LUYỆN DỊCH TỪ VỰNG

Mọi người cùng luyện dịch nhé!   승률 높이고 승승장구, 태국 눌렀는데…베트남, 박항서에 ‘아시안컵 결승’ 요구는 무리수 [스포츠서울 정다워기자]박항서 체제(thể chế, chế độ)의 베트남은 과거와 아예 다른 팀으로(thành một đội hoàn toàn khác với quá khứ) 성장했다. 재계약(tái ký hợp


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký