TỪ NGOẠI LAI TRONG TIẾNG HÀN – Phần 16

Mọi người xem và góp ý nhé! 🌺  

 1. 우드(wood) : gỗ, củi
 2. 우라(ura) :ura
 3. 우라늄(uranium) : U-ra-ni-um (nguyên tố hóa học)
 4. 우렁(다) (wulung): sấm sét ( nhiều)
 5. 우레탄품(urethan form) :urethan form
 6. 우먼파워(womam power): quyền lực phụ nữ
 7. 우비강(Houbigant):  sông mưa
 8. 우이(oui) :oui
 9. 우클라드(uklak) : uklak
 10. 우클렐레(ukulele) : đàn ghi ta Ha-oai
 11. 우파니샤드(upanished) : dẹp yên
 12. 운샨(unschon) : bỏ chọn
 13. 운타(unter) : unter
 14. 울(wool) : len
 15. 울덱스트(urtext) : urtext
 16. 울리(wooiy) :wooiy
 17. 울트라(ultra): cực kỳ
 18. 움라우트(umlaut) : hiện tượng biến âm sắc
 19. 워(war) :chiến tranh
 20. 워닝(warning): cảnh báo
 21. 워더(wonder) ngạc nhiên, kinh ngạc
 22. 워드(word): chương trình word
 23. 워드프로세세 (word processor) sử lý văn bản
 24. 워밍업 (warming up): ấm lên
 25. 워밍업(warming up): sự khởi động   준비운동: chuẩn bị vận động
 26. 워스티드(worsted): tệ nhất
 27. 워시(wash): rửa
 28. 워치(watch)
 29. 워카흘릭(workaholic) : người tham công tiếc việc
 30. 워크(walk): công việc
 31. 워크업 아파트먼트 (walk up apartment) : đi bộ lên căn hộ
 32. 워크숍(workshop) phân xưởng, hội thảo
 33. 공동작업을 하면서 서로간에 학문이나 일을 해득해 나가는 방법  
 34. Cách giải mã khoa học hoặc làm việc với nhau khi cộng tác

 

 1. 워키 (walkie) :walkie
 2. 워킹 (walking): đi dạo
 3. 워킹 캐피털 (walking capital) : đi bộ thủ đô
 4. 워터 (water): nước
 5. 워트카 (vodka) : rượu vốt-ca
 6. 원더랜드 (wonderland):xứ sở thần tiên
 7. 원더포겔 (wondervogel) :wondervogel
 8. 원더폴 (wonderful): đẹp
 9. 원데룽크 (wanderung) : wanderung
 10. 원맨쇼(one man show)  một người buổi biểu diễn
 11. 일인 연기 :một người năm mới

 

