TỪ NGOẠI LAI TRONG TIẾNG HÀN – Phần 7

Mọi người xem và góp ý nhé! 🌺  

 1. 래그 (lag): trễ, chậm trễ
 2. 래그 (rag): giẻ, giẻ rách
 3. 래드 (rad): đơn vị bức xạ
 4. 래디칼리스트(radicalist): Người theo chủ nghĩa cấp tiến
 5. 래디칼리즘(radicalism): Chính trị cấp tiến
 6. 래디컬(radical): cơ bản
 7. 래디컬리즘(radicalism) : 급진주의: (chính trị) thuyết cấp tiến
 8. 래바토리(lavatory) : 화장실, 세면실: nhà vệ sinh
 9. 래셔널 (rational): tính lý trí
 10. 래셔널리스트 (rationlist): có suy luận
 1. 러거 (rugger): thảm
 2. 러그 (rug): lục đục
 3. 러너 업 (runner up): chạy lên
 4. 러브식(love sick) : 상사병 tương tư
 5. 러시 (rush): vội vàng
 6. 러시아워(rush hour) : 출퇴근 시간: giờ cao điểm
 7. 러키 (lucky): may mắn
 8. 런던 스퀴드 (London Shrunk): Sự thu hẹp của luân đôn
 9. 런천 (runcheon): suối nước nóng
 10. 런치(lunch): bữa trưa
 1. 레가토 (legato): đại sứ
 2. 레게 (reggae): tên một thể loại âm nhạc
 3. 레귤러 (regular): chính quy
 4. 레귤레이션 (regulation): quy định
 5. 레구민 (Legumin): dân du lịch
 6. 레닌주의 (leninism): sự khoan dung
 7. 레닌(상) (Lenin Phase): tượng Lenin
 8. 레더 (leather): da
 9. 레드 (red): màu đỏ
 10. 레디 (ready): sẵn sàng
 11. 레디메이드(ready made) : 기성품: chuẩn bị xong, có sẵn
 12. 레벤 (Leben): cuộc sống
 13. 레벨 (level): cấp độ
 14. 레벨링 (leveling): sự lên cấp
 15. 리뷰 (review): xem lại, xem xét
 16. 레뷰 (revue): kịch thời sự đả kích
 17. 레세.페루 (laissezfaire):
 18. 레스비안 (Lesbian): người đồng tính
 19. 레스큐어 (rescure): cắt bỏ
 20. 레스토랑 (restaurant): nhà hàng
 21. 레스트 (rest): nghỉ ngơi
 22. 레슨(lesson) : 개인 지도, 수업: lớp học, khóa học, bài học
 23. 레시버 (receiver): người nhận
 24. 레시타티브 (Resistant): chống cự
 25. 레시테이션 (recitation):kể lại
 26. 레시트 (Recite): thảm đỏ
 27. 레오폰 (leopon): con lai giữa báo và sư tử
 28. 레이더 (RADAR): ra đa
 29. 레이디퍼스트(lady first) : 여성 우선주의: ưu tiên phụ nữ
 30. 레이버 (reaver): hải ly
 31. 레이션 (ration): giai điệu
 32. 레이스퍼난트(Rayspernant) : (프로 야구에서의) 최종 결승전: trận chung kết
 33. 레이시즘 (lacism): chủ nghĩa lạc quan
 34. 레이아웃 (layout): sự bố trí
 35. 레이엣 (layette): cuộc đua thuyền
 36. 레이오프 (lay off): cắt giảm
 37. 레이저 (LASER): tia laser
 38. 레이저 (leisure): sự nhàn rỗi
 39. 레이존 (rasion d’étre): thời kỳ phục sinh
 40. 레이크 (lake): hồ
 41. 레이트 (late): trễ
 42. 레이트 (rate): tỷ lệ
 43. 레이팅 (rating): xếp hạng
 44. 레인 (rain): mưa
 45. 레인저 (ranger): người bảo vệ rừng, nhân viên lâm nghiệp
 46. 레저붐(leisure boom) : 여가를 즐기려는 유행(운동): xu hướng tận hưởng thời gian rảnh rỗi
 47. 레제드라마 (Lesedrama): vở kịch
 48. 레지 (resister): quân kháng chiến
 49. 레지던스 (residence): nơi cư trú, trú ẩn
 50. 레지던트(resident) : 인턴을 마친 후 전문의 과정을 이수하는 수련의: cư dân
 51. 레지벨리티 (legibility): tính hợp pháp
 52. 레지스턴스 (resistance): sự kháng cự
 53. 레지온 .드누르 (Leùgion d’honneur): khu vực danh dự
 54. 레커 (wrecker): người phá hoại
 55. 레코더(recorder): máy ghi âm
 56. 레코드 (record): ghi lại
 57. 레코딩 (recording): ghi âm
 58. 레퀴엠 (requiem): lễ cầu siêu
 59. 레크레이션 (recreation): giải trí
 60. 레클람 (reclam): giờ nghỉ, giờ giải lao
 61. 레터 . 헤드 (letter head): bìa thư
 62. 레터링 (lettering): gửi thư
 63. 레토릭 (Letoric): thư từ
 64. 레퍼렌스 (reference): tham khảo
 65. 레퍼리(referee) : 심판(권투, 축구, 농구 등): trọng tài
 66. 레퍼터리(repertory) : 연주 곡목 또는 목록, 예정표: tiết mục
 67. 레페(반응) (Lefe reation): Lefe (phản ứng)
 68. 레페렌덤 (leferendum): bệnh leferendum
 69. 레프라 (lepra): bệnh lepra
