SỰ KHÁC BIỆT TRONG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG HÀN

              Điểm khác biệt của :                                                   의 다른 점

            (Sợi dây, dây thừng)

            _ được sư dụng với nghĩa như là hoặc là một                    은 물건을 매거나 꿰는 데에 쓰는 가늘고

             đồ vật dài và mỏng sử dụng khi luồn xỏ hoặc                       긴 물건으로 주로 어떤 물건에 붙어서

            cột đồ, dùng để cột dính hai món đồ vào nhau.                      잡아매거나 손잡이로 쓰인다. 은 무엇을

            _ được sử dụng như là một đồ vật dài và                           묶는 데에 쓰는 가늘고 긴 물건으로 비교적

            mỏng dùng khi cột đồ đẻ nối khoảng cách giữa                     멀리 떨어져 있는 두 물체 사이를 연결할 때

            hai món đồ đang ở xa nhau.                                                    쓴다.

 VD:                                                                                        .

               Cột dây giày thể thao.                      ( Đúng )           운동화 끈을 매다. ( 0 ) / 운동화 줄을 매다. ( X )

             Phơi đồ giặt lên dây.                        ( Đúng )           빨래를 줄에 널었다. ( 0 ) / 빨래를 끈에 널었다. ( X )

             Cột cái hộp lại bằng dây                  ( Đúng )           상자를 끈으로 몪다. ( 0 ) / 상자를 줄로 몪다. ( X )

 

***********************************************************************

        Điểm khác biệt của 늘이다늘리다:                        늘리다늘이다의 다른 점

            (Kéo dài, mở rộng)

            _ 늘리다thể hiện ý nghĩa là làm cho cái gì đó                       늘리다는 크게 하거나 많게 하다의 뜻을

            lớn ra, nhiều ra.                                                                       나타내고, 늘이다는 천이나 줄의 길이를

            _ 늘이다thể hiện ý nghĩa là kéo dài chiều dài                       ‘늘어나게 하다’의 뜻을 나타낸다.

            của miếng vải hoặc sợi dây.

 

VD:        Mở rộng văn phòng.            (Đúng)                         .       방을 늘리다. ( 0 ) / 방을 늘이다. ( X )

               Làm tăng sinh lực                (Đúng)                                     실력을 늘리다. ( 0 ) / 실력을 늘이다.( X )

               Nối dài sợi dây cao su.         (Đúng)                                     고무줄을 늘리다. ( X ) / 고무줄을 늘이다. ( 0 )

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x