SỰ KHÁC BIỆT TRONG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG HÀN

²        Điểm khác nhau của 부치다붙이다                            붙이다부치다의 다른 점

            (Gửi thư, dính vào)

            Ở trường hợp ta làm dính một đồ vật nào đó                         ‘(어떤 것을) 붙게 하다’의 뜻인 경우에는         

            thì ta sử dụng 붙이다. Ở trường hợp không                          붙이다를 쓰고, 붙다의 뜻과 관계가 없거나

            liên quan đến nghĩa 붙다 (dính) hoặc xa nghĩa                      붙다의 뜻에서 많이 멀어진 경우에는

            nhiều với 붙다 (dính) thì ta sử dụng 부치다.                        부치다를 사용한다.

 

VD:                                                                                         .

               Tôi đã dán tem vào bì thư.                                       나는 편지 봉투에 우표를 붙였다. ( 0 ) / 부쳤다. ( X )

               Tôi đi đến bưu điện và gởi thư.                               나는 우체국에 가서 편지를 붙였다. ( X )/ 부쳤다. ( 0 )

   *********************************       

 

²        Điểm khác biệt của 비치다비추다:                          비추다비치다의 다른 점

            (Chiếu sang, tỏa ánh sang)

            _ 비추다được sử dụng ở trường hợp chiếu sáng                    비추다는 ‘어디에 무엇을 비추다’의 꼴로

            và phản chiếu cái gì đó ở đâu.                                                쓰이며, ‘비치다는 ‘어디에 무엇이 비치다’

            _ 비치다được sử dụng ở trường hợp cái gì đó                       의 꼴로 쓰인다.

            chiếu sáng hoặc phản chiếu ở đâu đó.

 

VD:        Phản chiếu gương mặt trong gương. (Đúng)           .       거울에 얼굴을 비춘다. ( 0 ) / 비친다. ( X )

             Gương mặt phản chiếu trong gương. (Đúng)                      거울에 얼굴이 비친다. ( 0 ) / 비춘다. ( X )

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x