SỰ KHÁC BIỆT TRONG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG HÀN

²        Điểm khác biệt của 쫓다 좇다:                                        좇다쫓다의 다른 점

            (Đuổi theo, chạy theo)

            _ 좇다 là làm theo (đeo đuổi theo) những thứ                        좇다는 남의 말이나 의견이나 주장 따위를

            như quan điểm, ý kiến, hoặc lời nói của người                      따르다. 쫓다는 사람이나 동물 따위를 어디

            khác (những thứ mang tính chất trừu tượng)                         에서 물러나게 하거나 도망가는 것을 잡으려고

            _ 쫓다 có nghĩa là đuổi theo sau một cách gấp                       급히 뒤를 따라가는 것을 뜻한다.

            gáp để bắt người hoặc vật đang tẩu thoát hoặc

            là đuổi, trục xuất người hoặc vật ra khỏi nơi nào

            đó. (những thứ mang tính chất thật, cụ thể)

 

VD:        Người theo đuổi giấc mơ.                (Đúng)             .       꿈을 좇는 사람. ( 0 ) / 꿈을 쫓는 사람. ( X )

             Tôi đã đuổi con ruồi đi.                   (Đúng)                         파라를 쫓았다. ( 0 ) / 좇았다. ( X )

               Đuổi theo để bắt tên trộm.               (Đúng)                         도독을 잡으려고 쫓아간다. (0)/ 좇아간다. ( X )

     

***********************************************************************

²        Điểm khác biệt của 맞히다맞추다                                 맞추다맞히다의 다른 점

            (Lắp ráp, điều chỉnh)

            _ 답을 맞추다 để chỉ việc vừa so sánh với đáp                       답을 맞추다는 문제의 정답과 비교해 보면서

            án vừa quan sát xem đúng hay sai.                                         맞았는지 틀렸는지를 살펴보는 것을 말하고,

            _ 답을 맞히다 để nói việc đưa ra đáp án cho câu                   답을 맞히다는 어떤 문제나 물음에 정답을

            hỏi hoặc đề thi nào đó.                                                            대는 것을 말한다.

VD:        Sau khi xem đề thi tôi đã thử dò đáp án                  .       시험을 봉 뒤에 답을 맞추어 보았더니

               thì có 2 điểm sai ở phần từ ngữ.                                          국어에서 두 개 틀렸다.

              Tôi đã đưa ra tất cả đáp án kỳ thi đố vui lần này.                 내가 이번 퀴즈 답을 맞혔어요. ( 0 )

                                                                                                                                                     맞췄어요. ( X )

3 1 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x