SỰ KHÁC BIỆT TRONG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG HÀN

²        Điểm khác biệt của 글자글씨:                      ž                            구분구별의 다른 점

            (Nét chữ, chữ viết)

            _ 글씨để chỉ hình dáng của 글자 được viết ra                             글씨는 ‘쓴 글자의 모양’을 가리키며, 말을

            và biểu hiện một ký hiệu nhất định mà ta viết ra.                           적는 일정한 부호를 나타낸다.

 VD:          Nét chữ đẹp.                                  (Đúng)                         .       글씨가 예쁘다. ( 0 )  글자가 예쁘다.( X )

                Không biết chữ.                            (Đúng)                                  글자를 모르다. ( 0 )  글씨를 모르다.( X )

                Chữ viết thật là khó.                     (Đúng)                                     글자가 어렵다. ( 0 )  글씨가 어렵다.( X )

 __________________________

²        Điểm khác biệt của 도로:                                                               ž           도로의 다른 점

            (Con đường, đường phố)

            _ 도로được sử dụng ở qui mô lớn hơn do người                                     도로는 사람이 일부러 만든 것으로 좀 규모가

            nói muốn cố tình nhấn mạnh.                                                              큰 것에 쓰이고, 은 자연스럽게 생겨난

            _ được sử dụng rộng rãi thường xuyên như                                       것으로 넓게 쓰인다.

            là một từ ngữ mà người ta nói ra một cách tự

            nhiên, không có ý cố tình nhấn mạnh.

   VD:     Đường xe ô tô                      (Đúng)                         .       자동차       ( 0 )      자동차 도로   ( X )

               Đường thủy                          (Đúng)                                     뱃길                ( 0 )      뱃도로            ( X )

               Đường cao tốc                     (Đúng)                                     고속화 도로   ( 0 )      고속화 길       ( X )

             Đường hẻm                          (Đúng)                                     골목길            ( 0 )      골목길 도로   ( X )

__________________________________

²        Điểm khác biệt của 이랑/ 하고/:          ž           /하고, 이랑의 다른 점

            (Và, với …)

            _ /khi nói hoặc viết người ta đều sử dụng                      /는 말할 때나 글을 쓸 때 모두 쓰지 만

            được nhưng 이랑/ 하고 người ta chỉ chủ yếu                        하고, 이랑은 말할 때만 주로 쓴다. /

            sử dụng khi nói. Khi ta liên kết / với các                        여러 개의 명사를 나열할 때 맨 마지막에

            loại danh từ thì ta không thể đặt nó ở cuối được.                   사용할 수 없다.

VD:        Tôi đã mua quần và áo khoác          (Đúng)                         .       바지와 코트를 샀어요.        ( 0 )

                                                                                                          바지랑 코트랑샀어요.         ( 0 )

               Tôi đã mua quần, váy và áo khoác  ( Sai )                          바지와 치마와 샀어요.         ( X )

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x