TIẾNG HÀN GIAO TIẾP

TIẾNG HÀN DU LỊCH CHỦ ĐỀ: HỘI THOẠI NHẬP CẢNH HÀN QUỐC KHI LẤY HÀNH LÝ 짐 찾을 때 • Xin cho hỏi nhờ, lấy hành lý ở đâu ạ 말씀 좀 여쭐께요. 어디에서 짐을 찾습니까 • Hãy đi thẳng.


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký