TỪ NGOẠI LAI TRONG TIẾNG HÀN – Phần 19

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺  

 1. 캐너피 (canopy)màn trướng
 2. 캐넌 (cannon)súng thần công, súng đại bác
 3. 캐넌 (kanone)súng thần công, súng đại bác
 4. 캐널 (canal)kênh, sông đào
 5. 캐논 (canon)tiêu chuẩn
 6. 캐디 (caddie,caddy)người phục dịch những người đánh gôn; đứa bé vác gậy và nhặt bóng
 7. 캐디(caddie) 골프장에서 도구를 운반하거나 공을 줍는 소년 소녀người phục dịch những người đánh gôn; đứa bé vác gậy và nhặt bóng
 8. 캐라반 (caravan)đoàn bộ hành, đoàn người đi buôn
 9. 캐라벨 (caramel)đường caramen, đường thắng
 10. 캐러멜 (caramel)đường caramen, đường thắng
 11. 캐롤 (carol)bài hát mừng
 12. 캐롤 (carol)bài hát mừng
 13. 캐리어 (career)nghề, nghề nghiệp
 14. 캐리캐추어(caricature) 회화, 풍자화, 만화lối vẽ biếm hoạ
 15. 캐릴런 (carillon)chuông chùm
 16. 캐링 (carrying)mang, sự chuyên chở
 17. 캐미솔라 (camosola)
 18. 캐바리어 (cavalier)kỵ sĩ
 19. 캐비넷 (cabinet)tủ (có nhiều ngăn, đựng đồ dạc quý)
 20. 캐비어 (caviar)caviar trứng cá muối
 21. 캐빈 (cabin)buồng ngủ (ở tàu thuỷ, máy bay)
 22. 캐빈 (cabin)buồng ngủ (ở tàu thuỷ, máy bay)
 23. 캐빈 (cabinaet) tủ
 24. 캐셔 (cashier)cực âm
 25. 캐소드 (cathode)
 26. 캐스터 (caster)thợ đúc
 27. 캐스터 (castomer)khách hàng.
 28. 캐스터 (castor)Con hải ly, Hương hải ly
 29. 캐스트 (cast)sự quăng, sự ném
 30. 캐스트 (caste)đẳng cấp
 31. 캐스트(cast) (영화 연극)의 배역sự quăng, sự ném
 32. 캐스팅보우트(casting vote) 결재투표. 가부동수일 때 의장이 던지는 투표lá phiếu quyết định 
 33. 캐스팅보트 (casting vote) lá phiếu quyết định 
 34. 캐시 (Cash)tiền mặt 
 35. 캐시미어 (cashmere)khăn san (bằng len) casơmia
 36. 캐쥬얼 (casual)tình cờ, bất chợt,
 37. 캐처 (catcher)người bắt tóm
 38. 캐치 (catch)bắt
 39. 캐치프레이즈(catch phrase) 깊은 인상을 줄 수 있는 광고문구나 표어tiêu đề lớn quảng cáo
 40. 캐타펄트 (catapult)súng cao su
 41. 캐타필러 (caterpillar)sâu bướm
 42. 캐파시티 (capacity)sức chứa, chứa đựng, dung tích
 43. 캐페 (cafe)cà phê
 44. 캐폭(kapok) bông gạo
 45. 캐푸신(capuchin) áo choàng có mũ
 46. 캐프란(caftan) áo captan
 47. 캐피탈(capital) thủ đô, thủ phủ
 48. 캐피탈리스(capitalist) nhà tư bản
 49. 캐피탈리즘(capitalism)  chủ nghĩa tư bản
 50. 캐피틀(capitol) Điện Capito
 51. 캔(can) có thể
 52. 캔들(candle) nến
 53. 캔들마스(candlemas) một ngày lễ tôn giáo
 54. 캔디바(candida) loại nấm thường sống bên trong cơ thể
 55. 캔딧(candid) thật thà, ngay thẳng, bộc trực
 56. 캔버스(canvas)  vải bạt
 57. 캔서(cancer) Ung thư
 58. 캔슬(cancel) sự xoá bỏ, sự huỷ bỏ, sự bãi bỏ
 59. 캔터(canter)  người giả dối, người đạo đức giả
 60. 캔틴(canteen) căn tin
 61. 캔틸레버(catilever) giá đỡ
 62. 캘란드리아(calandria) tên dành cho nữ
 63. 캘리그래피(calligraphy)  thuật viết chữ đẹp
 64. 캘리코(calico) vải in hoa
 65. 캘리퍼스(callipers) com-pa đo ngoài
 66. 캘리프(caliph) một danh hiệu được gán cho nhà lãnh đạo tôn giáo của cộng đồng Hồi giáo
 67. 캘린더(calendar) máy cán láng
 68. 캘린더(calender) máy cán láng
 69. 캘립소(calypso) bài ca về một đề tài nóng bỏng
 70. 캠브릭(cambric)  khăn mùi xoa
 71. 캠패인(campaign) chỗ cắm trại, hạ trại chiến dịch
 72. 캠퍼뉼러(campanula) giống cây hoa chuông
 73. 캠퍼스(campus) khu sân bãi
 74. 캠페인(campaign) 선거운동이나특정 문제에 대한 단체나 매스콤의 계몽 선전 활동chỗ cắm trại, hạ trại chiến dịch
 75. 캠프(camp)  trại,
 76. 캠핑(camping) sự cắm trại
 77. 캡션(caption) lời chú thích
 78. 캡틴(CAPTAIN) người cầm đầu, người chỉ huy, thủ lĩnh
 79. 캣(cat) con mèo
 80. 캥거루(kangaroo) con kangaroo
 1. 커낵터(conector)
 2. 커넥션(conection) sự liên lạc
 3. 커닝(cunning) sự xảo quyệt, sự xảo trá
 4. 커랜츠(curants) dòng điện một chiều
 5. 커러(curler)  dụng cụ cuộn tóc
 6. 커런트(current) dòng (nước); luồng (gió, không khí)
 7. 커렌시(currency) sự lưu hành; thời gian lưu hành
 8. 커리지(courage) sự can đảm, sự dũng cảm, dũng khí
 9. 커리큘럼(curriculum) chương trình giảng dạy
 10. 커머셜(commercial)  buôn bán
 11. 커뮤니스트(comuminist) đảng cộng sản
 12. 커뮤니즘(communism) chủ nghĩa cộng sản
 13. 커뮤니케이션(communication) sự truyền đạt, sự thông tri
 14. 커뮤니티(community)  dân, dân chúng, nhân dân 
 15. 커미션(commission)  lệnh, mệnh lệnh
 16. 커버(cover) vỏ, vỏ bọc
 17. 커버걸(cover girl) 잡지표지에 나올만한 잘 생긴 여자cô gái có ảnh ở bìa báo ảnh
 18. 커스타드(custard)  món sữa trứng
 19. 커스텀(custom) phong tục, tục lệ
 20. 커진(cousin) anh (em họ)
 21. 커터(cutter) người cắt; vật để cắt, máy cắt, máy băm
 22. 커턴(cutton) hạt bông.
 23. 커튼(curtain)  màn cửa
 24. 커틀(kirtle) áo dài
 25. 커팅(cutting) sự cắt, sự thái,
 26. 커프스(cuffs) cổ tay áo
 27. 커플(couple) cặp đôi
 28. 커플렛(couplet) cặp câu
 29. 커플링(Coupling) sự nối; sự hợp lại
 30. 컨덕터(conductor)  người chỉ huy, người chỉ đạo
 31. 컨덕턴스(conductance) độ dẫn
 32. 컨디션(condition) điều kiện
 33. 컨버세이션(conversation)   sự nói chuyện; cuộc nói chuyện
 34. 컨버터(converter)  lò chuyển
 35. 컨버트(convert) người cải đạo
 36. 컨버티블(convertible) có thể hoán cải được
 37. 컨버티블컬라 (convertible collar)
 38. 컨버티플레인(convertiplane)
 39. 컨베니언트(convenient)  tiện lợi, thuận lợi
 40. 컨베셔널(conventional) quy ước
 41. 컨베이어(conveyer) người đem, người mang
 42. 컨벡스(convex) lồi
 43. 컨비넌스스토어 (convenience store) Cửa hàng tiện lợ
 44. 컨서바티브(conservative)  để giữ gìn, để duy trì
 45. 컨서티나(concertinal) Sắp xếp
 46. 컨설(consul) lãnh sự
 47. 컨설턴트(consultant) người hỏi ý kiến
 48. 컨설테이션(consultation)  sự hỏi ý kiến
 49. 컨세서스(consensus)  sự đồng lòng, sự đồng tâm
 50. 컨셉션(conception)  quan niệm, nhận thức
 51. 컨셉트(concept) khái niệm, quan niệm
 52. 컨셔스(conscious)  tỉnh táo, có ý thức
 53. 컨셔스(consience)  lương tâm xấu
 54. 컨솔(console) an ủi, giải khuây
 55. 컨슈머(consumer) Người Tiêu Dùng
 56. 컨슈머르리서치 (consumer’ research) nghiên Cứu Người Tiêu Dùng
 57. 컨슈머스유니언 (consumer’ union) hiệp hội người tiêu dùng
 58. 컨슈머즈릴레이션 (consumer’ relation)
 59. 컨슐라인보이스 (consular invoice) Hóa Đơn Lãnh Sự 
 60. 컨스텔레이션(constellation) chòm sao
 61. 컨스트럭션(contruction) đang xây dựng, đang làm.
 62. 컨시드(concede)  nhận, thừa nhận
 63. 컨코던스(concordance) sự phù hợp
 64. 컨코스(concourse)   đám đông tụ tập
 65. 컨테스트(contest) cuộc tranh luận, cuộc tranh cãi
 66. 컨테이너(container) thùng đựng hàng
 67. 컨템포라리(contemporary)   đương thời
 68. 컨투어(contour)  đường viền, đường quanh
 69. 컨트라스트(contrast) sự tương phản, sự trái ngược
 70. 컨트랙터(contractor) hầu khoán, người đấu thầu,
 71. 컨트랙트(contract) hợp đồng, giao kèo
 72. 컨트롤(control) điều khiển
 73. 컨트롤러(controller) người kiểm tra, người kiểm soát
 74. 컨트리(country) đất nước
 75. 컨티뉴이티프로모션 (continuity) sự liên tục, sự liên tiếp; tính liên tục
 76. 컨퍼렌스(conference) sự bàn bạc, sự hội ý
 77. 컨페션(confession) sự thú tội, sự thú nhận
 78. 컨펙션(confection) sự pha chế
 79. 컨포라포토 (contemporary photography) Đương thời, cùng thời
 80. 컨포미즘(conformism) chủ nghĩa tuân thủ
 81. 컬(curl)  uốn, uốn quăn, làm xoăn
 82. 컬러(colour) màu sắc
 83. 컬러리스트(colourist)  người tô màu
 84. 컬러풀(colouful) mầu mè, rực rỡ
 85. 컬런덤(corundum) khoáng chất
 86. 컬럼(column)  hàng dọc
 87. 컬럼니스트(columnist)  nhà bình luận
 88. 컬렉션(collection) sự sưu tầm
 89. 컬렉터(collector)  người thu thập, người sưu tầm
 90. 컬렉트(correct) đúng, chính xác
 91. 컬리지(college)  trường đại học, trường cao đẳng
 92. 컬리포늄(colifornium) hoá học
 93. 컬추어(culture) sự mở mang, sự tu dưỡng, sự trao đổi
 94. 컴(come) đến
 95. 컴바인(combine)  kết hợp, phối hợp
 96. 컴보(combo) trọn một gói. 
 97. 컴비(cobination) sự kết hợp, sự phối hợp
 98. 컴파운드(compound) hợp chất
 99. 컴파트먼트(compartment) gian, ngăn
 100. 컴패니(company)  cùng đi; sự cùng ở; sự có bầu có bạn
 101. 컴패티빌리티(compatibility) tính hợp nhau, tính tương hợp
 102. 컴퍼레이터(comparator) mạch so 
 103. 컴퍼터블(comfortable) tiện lợi, đủ tiện nghi; ấm cúng
 104. 컴페(compensation)  sự đền bù, sự bồi thường
 105. 컴페티션(competition) sự cạnh tranh
 106. 컴펙트(compact) sự thoả thuận
 107. 컴포넌트(component)  hợp thành, cấu thành
 108. 컴포지션(composition) sự hợp thành, sự cấu thành
 109. 컴퓨터(computer) máy tính
 110. 컴퓨터리제이션(computerization) điện toán hóa, dùng máy điện toán
 111. 컴퓨토피아(computopia) điện toán không tưởng
 112. 컴퓨팅센터 (computer center) trung tâm điện toán
 113. 컴프레서(compressor)  máy nén, máy ép
 114. 컵(cup) tách, chén
 115. 컷(cut) cắt
 116. 컷릿(cutlet) món côtlet
 1. 케세라세라 (que seras seras)
 2. 케널(kennal) nhân hệ điều hành
 3. 케룬(cairn) ụ đá hình tháp
 4. 케미스트(chemist)nhà hoá học
 5. 케미스트리(chemistry) ngành hoá học
 6. 케미컬(chemical) hoá học
 7. 케세라세라(que seras seras<이탈>) 될대로되겠지 
 8. 케이손(caisson)  hòm đạn dược
 9. 케이스(case) trường hợp, cảnh ngộ
 10. 케이스바이케이스(case by case) 경우에따라서 그때그때 처리하는 방식ự chấp nhận của chính phủ tùy theo từng trường hợp
 11. 케이스스터디(case study) 사례연구, 문제학생의 연구지도sự nghiên cứu dựa trên đối tượng và hoàn cảnh cụ thể
 12. 케이오 (knockout)hạ đo ván
 13. 케이프 (cape)Áo choàng không tay
 14. 케인 (cane)cây   trúc, cây mía
 15. 케틀 (kettle)ấm đun nước
 16. 켄트 (kent paper) giấy điện tử
 17. 켈렉티브 뮤직 (collective music): hợp ca
 18. 켈렉티비즘 (collecivism)Chủ nghĩa tập thể
 19. 켈로이드 (keloid): sẹo lồi
 1. 코에듀케이션 (co-education) Đồng giáo dục
 2. 코오퍼레이티브 시스템 (co-operative system) Hệ thống cùng vận hành
 3. 코포라스 (co-operative house) Nhà hợp tác xã
 4. 코냑(cognac) Rượu cognac
 5. 코너(corner) Góc
 6. 코늄(conium) Conium
 7. 코니데(konide) Hình nón
 8. 코다(coda) Coda
 9. 코닥(kodak) Kodak
 10. 코데인(kodein) Kodein
 11. 코도반(codovan) Codovan
 12. 코듀로이(corduroy) Vải nhung
 13. 코드(chord) Hợp âm
 14. 코드(code) Mã
 15. 코드(cord) Dây
 16. 코드브레이드 (cord braid) Dây bện
 17. 코드레인(cordrein) Cordrein
 18. 코드펜던트(cord pendant) Mặt dây chuyền
 19. 코디네이션(co-ordination) Sự phối hợp
 20. 코디네이트(co-ordinate) Phối hợp
 21. 코딩(coding) Mã hóa
 22. 코라루(choral) Hợp xướng
 23. 코라이트(colaite) Colaite
 24. 코라쥬(collage) Cao đẳng
 25. 코란(koran) Kinh koran
 26. 코러스(chorus) Điệp khúc
 27. 코럴(choral) Hợp xướng
 28. 코럴(coral) San hô
 29. 코럽(kurk) Kurk
 30. 코레스폰던스(correspondense) Tương đối  
 31. 코레스폰던트(correspondant) Phóng viên
 32. 코로나(corona) Corona
 33. 코로넷(coronel) Tràng hoa
 34. 코로보리(corrboree) Cây khế
 35. 코로포쿠루(koropokkuru) Koropokkuru
 36. 코루나(koruna) Koruna
 37. 코루래스(correspondence) Thư tín
 38. 코리도루(korridor) Hành lang
 39. 코리아(korea) Hàn Quốc
 40. 코린드(corinth) Corinth
 41. 코마(coma) Hôn mê
 42. 코맨드(command) Điều khiển
 43. 코맨트(comment) Bình luận
 44. 코머셜(commercial) Thương mại
 45. 코메디(comedy) Hài
 46. 코메디언(comedian) Người diễn hài
 47. 코메콘(COMECON) COMECON
 48. 코멘타루(Kommentar) Bình luận
 49. 코멘테이터(commentator) Bình luận viên
 50. 코멧(comet) Sao chổi
 51. 코모도(commodo) Hàng hóa
 52. 코모디티(commodity) Hàng hóa
 53. 코몬(common) Tương đồng
 54. 코뮤니케(communique) Thông cáo
 55. 코뮤터항공 (commuter airline) Hãng hàng không đi lại
 56. 코뮤티케(communique<프>) 성명서, 두나라 사이의 의사표시 Thông cáo
 57. 코뮨 (commune) Xã
 58. 코뮬널리즘 (communalism) Chủ nghĩa xã hội
 59. 코미사 (kommissar) Ủy viên
 60. 코미션 (commission) Ủy ban
 61. 코미션(commission) 수수료, 구전 Tiền hoa hồng
 62. 코미쇼너 (commissioner) Ủy viên
 63. 코미스코 (COMISCO) COMISCO
 64. 코미컬 (comical) Lố bịch
 65. 코미티아 (comitia) Các cuộc bầu cử
 66. 코믹 (comic) Hài hước
 67. 코믹스 (comics) Truyện tranh
 68. 코민테룬 (komintern) Komintern
 69. 코민포룸 (cominform) Cominform
 70. 코밋 (commit) Cam kết
 71. 코발트 (kobalt) Kobalt
 72. 코브라 (cobra) Rắn hổ mang
 73. 코빌론 컵 (corvillon cup) Cốc corvillon
 74. 코사인 (cosine) Cosine
 75. 코삭 (cossack) Cossack
 76. 코션 (caution) Thận trọng
 77. 코스 (course) Khóa học
 78. 코스렛 (corselet) Corselet
 79. 코스메톨로지 (cosmetology) Ngành thẩm mỹ
 80. 코스메틱 (cosmetic) Mỹ phẩm
 81. 코스모너트 (cosmonaut) Nhà du hành vũ trụ
 82. 코스모스 (cosmos) Vũ trụ
 83. 코스모트론 (cosmotron) Cosmotron
 84. 코스모폴리타니즘 (cosmopolitanism) Chủ nghĩa vũ trụ
 85. 코스모폴리탄(cosmopolitan)Người theo chủ nghĩa vũ trụ  
 86. 코스몰로지 (cosmology) Vũ trụ học
 87. 코스믹 레이 (cosmic rays) Các tia vũ trụ
 88. 코스터 (coaster) Tàu lượn
 89. 코스튬 (costume) Trang phục
 90. 코스트 (coast) Bờ biển
 91. 코스트 (cost) Giá cả
 92. 코신 (cushion) Gối
 93. 코어 (core) Cơ
 94. 코옵 (co-op) Hợp tác
 95. 코와퓰 (coiffure) Tóc giả
 96. 코이터스 (coitus) Coitus
 97. 코인 (coin) Đồng xu
 98. 코일 (coil) Xôn xao
 99. 코치 (coach) Huấn luyện viên
 100. 코친 (cochin) Cochin
 101. 코칭 스티치 (couching stich) Khâu couching
 102. 코카 (coca) Coca
 103. 코카인 (kocain) Kocain
 104. 코카콜라 (coca-cola) Coca-cola
 105. 코카콜로니제이션 (coca colonization) Thuộc địa coca
 106. 코케트리 (coquetry) Coquetry
 107. 코켓 (coquette) Coquette
 108. 코코넛 (coconut) Dừa
 109. 코코아 (cocoa) Cacao
 110. 코콤 (COMOM-Cordinating Committee for Export Control)
 111. 코큐 (cocu) Mọc sừng
 112. 코크 (coke) Nước ngọt
 113. 코크스 (koks) Koks
 114. 코크스 스크루 (corks screw) Vít nút chai
 115. 코킬 (coquille) Coquille
 116. 코터 (cotter) Đóng đinh chốt
 117. 코트 (coat) Áo khoác ngoài
 118. 코트매너 (court maner) Tòa án
 119. 코트하우스 (court house) Tòa nhà
 120. 코튼 (cotton) Sợi cotton
 121. 코티 (coty) Coty
 122. 코티드렌즈 (coated lens) Thấu kính tráng
 123. 코티손 (cortisone) Cortisone
 124. 코티지 (cottage) Nhà tranh
 125. 코팅 (coating) Lớp áo
 126. 코페 (koppe) Koppe
 127. 코페카 (kopeika) Kopeika
 128. 코포럴 (corporal) Hạ sĩ
 129. 코포레이션 (corporation) Tập đoàn
 130. 코포레이트 모델 (corporate model) Mô hình công ty
 131. 코포레이트 이미지 (corporate image) Hình ảnh công ty
 132. 코포레이트 컬러 (corporate colour) Màu công ty
 133. 코프라 (copra) Cùi dừa
 134. 코피 (copy) Copy
 135. 코피라이터(copywriter) 광고문안 작성 담당자 Copy writer
 136. 코헬 (kocher) Kocher
 137. 코히라 (coherer) Mạch lạc
 138. 콕 (cock) Vòi nước
 139. 콕 (kok) Kok
 140. 콕스 (cox) Cox
 141. 콕테일 (cocktail) Cocktail
 142. 콘 (corn) Bắp
 143. 콘 비프 (corned beef) Bắp bò
 144. 콘덴서 (condenser) Tụ điện
 145. 콘덴스 (condense) Cô đặc lại
 146. 콘도루 (condor) Chia buồn
 147. 콘돔 (condeom) Condom
 148. 콘사이스 (concise) Ngắn gọn
 149. 콘소넌트 (consonant) Phụ âm
 150. 콘소메 (consomme) Consomme
 151. 콘스탄탄 (constantan) Hằng số
 152. 콘스턴트 (constant) Không thay đổi
 153. 콘스티튜션 (constitution) Tổ chức
 154. 콘쩨눈 (konzern) Nhóm
 155. 콘체루토 (concerto) Bản hòa tấu
 156. 콘크리트 (concrete) Bê tông
 157. 콘택스 (contax) Contax
 158. 콘택트 렌즈 (contact lens) Kính áp tròng
 159. 콘테 (conte) Tranh
 160. 콘테사 (contessa) Contessa
 161. 콘텐쓰 (content) Nội dung
 162. 콘투 (kon-to) Kon-to
 163. 콘트 (conte) Tranh
 164. 콘트라푼크트 (kontra punkt) Kontra punkt
 165. 콘트랄토 (contralto) Contralto
 166. 콜 (call) Gọi
 167. 콜 (chor) Chor
 168. 콜 (coal) Than đá
 169. 콜 (col) Đèo
 170. 콜 드 바레 (corps de ballet) Quân đoàn balê
 171. 콜걸(call girl) 창녀 Gái gọi
 172. 콜넷 (cornet) Cornet
 173. 콜더 홀 (calder hall) Hội trường Calder
 174. 콜드 (cold) Lạnh/ cảm
 175. 콜레라 (cholera) Dịch tả