 1. 원턴 (wan-tun): hoành tráng
 2. 원트 (want): muốn
 3. 월 디스플레이 (wall display): trưn bày trên tường
 4. 월(가) (wall street) : phố Weed
 5. 월너트 (walnut) : quả óc chó
 6. 월드 (world): thế giới
 7. 월프 (wolf): chó sói
 8. 월프램 (wolfram) : quặn kim loại vôn-fram
 9. 웜 컬러 (warm colour): màu ấm
 10. 웨더 (wether): thời tiết
 11. 웨데룬 (wedeln) : wedeln
 12. 웨딩 (wedding): lễ cưới
 13. 웨브 (wave) : lớp sóng, gợn nước
 14. 웨스턴 (western) : về phía tây
 15. 웨스트 (waste): hướng Tây
 16. 웨스트 (west) : phương Tây
 17. 웨어 (wear):mặc
 18. 웨어하우스 (ware house): kho
 19. 웨이버 (waiver): từ bỏ
 20. 웨이스트 (waist) : eo, chỗ thắt lưng
 21. 웨이스트(waist) 허리,: thắt lưng잘룩한 모양 : hình dạng hạn chế
 22. 웨이크 (wake): thức dậy
 23. 웨이터 (waiter): phục vụ nam
 24. 웨이트 (weight): chờ đợi
 25. 웨이트 리프팅 (weight lifting): cử tạ
 26. 웨이트레스 (waitress): nữ phục vụ
 27. 웨이팅 (waiting): đang chờ đợi
 28. 웨지 (wage): nêm
 29. 웨트 (wet): ướt
 30. 웬즈데이 (Wednesday): thứ tư
 31. 웰스 (wealth): sự giaù sang
 32. 웰컴 (welcome): lời chào hoan nghênh
 33. 웰터급 (welter) : đòn nặng, người to lớn
 34. 위그 (wig): bộ tóc gỉa
 35. 위닝 (winning): chiến thắng
 36. 위도 (widow): vĩ độ
 37. 위빙 (weaving): dệt
 38. 위센샤프트(wissenschft) : wissenschft
 39. 위스크림(whiscream): râu ria
 40. 위젤(weasel): con chồn, tránh né
 41. 위켓(witch) : mụ phù thủy, mê hoặc
 42. 위크(weak): tuần
 43. 위크(wicket): cửa nhỏ, cửa xoay, cửa chắn
 44. 위트네스(week): tuần
 45. 위트네스(witness): nhân chứng
 46. 위티(witty): dí dỏm
 47. 위피(weepy) : muốn khóc
 48. 윈(win): thắng lợi
 49. 윈도(window)cửa sổ
 50. 윈드(wind): gió
 51. 윈치(winch): tay quay
 52. 윈터(winter): mùa đông
 53. 윌(will): định / tháng
 54. 윗(wit): hàng đầu
 55. 윙(wing) :bay
 56. 윙커(winker) :con mắt , lông mi
 57. 윙크(wink): nháy mắt
 1. 유보트(U-boat): U-boat
 2. 유게니즘(yugenism): chủ nghĩa ưu sinh
 3. 유나니미즘(unanimisme): nhất trí
 4. 유나이티드(united) : liên minh , liên kết
 5. 유니버설(universal): phổ cập
 6. 유니버설리스트(universalist) : danh sách chung
 7. 유니버스(universe): vũ trụ
 8. 유니버시아드(universiade) : vũ trụ
 9. 유니버시티(university): trường đại học
 10. 유니섹스(unisex) : cả nam lẫn nữ
 11. 유니언(union): liên hiệp
 12. 유니언잭(Union Jack) : Union Jack영국국기 
 13. 유니크(unique): độc nhất
 14. 유니태리안(unitarian): đơn nguyên
 15. 유니티(unity): thống nhất
 16. 유닛(unit): đơn vị
 17. 유러커뮤니즘 (Euro Communism): Chủ nghĩa cộng sản châu Âu
 18. 유러모니(Euromoney) : Euromoney
 19. 유러비젼(Eurovision) : truyền hình cho toàn châu Âu
 20. 유레카(계획) (EUROKA- European Research Coordination Action) : hành động
 21. phối hợp nghiên cứu châu Âu
 22. 유로.달러(Eurodollar): đơn vị tiền liên minh châu Âu
 23. 유루니언(Eurunion): châu Âu
 24. 유매니슴(humannisme) :humannisme
 25. 유매니티(humanite) : nhân văn
 26. 유모레스크(humoresque) : khúc tùy hứng
 27. 유모리스트(humorist): danh sách bảo mẫu
 28. 유모어(humour): hài hước
 29. 유바멘시(Ubemensh) thành phố Yubamen
 30. 유산스(usance) : thời hạn chả hối phí
 31. 유스(youth): thiếu niên
 32. 유저(user): người dùng
 33. 유제닉스(eugenics) : thuyết ưu tin
 34. 유카리스트(Eucharist) : lễ ban thánh thể
 35. 유타니지(euthanasie) : euthanasie
 36. 유턴(U-turn): đến lượt bạn
 37. 유토피아(Utopia) 지상천국: chợ trời  
 38. 유틸리타리아니즘(Utilitarianism): Chủ nghĩa lợi dụng
 39. 유틸리티(utility): tiện ích
 40. 유페미즘(euphemism) : lối nói trại, uyển ngữ
 41. 유포(unidentified flying object) : vật thể bay không xác định
 42. 윤커(junker) : địa chủ quý tộc
