TỪ NGOẠI LAI TRONG TIẾNG HÀN – Phần 14

Mọi người xem và góp ý nhé! 🌺 

 1. 애날리스트 (analyst) Nhà phân tích
 2. 애날리시스 (analysis) Phân tích
 3. 애널라이저 (analyser) Phân tích
 4. 애니멀리즘 (animalism) Thú tính
 5. 애니메라마 (animerama) Phim hoạt hình
 6. 애니메이션 (animation) Hoạt hình
 7. 애니미즘 (animism) Thuyết vật linh
 8. 애드 (ad) Đến
 9. 애드립 (adlib)Mánh quảng cáo
 10. 애드미럴 (admiral) Đô đốc
 11. 애드미션 (admission) Nhận vào
 12. 애드바이스 (advice) Lời khuyên
 13. 애드바이저 (adviser) Cố vấn
 14. 애드버토리얼 (advertorial) Quảng cáo
 15. 애드벌루운(ad balloon) 광고용 고무풍선 Bong bóng quảng cáo
 16. 애드벤스 (advance) Nâng cao
 17. 애빌리티 (ability) Có khả năng
 18. 애세이스트 (atheist) Vô thần
 19. 애세이즘 (atheism) Thuyết vô thần
 20. 애슈어런스 (assurance) Bảo hiểm
 21. 애스리트 (athlete) Lực sĩ
 22. 애스트로.돔 (astro dome) Mái vòm chiêm tinh
 23. 애스트리전트 (astringent) Chất làm se
 24. 애스팩트 (aspect) Khía cạnh
 25. 애시드.헤드 (acid head) Đầu axit
 26. 애시메트리.디자인 (asymmetry disigm) Sự mất cân đối
 27. 애시밀레이션 (assimilation) Tương tự/ đồng hóa
 28. 애시스턴트 (Assistant) Phụ tá
 29. 애지 (agitation) Sự kích động
 30. 애지테이터 (agitator) Người kích động
 31. 애지테이팅 포인트 (agitating point) Điểm kích động
 32. 애크메 (acme) Tột đỉnh/ đỉnh cao
 33. 애탄 (Athan) Lắng nghe
 34. 애토마이저 (atomizer) Máy phun
 35. 애토믹 (atomic) Nguyên tử
 36. 애톰 (atom) Nguyên tử
 37. 애트.홈 (athome) ở nhà
 38. 애트랙션 (attraction) Sức hút
 39. 애트랜덤 (atrandom) Ngẫu nhiên
 40. 애트모스피어 (atmosphere) Không khí
 41. 애틀란티스 (Atlantis) Tên một hòn đảo
 42. 애틀란틱 (Atlantic) Tên một hòn đảo
 43. 애틀런트 (atlante) Bản đồ
 44. 애포리즘 (aphorism) Cách ngôn
 45. 애포스트로피 (apostophe) Đang chuyển hàng
 46. 애프리셰이트 (appreciate) Đanh giá
 47. 애프터 (after) Sau
 48. 애프터 리코딩 (after recording) Sau khi ghi âm
 49. 액세서리 (accessory) Phụ kiện
 50. 액세서리(accessory) 몸 장식의 부속품 Phụ kiện
 51. 액세스 (access) Truy cập
 52. 액센트 (accent) Giọng
 53. 액셀러레이터 (accelerator) Máy gia tốc
 54. 액션 (action) Diễn
 55. 액션 프로그램 (action program) Chương trình hành động
 56. 액시던트 (accident) Tai nạn
 57. 액추어리 (actuary) Người tính toán
 58. 액터 (actor) Diễn viên
 59. 액트 (act) Hành động
 60. 액트레스 (actress) Nữ diễn viên
 61. 액티늄 (actinium) Thuốc
 62. 액티브 (active) Hoạt động
 63. 액팅 (acting) Diễn xuất
 64. 앤솔로지 (anthology) Tuyển tập
 65. 앤스로폴로지 (anthropology) Nhận học
 66. 앤스워 (answer) Câu trả lời
 67. 앤젤 (angel) Thiên thần
 68. 앤클 (ankle) Mắt cá
 69. 앤터고리즘 (antagonism) Đối kháng
 70. 앤터비스 (Antabus) Một loại thuốc
 71. 앤토님 (antonym) Từ trái nghĩa
 72. 앤티 (anti) Ghét
 73. 앨리게이터 (alligator) Cá sấu