 176. 콜레스테롤 (cholesterol) Cholesterol
 177. 콜레스테린 (cho lesterin) Cholesterol
 178. 콜로네드 (colonade) Hàng rào
 179. 콜로니 (colony) Thuộc địa
 180. 콜로니얼 (colonial) Thuộc địa
 181. 콜로니얼리즘 (colonialism) Chủ nghĩa thực dân
 182. 콜로라추라 (coloratura) Coloratura
 183. 콜로서스 (colossus) Pho tượng
 184. 콜로시엄 (colosseum) Đấu trường
 185. 콜롬반 (colombin) Colombin
 186. 콜리 (collie, colly) Collie, colly
 187. 콜리더 (colider) Colider
 188. 콜리어 (colier) Colier
 189. 콜리전 (collision) Va chạm
 190. 콜린 (choline) Choline
 191. 콜박스(cal box) 공중전화 Điện thoại công cộng
 192. 콜사인(call sign) 방송국의 국제가입기호 Kí hiệu gia nhập quốc tế của đài truyền hình
 193. 콜사지 (corsage) Corsage
 194. 콜사코프 (korsakowsche psychose) Korsakowsche psychose
 195. 콜셋 (corset) Áo nịt ngực
 196. 콜크 (kork) Kork
 197. 콜텐 (corded velvet) Dây nhung
 198. 콜트 (colt) Colt
 199. 콜티존 (cortisone) Cortisone
 200. 콜호즈 (kolkhoz) Kolkhoz
 201. 콤마 (comma) Dấu phẩy
 202. 콤비낫 (kombinat) Kombinat
 203. 콤산 (COMSAT- Communication satellite Corporation) COMSAT
 204. 콤소몰 (komsamol) Komsamol
 205. 콤파스 (kompas) Kompas
 206. 콤프리 (comfrey) Cây hoa chuông
 207. 콤플렉스 (complex) Phức tạp
 208. 콤플리언스 (compliance) Tuân thủ
 209. 콤플리트 (complete) Hoàn thành
 210. 콥 (kop) Kop
 211. 콩가 (conga) Conga
 212. 콩그레스 (congress) Hội nghị
 213. 콩글로 메레이트 (conglomerate) Tập đoàn
 214. 콩콜 (concours) Concours
 215. 콩쿠르(concourse) 경쟁, 경연대회 Cạnh tranh
 216. 콩트(conte<프>) 매우 짧은 소설 Truyện ngắn
 217. 쾌커(quaker) Quaker

________________

Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu:

________________
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ TƯ VẤN
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kanataviethan/
Cơ sở: 
 • Trụ sở chính: 384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3. 028.3932 0868/ 3932 0869, 0931 145 823
 • Cơ sở 1: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 0931145 823
 • Cơ sở 2: Số 18 Nội khu Mỹ Toàn 2, khu phố Mỹ Toàn 2, H4-1, Phường Tân Phong, Quận 7, 028.6685 5980
 • Cơ sở 3: 856/5 Quang Trung, F8, Gò Vấp (Ngay cổng sau Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hẻm đối diện công ty Mercedes) 028.3895 9102
 • Cơ sở 4: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
 • Cơ sở 5: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, 028.6678 1913
0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x