SỰ KHÁC BIỆT TRONG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG HÀN

²        Điểm khác biệt của 동포교포 :                     ž                            교포동포의 다른 점

            (Kiều bào, đồng bào)

            _ 교포  là những người cùng mang quốc tịch                         교포는 우리나라 국적을 가지고 다른

một nước nhưng đang sống ở nước ngoài và                                    나라에서 살고 있는, 같은 핏줄을 이어받은

vẫn còn thứa kế huyết thống cùng một nước                                    사람들이고, 동포는 국적이 같지 않더라도

giống nhau.                                                                                       같은 민족의 핏줄을 이어받아 한 민족 의식

_ 동포  là những người mặc dù không cùng                                       을 가지고 있는 사람들이다.

quốc tịch nhưng vẫn thừa hưởng huyết thống

dân tộc giống nhau và có nhận thức dân tộc

giống nhau.

VD:      Các đồng bào ở hải ngoại.                                       .       해외 동포 여러분

 ____________________________________

²        Điểm khác biệt của 두껍다굵다:                 ž                 굵다두껍다의 다른 점

          (Dày, to)

_ 굵다để chỉ tính chất một vật có bề ngang dày,                              굵다는 길이를 가진 물체에서 폭이 큰 것을

lớn và vật này cũng có chiều dài hơn so với                                     말할 때 쓰고, 두껍다는 부피를 가진 좀 큰

bề ngang.                                                                                          물체에서 앞뒤나 위아래 면 사이의 길이가

_ 두껍다để chỉ tính chất của vật có tầm vóc to                               큰 것을 말할 때 쓴다.

lớn, độ dài giữa các mặt trên dưới, trước sau

đều lớn dài tương xứng nhau.

 VD:     Sợi dây thừng dày                (Đúng)                                 .       밧줄이 굵다. ( 0 )     밧줄이 두껍다.                ( X )

Quyển sách dày                   (Đúng)                                                 책이 두껍다. ( 0 )     책이 굵다.                        ( X )

Chất giọng dày                    (Đúng)                                                     목소리가 굵다.( 0 )   목소리가 두껍다.                ( X )

 _________________________________________

²         Điểm khác biệt của 즐겁다기쁘다:                      ž               기쁘다즐겁다의 다른 점

            (Vui vẻ, phấn khởi)

_ 기쁘다sử dụng khi một việc mà ta mong ước                                      기쁘다는 바라던 일이 이루어져 좋은 느낌을

đã đạt được và ta có cảm giác vui vẻ.                                                       가질 때 쓰고, 즐겁다는 움직임이나 활동과

_ 즐겁다sử dụng khi ta cảm thấy sự thú vị mà                                             관련되어 재미를 느꼈을 때 쓴다.

sự thú vị này liên quan đến những hoạt động

vui chơi của ta.

VD: Tôi thi được 10 điểm nên tôi rất vui.                                          .       나는 시험을 100점을 맞아서 기쁘다.             ( 0 )

즐겁다.                  ( X )

Bọn trẻ chạy đùa rất vui vẻ ở sân vận động.                                     아이들이 운동장에서 즐겁게 뛰어 논다.                  ( 0 )

기쁘게 뛰어 논다.                  ( X )

Hôm nay tôi đã chơi rất vui.                                                                       오늘 즐겁게 놀았어요.                                      ( 0 )

                                                                                                                     기쁘게 놀았어요.                         ( X )

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x