 74. 앨리모니 (alimony) Tiền cấp lưỡng
 75. 앨바트로스 (albatross) Chin Hải Âu
 76. 앰바사다 (ambassador)Đại sứ
 77. 앰비셔스 (ambitious) Đầy tham vọng
 78. 앰비션 (altisan) Thợ thủ công
 79. 앰비션 (ambition) Tham vọng
 80. 앰플리파이어 (amplifier) Bộ khuếch đại
 81. 앰피시어터 (amphitheater) Giảng đường
 82. 앱노멀 (abnormal) Bất thường
 83. 앱로드 (abroad) Ở nước ngoài
 84. 앱스트랙트 (abstract) Trừu tượng
 85. 앵그리영맨(angry young man) 성난 젊은 세대 Người đàn ông trẻ giận dữ
 86. 앵글 (angle) Góc
 87. 앵글러 (angler) Người câu cá
 88. 앵글로색슨 (anglo saxon) Làmột dân tộc sống tại Đảo Anh từ thế kỷ 5 CN
 89. 앵커 (anchor) Mỏ neo
 90. 앵커리지 (anchorage) Neo đậu
 1. 야드 (yard) Sân
 2. 야소 (jesus) Chúa Giêsu
 3. 야피 (YUPPIE)Là một thuật ngữ được sử dụng vào đầu những năm 1980 cho những người trẻ có chuyên môn làm việc ở thành thị.
 4. 얀 (yarn) Sợi
 5. 양키 (yankee) = American
 1. 어닝즈 (earnings) Thu nhập
 2. 어댑터 (adaptor) Bộ chuyển đổi
 3. 어덜트 (adult) Người lớn
 4. 어덴덤 (addendum) Phụ lục
 5. 어드레스 (adress) Diễn viên
 6. 어드레스 그래프 (adress graph) Đồ thị
 7. 어드레스시 (addressee) Người nhận
 8. 어드미니타드 프라이스 (administered price) Người quản lý
 9. 어드벤처 (adventure) Cuộc phiêu lưu
 10. 어드벤티지 (advantage) Lợi thế
 11. 어라이브 (arrive) Đến
 12. 어레이지먼트 (arrangement) Sắp xếp
 13. 어레인먼트 (arraignment) Sự sắp xếp
 14. 어렌지 (arrange) Sắp xếp
 15. 어뮤즈먼트 (amusement) Vui chơi giải trí
 16. 어베리지 (average) Trung bình cộng
 17. 어셈브리 (assembly) Tổ hợp
 18. 어소리티 (authority) Thẩm quyền
 19. 어스 (earth) Trái đất
 20. 어스키 (husky) có sức lực
 21. 어태치먼트 (attachment) Tập tin đính kèm
 22. 어텐던트 (attendent) Người phục vụ
 23. 어텐드 (attend) Tham gia
 24. 어텐션 (attention) Chú ý
 25. 어템프트 (attempt) Cố gắng
 26. 어퍼클라스(upper class) 상류사회  Lớp trên
 27. 어페리치프 (aperitif) Khai vị
 28. 어페어 (affair) Công việc
 29. 어페타이프 (appetite) Thèm ăn
 30. 어펜딕스 (appendix) Ruột thừa
 31. 어포스테리오리 (a posteriori) Hậu thế
 32. 어포인트.시스템 (appoint system) Bổ nhiệm hệ thống
 33. 어포인트먼트 (apointment) Cuộc hẹn
 34. 어프로치 (approach) Tiếp cận
 35. 어피즈먼트 폴리시 (appeasement policy) Chính sách xoa dịu
 36. 어필 (appeal) Kháng cáo
 37. 어헤드 (ahead) Phía trước
 38. 언더 (under) Dưới
 39. 언더 그라운드(underground) Dưới long đất
 40. 언더 스탠드 (understand) Hiểu
 41. 언더 월드 (under world) Thế giới ngầm
 42. 언더 파 (under par) Dưới mệnh
 43. 언더커런트 (undercurrent) Dưới dòng điện
 44. 언더키 (unlucky) Không may mắn
 45. 언밸런스 (unbalance) Mất thăng bằng
 46. 언밸런스(unbalance) 불균형 Mất thăng bằng
 47. 언컷 (uncut) Chưa cắt
 48. 언클 (uncle) Chú
 49. 언클 샘 (uncle sam) Chú Sam
