SỰ KHÁC BIỆT TRONG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG HÀN

²        Điểm khác nhau của 가르치다 và  가리키다 :    (Chỉ dạy, hướng dẫn)                     ž      

_ ‘가르치다 có nghĩa là chỉ dạy cho người                                   

ta biết cái gì đó.                                                                          

_ ‘가리키다 có nghĩa là chỉ phương hướng.                                   

 VD:    Vui lòng chỉ dạy tiếng Hàn cho tôi.    (Đúng)             

            Chỉ tay về hướng Bắc                         (Đúng)                        

            Xin hãy chỉ tên.                                      (Sai)                          

  가르치다가리키다 의 다른 점

  가르치다는 무엇을 알게 하는 것을

말하고, 가리키다 는 방향을 지시하는

것을 말한다.

.       한국말 가르쳐 .                      ( 0)

손가락으로 북쪽을 가리키다.      ( 0 )

   이름을 가리켜 주세요.                    ( X )

_________________

²     Điểm khác nhau của 가격 :  (Giá cả)            ž      

_ thông thường được sử dụng ở phạm vi                

rộng rãi hơn và có thể kết hợp với nhiều loại                  

danh từ.

_ 가격 thông thường chỉ dùng kèm với những

 danh từ có gốc Hán.

 

VD :          Giá nông thủy sản               Giá máy hút bụi 예.       농수산물 가격           청소기

                  Sự tăng giá                         Sự hạ giá                                  가격 인상                   가격 인하

                  Giá gạo                              Giá quần áo                              쌀                           

                  Giá cơm, tiền cơm               Giá xe buýt                               밥                            버스

                  Lên giá                               Xuống giá                                 이 오르다               이 내리다

  가격 의 다른 점

값’ 이 더 넓은 범위에서 쓰이며, 가격’

주로 한자어 명사와 함께 쓴다.

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x