SỰ KHÁC BIỆT TRONG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG HÀN

       Phân biệt của 헤아리다세다:                                             세다헤아리다의 구별

            (Ước tính, ước đoán, đếm)

            _ 세다có nghĩa là tính đầu người hoặc đếm số                      세다는 사물의 수를 일정한 순서에 따라하나

            thứ tự của vật theo 1 tuần tự nhất định.                                  씩 말하거나 머릿속으로 생각한다는 뜻이고,

            _ 헤아리다  là đếm số lượng của vật.                                     ‘헤아리다는 물건의 수량을 세다.

VD:       Đếm tiền đồng.                                                         .       동전을 헤아린다. ( 0 ) / 센다. ( 0 )

          Chan Ho đã thử đếm lần lượt 1 đồng 2 đồng                       찬호는 주어니 속의 동전을 하나,

           bên trong túi tiền.                                                                 둘씩 세어 보았다.

           Hãy thử đếm số người đã tham gia hoạt động                     봉사 활동에 참석한 사람의 수를 세어 봐라.

           phục vụ.

****************************************************************************************

        Phân biệt của 지다                                        지다메다의 구별

            (Mang, vác, đeo)

            _ 지다 có nghĩa là con người mang đồ vật trên                      지다는 ‘사람이 물건을 등에 얹다’라는 뜻이

            lưng mình.                                                                               고, 메다는 ‘물건을 어깨에 올려놓다’는 뜻이

            _ 메다 có nghĩa là đăt vật lên vai.                                           다.

VD:       Mang cục bướu trên lưng.                                        .       지게를 지다. ( 0 ) / 메다. ( X )

          Mang cặp trên vai.                                                                가방을 어깨에 메다. ( 0 ) / 지다. ( X )

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x