 50. 언터처블 (untouchable) Không thể chạm
 51. 얼라이드 (allied) Liên minh
 52. 얼라이언스 (alliance) Liên minh
 53. 얼트루이즘 (altruism) Lòng vị tha
 54. 얼티매텀 (ultimatum) Tối hậu thư
 55. 엄브렐라 (umbrella) Cây dù
 56. 엄파이어 (umpire) Trọng tài
 57. 엄파이어(umpire) 야구의 주심 Trọng tài
 58. 업.투.데이트 (up to date) Cập nhập
 1. 에고 (Ego) Cái tôi
 2. 에고이스트 (egoist) Người tự cao tự đại
 3. 에고이즘 (egoism) Chủ nghĩa vị kỷ
 4. 에고이즘(egoism) 이기주의 Chủ nghĩa vị kỷ
 5. 에고티스트 (egotist) Người đàm phán
 6. 에그 (egg) Trứng
 7. 에나프 (enough) Đủ / khá
 8. 에너르기시 (energish) Sung sức
 9. 에너지 (energy) Năng lượng
 10. 에네르게이어 (energeia) Nghị lực
 11. 에네르기 (Energie) Năng lượng
 12. 에네미 (enemy) Kẻ thù
 13. 에니그매틱 (enigmatic) Bí ẩn
 14. 에듀케이션 (education) Giáo dục
 15. 에드란제 (etranger) Ngoại quốc
 16. 에디션 (Edition) Phiên bản
 17. 에디터 (Editor) Biên tập viên
 18. 에디터(editor) 편집자, 기자  Biên tập viên
 19. 에디팅 (editing) Chỉnh sửa
 20. 에딘바라 재킷 (edinburgh jacket) Áo khoác edinburgh
 21. 에라틱 (erotic) Luyến ái
 22. 에란드 (errand) Việc vặt
 23. 에러 (error)Lỗi
 24. 에로 (erotic) Luyến ái
 25. 에로.그로 (erogro) Ăn mòn
 26. 에로덕션 (erotic production) Sản xuất khiêu dâm
 27. 에로토마니아 (erotomania) Hội chứng hoang tưởng người khác yêu mình
 28. 에로티시즘 (eriticism) Sự dâm đãng
 29. 에로티시즘(eroticism) 성애주의, 호색적인 기분  Sự dâm đãng
 30. 에르그 (erg) Sa mạc
 31. 에르스텟 (oersted) Vật lý (ơxet)
 32. 에름 (elm) Khoa học
 33. 에리어 (area) Khu vực
 34. 에머젠시 (emergency) Trường hợp khẩn cấp
 35. 에먼시페이션 (emancipation) Sự giải phóng
 36. 에멀젼 (emulsion) Nhũtương
 37. 에메럴드 (emerald) Ngọc lục bảo
 38. 에메리 (emery) Đá nhám
 39. 에메틴 (emetin) là một loại thuốc được sử dụng như là một chất chống nguyên sinh và gây nôn
 40. 에모션 (emotion) Cảm xúc
 41. 에미그런트 (emigrant) Người di cư
 42. 에미그레이션 (emigration) Di cư
 43. 에바포레이션 (evaporation) Bay hơi
 44. 에버 (ever) Không bao giờ
 45. 에버류션 (evolution) Sự phát triển
 46. 에벌류셔니즘 (evolutionism) Thuyết tiến hóa
 47. 에벌류에이션 (evaluation) Đánh giá
 48. 에벤트 (event) Sự kiện
 49. 에보나이트 (ebonite) Cao su rắn
 50. 에브리 데이 (everyday) Hằng ngày
 51. 에비덴스 (evidence) Chứng cứ
 52. 에사 (ESSA) Các nhà khoa học châu Âu, xác định trình tự Arabidopsis
 53. 에사키 다이오드 (Esaki diode) Điốt tunnel (tunnel diode) còn gọi là điốt Esaki diode, là một loại điốt bán dẫn
 54. 에세이 (essay) Tiểu luận
 55. 에세이스트 (essayist) Người viết luận
 56. 에센셜 (essential) Thiết yếu
 57. 에센스 (essence) Bản chất
 58. 에스 에프 (Science Fiction) Khoa học viễn tưởng
 59. 에스 오 에스 (SOS-Save our soul) Cứu lấy tâm hồng chúng ta
 60. 에스널리지 (ethnology) Dân tộc học