 70. 레플렉스 (reflex): phản xạ lại
 71. 레플리카 (leplica): bệnh leplica
 72. 렉시콘 (lexicon): từ điển ngôn ngữ xưa ( tiếng Hy Lạp hoặc Heebrơ)
 73. 렉추어 (lecture): bài giảng
 74. 렌더즈 (lenders): người cho vay
 75. 렌털 (rental): thuê
 76. 렌텐 마크 (rentenmark): ký hiệu cho thuê
 77. 렌트 (lent): mượn
 78. 렌트겐 (Rentgen): tiền thuê
 79. 렌티어 (rentier): người cho thuê
 80. 렙 (rep): đại diện
 81. 렝스 (length): chiều dài
 1. 로 (law): luật
 2. 로 (low): thấp
 3. 로 (raw): nguyên chất
 4. 로 (row): hàng, dãy
 5. 로 하이드 (low hide): vỏ bọc thấp kém
 6. 로가리즘 (logarithm): số liệu
 7. 로고스 (logos): thần ngôn, đạo
 8. 로고스(logos) : 이성(理性): lý trí
 9. 로더 (loader): khuân vác, chất hàng
 10. 로듐 (rhodium): (hóa học) chất rhodium
 11. 로드 (load): gánh nặng
 12. 로드 (lord): chúa tể, vua
 13. 로드 (road): con đường
 14. 로드 (rod): gậy
 15. 로드게임(road game) : (프로 야구) 지방에서 갖는 시합: 로드쇼(road show) : 일반 개봉에 앞선 단기간의 특별 개봉. 순회 흥행: trò chơi trên đường phố
 16. 로마나이즈 (romanize): la-tinh hóa
 17. 로마네스크 (romanesque): phong cách La Mã
 18. 로마니스크 (Romanist): người theo chủ nghĩa La Mã
 19. 로만 (roman): la mã
 20. 로만스 (romance): lãng mạn
 21. 로만티시스트 (romanticist): người theo chủ nghĩa lãng mạn
 22. 로만티시즘 (romanticism): chủ nghĩa lãng mạn
 23. 로만틱 (romantic): sự lãng mạn
 24. 로맨스그레이(romance grey) : 흰머리 섞인 노인의 연애 또는 매력. 늦바람: màu xám lãng mạn: tình yêu và sức hút của người lớn tuổi hai màu tóc đenn trộn lẫn bạc.
 25. 로보토미 (lobotomy): phẫu thuật thùy não
 26. 로봇 (robot): người máy
 27. 로브 (lobe): thùy
 28. 로브 (robe): áo choàng
 29. 로브스터 (lobster): tôm hùm
 30. 로비(lobby) : 여관, 호텔, 학교, 큰 건물 따위의 대합실, 복도, 휴게실: tiền sảnh
 31. 로비스트 (lobbyist): người vận động ở hành lang ( đưa ra hoặc thông qua một đạo luật ở nghị viện)
 32. 로빙 (lobbying): sự hoạt động ở hành lang nghị viện
 33. 로빙 (roving): lưu động
 34. 로사리오 (rosario): sự im lặng
 35. 로샷하테스트 (rorschach test): xét nghiệp rorschach
 36. 로스 (loss): sự mất mác
 37. 로스터 (roaster): máy nướng bánh
 38. 로스터 (roster): bảng phân công
 39. 로스톨 (rooster): gà trống
 40. 로스트 제너레이션 (lost generation): thế hệ lạc hậu
 41. 로열로드(royal road) : 왕도, 지름길: đội quân lục chiến
 42. 로잉 (rowing): chèo thuyền
 43. 로즈 (rose): hoa hồng
 44. 로즈마리 (rosemary): cây hương thảo, lá hương thảo
 45. 로지 (lodge): cho trọ
 46. 로지칼 (logical): hợp lý
 47. 로직 (logic): chuối lý luận, lập luận
 48. 로징 (lodging): nơi ăn ở tạm thời
 49. 로칼 (local): người dân địa phương
 50. 로칼리즘 (localism): phong tục tập quán địa phương
 51. 로커 (locker): tủ có khóa
 52. 로커 (rocker): người chơi nhạc rock
 53. 로컬뉴스(local news) : 지방 소식: tin tức địa phương
 54. 로컬컬러(local colour) : 향토적 색채, 지방색: màu sắc địa phương
 55. 로케이션 (location): vị trí
 56. 로켓 (locket):mề đay
 57. 로켓 (rocket): tên lửa
 58. 로코코 (rococo): phong cách rococo (phong cách trang trí đồ đạc rất cầu kỳ phổ biến ở Châu Âu thế ky 18)
 59. 로큰롤(rock and roll) : 격정적으로 추는 춤의 한 가지: nhạc rock và roll
 60. 로킹 (rocking): đu đưa, rung chuyển mạnh
 61. 로터 (rotor): khối quay
 62. 로털 (rotal): tổng số
 63. 로테이션 (rotation): sự quay vòng
 64. 로토리 (lottery): vé số
 65. 로토리 (rotary): quay, sự quay
 66. 로틴 (low teens): thiếu niên
 67. 록 (lock): khóa
 68. 록 (rock): cục đá
 69. 록아웃(lockout)(노동쟁의) : 직장 폐쇄: mở khóa
 70. 론 (laun): phóng ra
 71. 론 (loan): tiền cho vay
 72. 론드레스 (londress): áo choàng dài
 73. 롤 (roll): cuốn, cuộn
 74. 롤 백 폴리시 (roll back policy): quay trở lại chính sách
 75. 롤라마이트 (rolamite):
 76. 롤러 (roller): trục lăn, con lăn
 77. 롤링 (rolling): lăn
 78. 롬 (loam): đất nhiều mùn
 79. 롬퍼룸 (romper room): phòng vệ sinh
 80. 롬퍼스 (rompers): quần yếm
 81. 롯 (lot): thăm, việc rút thăm
 82. 롱 (long): dài
 83. 루나 (luna): nữ thần mặt trăng
 84. 루네산스 (Resaissance): sự phục tùng
 85. 루멘 (lumen): Quang thông là đại lượng trắc quang cho biết công suất bức xạ của chùm ánh sáng.
 86. 루미놀 (Luminol): Luminol(C8H7N3O2) là một chất hóa học linh hoạt có thể phát quang, với ánh sáng xanh nổi bật, khi trộn với tác nhân oxy hóa thích hợp
 87. 루버 (louver): mái hắt
 88. 루비듐 (rubidium): nguyên tố hóa học Rubidi ký hiệu Rb
 89. 루비콘 (Rubicon): bước quyết định, giới hạn khi đã vượt qua thì coi như là quyết định không lùi lại được
 90. 루이센코이즘 (Lysenkoism): học thuyết Lysenko
 91. 루즈 (loose): lỏng, không chặt
 92. 루즈 (rouge): phấn hồng
 93. 루츠 (roots): gốc rễ
 94. 루칼록스 램프 (lucalox lamp): đèn lucalox
 95. 루키 (rookie): tân binh
 96. 루테늄 (Ruthenium): chất hóa học tên Rutheni, có ký hiệu là Ru
 97. 루투 (route): 길, 공로, 항로 tuyến đường, lộ trình
 98. 루틴 (routine): công việc thường làm hằng ngày
 99. 루틴 (rutin): Rutin là hợp chất Glycosid thuộc nhóm Flavonoid Aglycon được triết xuất từ hoa Hòe, là một loại vitamin P có tác dụng tăng cường sức chịu đựng của mao mạch, làm bền thành mạch, khi thiếu vitamin này tính chất chịu đựng của mao mạch giảm, dễ đứt vỡ…
 100. 루푸 (roof): máy nhà
 101. 루프 (loop): vòng lặp
 102. 루피 (rupee): đồng ru – pi (Ấn Độ)
 103. 루피아 (rupiah): đồng tiền của Indonesia, ký hiệu IDR
 104. 룩스 (lux): Luxơ đơn vị chiếu sáng
 105. 룰 (rule): phép tắc, quy tắc
 106. 룰라 (ruler): người cai trị, thống trị
 107. 룰렛 (roulette): cái kẹp uốn tóc; cò quay
 108. 룸바 (rumba): điệu nhảy rumba
 109. 룸차지 (roomcharge): tiền phòng
 110. 룸펜(Lumpen<독>) : 방랑자, 실업자: lưu manh, thô lỗ, ngu xuẫn
 111. 룽제 (lunge): sự lao tới, nhào tới

________________

Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu:

________________
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ TƯ VẤN
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kanataviethan/
Cơ sở: 
 • Trụ sở chính: 384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3. 028.3932 0868/ 3932 0869, 0931 145 823
 • Cơ sở 1: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 0931145 823
 • Cơ sở 2: Số 18 Nội khu Mỹ Toàn 2, khu phố Mỹ Toàn 2, H4-1, Phường Tân Phong, Quận 7, 028.6685 5980
 • Cơ sở 3: 856/5 Quang Trung, F8, Gò Vấp (Ngay cổng sau Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hẻm đối diện công ty Mercedes) 028.3895 9102
 • Cơ sở 4: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
 • Cơ sở 5: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, 028.6678 1913
5 1 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

4 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
anleb5tvo
anleb5tvo
2 năm cách đây

🥰🥰🥰🥰🥰

htnt050100
htnt050100
2 năm cách đây

❤️❤️

htnt050100
htnt050100
2 năm cách đây

học này rất hay nè

daophuong2709
daophuong2709
2 năm cách đây

bổ ích quá ạ
học thêm được rất nhiều từ mới

4
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x