 1. 이구아나(iguana):kỳ nhông
 2. 이그너런스(ignorance): sự ngu dốt
 3. 이그니션(ignition): đánh lửa
 4. 이글(eagle): chim ưng
 5. 이글루(igloo): nhà tuyết
 6. 이너(inner): bên trong
 7. 이너베이션(innovation): sự đổi mới
 8. 이너센스(innocence) cảm giác bên trong
 9. 이너캐비넷(inner cabinet): tủ bên trong  각내의내각. 소수내각 
 10. 이노센트(innocent): vô tội
 11. 이누린(Inulin) : I-lu-nin
 12. 이니셔티브(initiative) : sáng kiến 발안, 제안,: gợi ý  발의권: quyền biểu quyết
 13. 이니셜(initial): ban đầu
 14. 이니시아티브(initiative): sáng kiến
 15. 이닝(inning) : phần của trận đấu cả hai đội lần lượ đánh (bóng chày)
 16. 이데(Idee) : tưởng tượng
 17. 이데아 (Idea): ý tưởng
 18. 이데올로그(Ideolog) : Ideolog
 19. 이데올로기(Ideologie): hệ tư tưởng
 20. 이데올로기(Ideologie<독>): hệ tư tưởng 관념,: khái niệm      이념:hệ tư tưởng
 21. 이데올로기시(ideologish):  hệ tư tưởng
 22. 이돌라(idola): hình tượng, ý niệm
 23. 이디이옴(idiom): cách diễn đạt
 24. 이라디에이션(irradiation): chiếu xạ
 25. 이라셔널(irrational): không hợp lý
 26. 이레덴티즘(irredentism) : thuyết phục hồi lãnh thổ
 27. 이레큘러(irregular): không thường xuyên
 28. 이로니(ironie):trớ trêu
 29. 이루망(irmao): mạng quảng cáo
 30. 이리듐(iridium) iridium
 31. 이미그랜트(immigrant): di chú
 32. 이미지(image) hình ảnh
 33. 영상: video     비유적인표현 : biểu thức tượng hình
 34. 이미지네이션(imagination): hình ảnh hóa
 35. 이미지먼트(imagement): hình ảnh
 36. 이미지즘(imagism): Chủ nghĩa miễn dịch
 37. 이미테이션(imitation) sự bắt chước
 38. 모방: sao chép
 39. 이벤트(event): biến cố
 40. 이브(Eve): điều này
 41. 이브닝(evening): tối
 42. 이븐(even): cũng
 43. 이빌(evil) tà ác
 44. 이소(iso) : tổ chức tiêu chuẩn quốc tế
 45. 이소니코틴산히드라지드(isonicotinic and hydrazidel)
 46. 이소토프(Isotope): đồng vị
 47. 이소프렌(isoprene) : cônh thức hóa học CH2CCH3CHCHOH
 48. 이스터(Easter)0: phục sinh
 49. 이스턴(eastern) : lễ phục sinh
 50. 이스트(east): phía Đông
 51. 이스트만칼라 (Eastman Colour): màu Eastman
 52. 이슬람(Islam): đạo Hồi
 53. 이어(ear): tiếp theo
 54. 이어(year): năm
 55. 이오늄(Ionium) ioni , lo
 56. 이온(Ion) : I-on
 57. 이이.카메라(Electrie eye camera ) :máy ảnh mắt Electrie
 58. 이젤 (easel)gía vẽ
 59. 이즈베스티아 (Izvetiya)
 60. 이즘 (ism) : học tuyết , chủ ngĩa
 61. 이지 (easy): dễ dàng
 62. 이지오더 (easy order) :thứ tự dễ
 63. 이치브먼트 (achievment): thành tựu
 64. 이커너메트릭스 (econometrics) : toán kinh tế
 65. 이커너미 (economy): nền kinh tế
 66. 이커너미스트 (economist): kinh tế gia
 67. 이커너믹스 (economics):nền kinh tế
 68. 이컬러지 (ecology): sinh thái học
 69. 이콜 (equal): tiết kiệm
 70. 이퀴티 (equity): công bằng
 71. 이큐메니즘 (ecumenism): chủ nghĩa đại kết
 72. 이탈리안 (Italian): người Ý
 73. 이탈릭 (italic): nghiêng (chữ in)
 74. 이테그레이션 (integration): lặp lại
 75. 이튼 (Eton):Eton
 76. 이페릿 (yperit): hơi độc
 77. 이펙트 (effect): hiệu ứng
 78. 익사미네이션 (examination): chết đuối
 79. 익사이트 (excite): phấn khích
 80. 익사이팅 (exciting): khích thích, kích động
 81. 익센트릭 (eccentric): lập dị, kỳ cục
 82. 익센트릭 (exciting): khích thích, kích động
 83. 익셉션(exception): ngoại lệ
 84. 익스클라메이젼 (exlamation): cảm thán
 85. 익스리브리스(exlivris): exlivris
 86. 익스체인지(excharge): đổi
 87. 익스커젼(excursion): du ngoạn
 88. 익스태시(ecstasy): thuốc lắc
 89. 익스텐션(extension): sự duỗi thẳng (tay, chân),sự gia hạn, mở rộng
 90. 익스트라(extra): thêm, hơn thường lệ
 91. 익스팬더(expander): mở rộng, trải ra
 92. 익스퍼션(expansion): sự mở rộng
 93. 익스퍼트(expert): chuyên gia
 94. 익스페리언스(experience): khinh nghiệm
 95. 익스펜스(expense): chi phí
 96. 익스포트(export): xuất khẩu
 97. 익스프레셔니스트(expressionist): người theo chủ nghĩa biểu hiện
 98. 익스프레셔니즘(expressionism) chủ nghĩa biểu hiện
 99. 익스프레션(expression): biểu hiện
 100. 익스프레스(express): bày tỏ
 101. 익스플로이러(explorer): nhà thám hiểm
 102. 익스플로이트(exploit): khai thác
 103. 익스히비션(exhibition):buổi triễn lãm
 104. 익자미네이션(examination): sự kiểm tra
 105. 익자제레이션(exaggeration):  kích thích
 106. 익잠플(example) ví dụ
 107. 익저사이즈(exercise): điểm tham quan thú vị
 108. 익젝티브(executive) : điều hành
 109. 익조티시즘(exoticism) : chủ nghĩa kỳ lạ
 110. 익지스탄샬리즘(existantialisme): sự tồn tại
 111. 익지스텐스(existence): tình trạng hiện tại
 112. 익짓(exit): lối ra
 113. 인(in) ở, tại, trong
 114. 인(inn): quán trọ, kách sạn nhỏ
 115. 인것 (ingot): thỏi
 116. 인.골(in goal) : ở mục tiêu
 117. 인더스트리(industry): nghành công nghiệp
 118. 인더스트리얼(industrial): công nghiệp
 119. 인덕션(induction): hướng dẫn
 120. 인덕터(inductor): cuộn cảm
 121. 인덱스(index): mục lục
 122. 인덱스(index): mục lục
 123. 목차, : nội dung색인 : mục lục
 124. 인도어(indoor): người Ấn Độ
 125. 인디게이터(indicator): chỉ báo인디비듀얼리즘 (individualism): chủ nghĩa cá nhân
 126. 인디아(India) : Ấn Độ
 127. 인디안(Indian): người Ấn Độ
 128. 인디펜덴트(Independent): độc lập
 129. 인러스트레이션(illustration): được minh họa
 130. 인러스트레이터(illustrator): người vẽ tranh minh họa
 131. 인레이(inlay): khảm, dát, lắp vào
 132. 인버네스(inverness): áo choàng
 133. 인베이터(invader): kẻ xâm lược
 134. 인벤토리(inventory):đảo ngược
 135. 인보이스(invoice): hóa đơn
 136. 인볼브(involve) : gồm, bao hàm
 137. 인비테이션(invitation): thư mời
 138. 인사이더(insider) người trong cuộc
 139. 인사이드(inside):phía trong
 140. 인사이드스토리 (inside story): câu chuyện nội bộ
 141. 인사이트(incite):khuyến khích
 142. 인서트(insert): chèn
 143. 인센티브(incentive): khích lệ
 144. 인슈어런스(insurance):bảo hiểm
 145. 인슐레이션(insulation): vật liệu cách nhiệt
 146. 인슐린(insulin): insulin
 147. 인스턴스(instance): thí dụ, ví dụ
 148. 인스턴트(instant): ngay tức khắc, lập tức
 149. 인스턴트푸드(instant food) : thức ăn đóng hộp     즉석식품: thức ăn đóng hộp
 150. 인스텝(instep): mu bàn chân
 151. 인스톨먼트(installment): cài đặt
 152. 인스트럭션(instruction): chỉ dẫn
 153. 인스트럭터(instructor): người hướng dẫn
 154. 인스티튜션(institution): sự thành lập
 155. 인스티튜트(institute) : viện, học viện, hội sở, trường
 156. 인스틴크트(instinct): bản năng
 157. 인스파이어(inspire):truyền cảm hứng
 158. 인스펙선(inspection):kiểm tra dòng
 159. 인스펙터(inspector): thanh tra
 160. 인스피레이션(inspiration): cảm hứng
 161. 인스피레이션(inspiration): cảm hứng    영감: cảm hứng
 162. 인시던트(incident):biến cố
 163. 인시임(in seam): trong đường may
 164. 인젝터(injector): vòi phun
 165. 인치(inch) đơn vị đo chiều dài Anh 2,54
 166. 인컴(income): lợi tức, thu nhập
 167. 인컴게인(income gain):có được thu nhập
 168. 인큐베이터(incubator): vườn ươm
 169. 인큐베이터(incubator): vườn ươm 보육기: lồng ấp
 170. 인크리스(increase): tăng lên, tăng thêm
 171. 인클라인(incline): mặt nghiêng , chổ dốc
 172. 인터(inter): chôn, chôn cất , mai táng
 173. 인터컬리지 (inter college) : côn cấ trường cao đẳng
 174. 인터컷 (inter cut): chôn cất cắt
 175. 인터글리오(intaglio): chạm chìm khắc lõm
 176. 인터내셔널(international): quốc tế
 177. 인터내셔얼리즘(internationism):chủ nghĩa quốc tế
 178. 인터레스트(interest): quan tâm
 179. 인터로게이션.마크(interrogation mark): dấu hỏi
 180. 인터루드(interlude): thời gian giữ 2 sự kiện
 181. 인터뱅크(interbank): liên ngân hàng
 182. 인터벌(interval): khoảng thời gian
 183. 인터뷰(interview) : phỏng vấn
 184. 인터셉트(intercept) : chắn, chặn đứng
 185. 인터셉트(intercepter) : người chặn , cái chặn
 186. 인터젝션(interjection) : sự tương tác
 187. 인터체인지(intercharge): trao đổi
 188. 인터코스(intercourse): sự giao dịch
 189. 인터타입(intertype): kiểu đan xen
 190. 인터페론(interferon): loại prô-tê-in do tế bào cơ tể sinh ra
 191. 인터폰( interphone) :interphone
 192. 인터프레터(interpreter): người giaỉ thích
 193. 인터하이(interhigh): giữa trưa
 194. 인턴(intern):nhốt, giam giữ        
 195. 인테페어 (interfere) : nội thất
 196. 인텐션 (intention) ý định, mục đích
 197. 인텐시티 (intensity):độ mạnh, cường độ
 198. 인텔리전트 빌딩 (intelligent Building) : tòa nhà đan xen
 199. 인토네이션 (intonation): sự ngâm nga
 200. 인톨레런스 (intolerance): cố chấp
 201. 인튜이션 (intuition) : trực giác
 202. 인트러덕션 (introduction): sự giới thiệu
 203. 인파스토 (inpasto): inpasto
 204. 인파이트 (infight): trong cuộc chiế
 205. 인팬트 (infant)còn nhỏ tuổi
 206. 인페루소 (inferno): địa ngục
 207. 인페리오리티 (inferiority): sự thấp kém hơn
 208. 인포멀 (informal) không nghi thức
 209. 인포메이션 (information):sự cung cấp thông tin
 210. 인표매티브.애드 (informative ad) nhiều thông tin. Quảng cáo
 211. 인풋 (input): hành động đưa cái gì vào
 212. 인퓨맨 (inhuman):không nhân đạo, tàn bạo
 213. 인프레셔니스트 (impressionist) nghệ thuật ( người theo trường phái nghệ thuật)
 214. 인프레션 (impression): ấn tượng
 215. 인플레이(inplay): inplay
 216. 인플레이션 (inflation): sự thổi phồng
 217. 인플루엔스 (influence): ảnh hưởng
 218. 인플루엔자 (influenza): bệnh cúm
 219. 인플리게이션 (inplication): nhân giống
 220. 일류젼 (illusion): ảo tưởng
 221. 임모럴 (immoral): trái đạo đức
 222. 임파서블 (immortal): không thể nào
 223. 임팩트 (impossible): không thể xảy ra được
 224. 임펄스 (impact): sự va chạm
 225. 임페리얼 (imperial): hoàng đế, đế quốc
 226. 임페리얼 (impulse):thành nội
 227. 임페리얼릴즘 (imerialism): chủ ngĩa đế quốc
 228. 임포텐쯔 (impotenz): bất lực
 229. 임포트 (import): nhập khẩu
 230. 임프레사리오 (impressario):ấn tượng
 231. 임프레셔니즘 (impressionism): trường phái ấn tượng
 232. 임프로비제이션 (improvisation): sự ứng biến
 233. 임프롬프튜(improptu): ngẫu hứng
 234. 임피던스(impedance): trở kháng
 235. 잇히(ich): ich
 236. 잉글리시(english): tiếng Anh
 237. 잉키(ink) :mực, nước mực

________________

Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu:

________________
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ TƯ VẤN
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kanataviethan/
Cơ sở: 
 • Trụ sở chính: 384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3. 028.3932 0868/ 3932 0869, 0931 145 823
 • Cơ sở 1: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 0931145 823
 • Cơ sở 2: Số 18 Nội khu Mỹ Toàn 2, khu phố Mỹ Toàn 2, H4-1, Phường Tân Phong, Quận 7, 028.6685 5980
 • Cơ sở 3: 856/5 Quang Trung, F8, Gò Vấp (Ngay cổng sau Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hẻm đối diện công ty Mercedes) 028.3895 9102
 • Cơ sở 4: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
 • Cơ sở 5: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, 028.6678 1913
5 1 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

2 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
anleb5tvo
anleb5tvo
2 năm cách đây

Hay quá đi

htnt050100
htnt050100
2 năm cách đây

rất bổ ích luôn nè . ❤️❤️

2
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x