 61. 에스닉 (ethnic) Dân tộc
 62. 에스세티시즘 (estheticism) Thuyết thẩm mỹ
 63. 에스카르고 (escarget) Tránh xa
 64. 에스컬레이션 (escalation) Sự theo lang
 65. 에스컬레이터 (escalator) Thang cuốn
 66. 에스컬레이터(escalator) 자동승강 계단  Thang cuốn
 67. 에스케이프 (escape) Bỏ trốn
 68. 에스켈레이트 (escalate) Leo thang
 69. 에스코트 (escort) Hộ tống
 70. 에스코트(escort) 호위, 호위자 Hộ tống
 71. 에스콰이어 (esquire) Ngài
 72. 에스쿠도 (escudo) Cái khiên
 73. 에스키스 (esquise) Ván trượt
 74. 에스타불리시먼트 (establishment) Thành lập
 75. 에스테이트 웨건 (estate wagon) Toa xe di động
 76. 에스테틱 (Aestetik) Thẩm mỹ
 77. 에스텔 (Ester) Ngôi sao
 78. 에스트론 (estron) Người ngoài hành tinh
 79. 에스티메이션 (estimation) Ước lượng
 80. 에스페란토 (Esperanto) “một người đang hy vọng”
 81. 에스포와르 (espoir) Mong
 82. 에스프릿 (esprit) Lí trí
 83. 에스피오너지 (espionage) Gián điệp
 84. 에야크라티온 (Ejakulation) Xuất tinh
 85. 에어로건 (aerogun) Súng ngắn
 86. 에어로그램 (aerogram) Thư gửi qua đường hàng không
 87. 에어로모빌 (aeromobile) Phi cơ
 88. 에어로버스 (aerobus) Xe buýt
 89. 에어로빅스 (aeribics) Thể dục nhịp điệu
 90. 에어포켓(air pocket) 항공기를 갑자기 낙하시키는 하강기류가 있는 곳  Túi khí
 91. 에오니즘 (eonism) Chủ nghĩa eo bản
 92. 에오진 (Eosin) Là tế bài bạch cầu trong máu
 93. 에이 브이(교육) (AV) Giáo dục
 94. 에이.비.시(병기) (ABC-Atomic, Biogical, Chemical) Bằng phẳng
 95. 에이.엠  (AM-Ante Meridiem) Trước buổi trưa
 96. 에이규 (aiguilles) Kim tiêm
 97. 에이스 (ace) ….Xuất sắc
 98. 에이에이 그룹 (A.A group-Asia, Africa) Nhóm Châu Á – Châu Phi
 99. 에이젠시(agency) Đại lý
 100. 에이젠트 (agent) Đặc vụ
 101. 에이즈 (AIDS-Acquired ImmuneDeficiency Syndrome) Hội chứng suy giảm miễn dịch
 102. 에이지 그룹 (age group) Nhóm tuổi
 103. 에이징 (aging) Sự lão hóa
 104. 에이카 (acre) Mẫu Anh
 105. 에이트 (eight) Tám
 106. 에이프런 (apron) Tạp dề
 107. 에이프릴 풀 (April fool) Cá tháng tư
 108. 에이프릴풀(April fool) 만우절에 속는 사람 Cá tháng tư
 109. 에일 (ale) Nhưng
 110. 에임 (aim) Mục đích
 111. 에지 (edge) Cạnh
 112. 에징 (edging) Viền
 113. 에칭 (etching) Khắc
 114. 에코 (echo) Tiếng vang
 115. 에코티즘 (egotism) Tự cao tự đại
 116. 에콜 (ecole) Trường học
 117. 에크 (economy coupon) Phiếu giảm giá nền kinh tế
 118. 에크란 (ecran) Màn
 119. 에크메네 (okumene) Lắp ráp
 120. 에클레아 (eclair) Tia chớp
 121. 에키스 (extract) Trích xuất
 122. 에터널 (eternal) Vĩnh hằng
 123. 에텔 (aether) Thần hy lạp
 124. 에토스 (ethos) Đặc tính
 125. 에튜드 (etude) Học
 126. 에트랑제(etranger<프>) 이국인, 이방인, 낯선 사람  Người ngoại quốc
 127. 에트세트라 (et Cetera) Vân Vân
 128. 에트와르 (etoile) Ngôi sao
 129. 에트와스 (etwas) Cái gì đó
 130. 에티멀러지 (etymology) Từ nguyên
 131. 에티켓 (etiquette) Phép lịch sự
 132. 에티켓(etiquette<프>) 예의, 예법 Phép lịch sự
 133. 에틸렌 (Athylen) Chất khí
 134. 에페 (epee) Gươm kiếm
 135. 에페드린 (Ephedrin) Ma hoàng
 136. 에포렛 (epaulette) Được thăng cấp
 137. 에포크 (epoch) Kỷ nguyên
 138. 에폭메이킹(epoch making) 신기원  Lập kỷ nguyên
 139. 에프엠 (FM- Frequency Modulation) Điều chế tần số
 140. 에피고넨 (Epigonen) Người kế nghiệp
 141. 에피그래프 (epigraph) Khắc chữ
 142. 에피그램 (epigram) Biểu tượng
 143. 에피션시 (efficiency) Hiệu quả
 144. 에피소드 (episode) Tập phim
 145. 에피소드(episode) 삽화, 숨은 이야기 Tập phim
 146. 에피큐리어니즘 (epicureanism) Thuyết sử thi
 147. 에피큐리언 (epicurean) Sử thi
 148. 에피큐리즘 (epicurism) Sử thi
 149. 에필로그  (epilogue) Phần kết
 150. 에필로그(epilogue) 결어, 종언 Phần kết
 151. 엑스트러(extra) 임시고용 배우. 여분Thêm
 152. 엔드  (end) Kết thúc
 153. 엔들레스 (endless) Bất tận
 154. 엔라지먼트 (enlargement) Mở rộng
 155. 엔리치 (enrich) Làm giàu
 156. 엔바고 (embargo) Cấm vận
 157. 엔바시 (embassy) Đại sứ quán
 158. 엔바이런먼트 (environment) Môi trường
 159. 엔벨롭 (envelope) Phong bì
 160. 엔비 (envy) Đố kỵ
 161. 엔사이크로페디아 (encyclopaedia) Bách khoa toàn thư
 162. 엔사이클로피디어(encyclepaedia) 백과사전 Bách khoa toàn thư
 163. 엔스트 (engine stop) Dừng động cơ
 164. 엔젤스 (Angelus) Tên xưng hô
 165. 엔조이 (enjoy) Thưởng thức
 166. 엔지 (NG-no good) Không tốt
 167. 엔지니어 (engineer) Kỹ sư
 168. 엔지니어링 (engineering) Kỹ thuật
 169. 엔지니어링 플라스틱 (engineering plastic) Nhựa kỹ thuật
 170. 엔진 (engine) Động cơ
 171. 엔클로쥬어 (enclosure) Bao vây
 172. 엔타시스 (entasis) Cường độ
 173. 엔터테이너 (entertainer) Người giải trí
 174. 엔터테인먼트 (entertainment) Giải trí
 175. 엔터프라이스 (enterprise) Xí nghiệp
 176. 엔트랜스 (entrance) Cổng vào
 177. 엔트러스트 (entrust) Giao phó
 178. 엔트런트 (entrant) Gia nhập
 179. 엔트로피 (entropy) Sự hỗn loạn
 180. 엘.도라도 (El Dorado) Vàng
 181. 엘.에스.디 (Lysergic Acid Diethylamide) Là một loại axit gây ảo giác
 182. 엘.피 (Long Playing Record) Kỷ lục chơi lâu
 183. 엘가토크라시 (ergatocracy) Lực lượng lao động
 184. 엘라보레이션 (elaboration) Công phu
 185. 엘라보레이트 (elaborate) Kỹ lưỡng
 186. 엘라스틱 (elastic) Đàn hồi
 187. 엘레겐트 (elegant) Thanh lịch
 188. 엘레베이션 (elevation) Độ cao
 189. 엘레벤 (erleben) Kinh nghiệm
 190. 엘레지 (elegy) Cao
 191. 엘레펜트 (elephant) Con voi
 192. 엘렉션 (election) Cuộc bầu cử
 193. 엘렉톤 (electon) Cuộc bầu cử
 194. 엘렉트라 콤플렉스 (electra complex) Phúc hợp điện tử
 195. 엘렉트로 (electro) Điện
 196. 엘렉트로너비젼 (electronovision) Hình ảnh điện
 197. 엘렉트론 (electron) Điện tử
 198. 엘렉트리 (electri) Điện
 199. 엘렉트릭 (electric) Điện
 200. 엘로 페이지 (yellow page) Trang vàng
 201. 엘로큐션 (elocution) Sự phân bổ
 202. 엘리간트 (eritic+ elegant) Tao nhã
 203. 엘리먼트 (element) Thanh phần
 204. 엘리멘타리 (elementary) Sơ cấp
 205. 엘리멘탈리즘 (elementalism) Nguyên tố
 206. 엘리미네이션 (elimination) Loai bỏ
 207. 엘리미네이터 (eliminator) Loại bỏ
 208. 엘리베이터 (elevator) Thang máy
 209. 엘리제(궁) (Elysee) Dinh tổng thống cộng hòa Pháp
 210. 엘리지블 (eligible) Đủ điều kiện
 211. 엘리지빌리티 (elegibility) Đủ điều kiện
 212. 엘리트 (elite) Ưu tú
 213. 엘리트(elite<프>) 정예, 선택된 자 Ưu tú
 214. 엘븀 (Erbium) Là một nguyên tố đất hiếm
 215. 엘프 (elf) Nghịch ngợm
 216. 엠.피 (Military Police) Quân cảnh
 217. 엠네스티(Amnesty) 국제사면위원회 Ân xá
 218. 엠브러올로지 (embryology) Phôi học
 219. 엠브렌스 (embrace) Ôm hôn
 220. 엠브로이더리 (embroidery) Nghề thêu
 221. 엠브리오 (embryo) Phôi thai
 222. 엠블렘 (emblem) Biểu tượng
 223. 엠파사이즈 (emphasize) Nhấn mạnh
 224. 엠파이어 (empire) Đế chế
 225. 엠폐러 (emperor) Hoàng đế
 226. 엠프레스 (empress) Hoàng hậu
 227. 엠프티 (empty)Trống
 228. 엠플로이 (employ) Thuê
 229. 엠피리시즘 (Empiricism) Chủ nghĩa kinh nghiệm
 230. 엥게이지 (engage) Thuê
 231. 엥겔계수 (Engel’s Coefficient) Hệ thống Engel’s
 232. 영 (young) Trẻ
 233. 영거 (younger) Người trẻ
 234. 예스맨 (yesman) Luôn luôn đồng ý
 235. 예스맨(yes man) 남의 말에 무조건 ‘예예’라고 말하는 지조없는 자  Luôn Luôn vâng vâng
 236. 예스터데이 (yesterday) Hôm qua
 237. 예티 (yeti) Người tuyết
 238. 옐 (yell) Kêu la
 239. 옐로 (yellow) Màu vàng
 240. 옐로우존(yellow zone) 주차전면금지구역  Vùng màu vàng
 241. 옐로우페이퍼(yellow paper) 저속하고 선정적인 신문 Giấy vàng

________________

Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu:

________________
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ TƯ VẤN
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kanataviethan/
Cơ sở: 
 • Trụ sở chính: 384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3. 028.3932 0868/ 3932 0869, 0931 145 823
 • Cơ sở 1: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 0931145 823
 • Cơ sở 2: Số 18 Nội khu Mỹ Toàn 2, khu phố Mỹ Toàn 2, H4-1, Phường Tân Phong, Quận 7, 028.6685 5980
 • Cơ sở 3: 856/5 Quang Trung, F8, Gò Vấp (Ngay cổng sau Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hẻm đối diện công ty Mercedes) 028.3895 9102
 • Cơ sở 4: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
 • Cơ sở 5: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, 028.6678 1913
5 1 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
daophuong2709
daophuong2709
2 năm cách đây

cảm ơn vì bài viết đã giúp em học thêm nhiều từ vựng

1
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x