc       
 9. 메들리(medley) (음악에 있어서) 유명한 곡을 뽑아 합친 것 Hòa tấu
 10. 메디신 (medicine) Thuốc
 11. 메디아 (media) Phương tiện truyền thống
 12. 메디움 (Medium) Vừa
 13. 메르시 (merci) Cảm ơn
 14. 메르크마르 (merkmal) Đặc tính
 15. 메리고우라운드(merry-go-round) 돌면서 즐겁게 놈 Vui chơi
 16. 메리노 (merino) Merino
 17. 메릿 (merit) Xứng đáng
 18. 메모 (memo) Ghi chú
 19. 메모(memorandum의 약어) 비망록 Bản ghi nhớ
 20. 메모리 (memory) Ghi nhớ
 21. 메모리얼 (memorial) Đài kỉ niệm
 22. 메모와르 (memoire) Bản ghi nhớ
 23. 메사 (mesa) Mesa
 24. 메사이어 (messiah) Đáng cứu thế
 25. 메세 (messe) Messe
 26. 메소드 (method) Phương pháp
 27. 메소디스트 (methodist) Nhà phương pháp
 28. 메소토륨 (mesothorium) Mesothorium
 29. 메소트론 (mesotron) Mesotron
 30. 메스 (mes) Mes
 31. 메시 (mesh) Lưới thép
 32. 메시아(Messiah) 왕, 구세주, 예수 Đấng cứu thế
 33. 메시지(message) 교서, 전서, 성명서 Thông điệp
 34. 메이데이(May Day) 노동절 Ngày Quốc tế Lao động
 35. 메이드 (maid) Người giúp việc
 36. 메이슨 (mason) Thợ nề
 37. 메이저 (major) Chính
 38. 메이즈 (maize) Bắp
 39. 메이즈 (maze) Mê cung
 40. 메이커 (maker) Người chế tạo
 41. 메이커(maker) 제작자, 제조업자 Người chế tạo
 42. 메이크업 (make up) Trang điểm
 43. 메이킹 아웃 (making out) Lảm ra
 44. 메이트 (mate) Người bạn đời
 45. 메이파즈 (meifa-tz) Meifa-tz
 46. 메이플라워(호) (may flower) Hoa hướng dương
 47. 메인 (main) Chính
 48. 메인스타디움(main stadium) 주경기장 Sân đấu chính
 49. 메인테넌스 (maintenance) Bảo trì
 50. 메일 (mail) Thư
 51. 메저 (measure) Phương pháp
 52. 메조 (mezzro) Mezzro
 53. 메조넷 (maisonnette) Maisonnette (căn hộ có 2 hay nhiều tầng)
 54. 메조리티(majority) 다수파, 과반수 Đa số
 55. 메존 (maison) Maison
 56. 메첸 (madchen) Con gái
 57. 메카 (mecca) Thánh địa
 58. 메카니즘(mechanism) 기계론, 기계장치 Cơ chế
 59. 메카닉스 (mechanics) Thợ cơ khí
 60. 메커니걸 (mechanical) Cơ khí
 61. 메타몰포제 (metamophose) Biến chất
 62. 메타포 (metaphor) Phép ẩn dụ
 63. 메타피직스 (metaphysics) Siêu hình học
 64. 메탈 (metal) Kim loại
 65. 메탈릭 (metallic) Kim loại
 66. 메트로 (metro) Tàu điện
 67. 메트로놈 (Metronom) Máy đếm nhịp
 68. 메트로폴리스 (metropolis) Đô thị
 69. 메트로폴리탄 (metropolitan) Đô thị
 70. 메티에 (metier) Metier
 71. 메틸 (methy) Methy
 72. 메피스토(mephisto) (괴테의 파우스트에서) 악마 Ma quỷ
 73. 멘데리즘 (mendelism) Thuyết Mendel
 74. 멘셰비키 (mensheviki) mensheviki
 75. 멘셰비키(Mensheviki) (소련의) 소수파
 76. 멘제스 (menses) Kinh nguyệt
 77. 멘쯔 (mien-tz) Mien-tz
 78. 멘탈 (mental) Tâm thần
 79. 멘탈리티 (mentality) Tâm lý
 80. 멘탈테스트(mental test) 지능검사 Kiểm tra tâm lý
 81. 멘톨 (menthol) Tinh dầu bạc hà
 82. 멜라닌 (melanin) Hắc tố
 83. 멜란콜리어 (melancholy) Sầu muộn
 84. 멜랑콜리(melancholy) 우울증 Chứng u uất
 85. 멜로 (mellow) Êm dịu
 86. 멜세이에이즈 (Marseillaise) Marseillaise
 87. 멜헨 (marchen) Marchen

________________

Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu:

________________
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ TƯ VẤN
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kanataviethan/
Cơ sở: 
 • Trụ sở chính: 384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3. 028.3932 0868/ 3932 0869, 0931 145 823
 • Cơ sở 1: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 0931145 823
 • Cơ sở 2: Số 18 Nội khu Mỹ Toàn 2, khu phố Mỹ Toàn 2, H4-1, Phường Tân Phong, Quận 7, 028.6685 5980
 • Cơ sở 3: 856/5 Quang Trung, F8, Gò Vấp (Ngay cổng sau Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hẻm đối diện công ty Mercedes) 028.3895 9102
 • Cơ sở 4: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
 • Cơ sở 5: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, 028.6678 1913
5 2 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

3 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
daophuong2709
daophuong2709
2 năm cách đây

Rât hay ạ

htnt050100
htnt050100
2 năm cách đây

❤️❤️

anleb5tvo
anleb5tvo
2 năm cách đây

Hay quá ạ

3
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x