LUYỆN DỊCH SONG NGỮ

LUYỆN DỊCH QUA NHỮNG MẪU CHUYỆN

Mọi người cùng luyện dịch qua những mẫu chuyện hay và ý nghĩa nhé😍

코끼리 밧줄 – Dây thừng của voi

한 남자가 코끼리를 지나가면서 그는 갑자기 멈추었 고,이 거대한 동물들은 앞발에 묶여있는 작은 밧줄 만 잡혀 있다는 사실에 혼란스러워했습니다. 사슬도없고 새장도 없어. 코끼리는 언제든지 자신의 채권에서 벗어날 수 있었지만 어떤 이유인지 그들은 분명하지 않았습니다.
Một người đàn ông đi ngang qua một chú voi và anh ta đột ngột dừng lại, anh ta hoang mang với việc nhưng con vật to lớn lại chỉ bị trói lại bằng một sợi dây thừng nhỏ ở chân trước. Không dây xích và lồng cũng không có. Voi luôn có thể tự thoát khỏi sự ràng buộc nhưng lý do ở đây là gì bản thân chúng cũng không rõ.
그는 근처에서 트레이너를 보았고 왜이 동물들이 그곳에 서서 도망 가려고 시도하지 않았는지 질문했습니다. 트레이너는 “어렸을 때 아주 작을 때 우리는 넥타이를 묶기 위해 같은 크기의 로프를 사용하고, 그 나이에 잡아두면 충분합니다. 그들이 자라면, 그들은 헤어질 수 없다고 믿는다. 그들은 로프가 여전히 그들을 붙잡을 수 있다고 믿는다. 그래서 결코 밧줄을 자유롭게하려고하지 않는다. “
Anh ta nhìn thấy ở gần đó có một vị huấn luyện viên và anh ta đã hỏi huấn luyện viên rằng những con vật tại sao không thử bỏ trốn mà cứ đứng đấy. Vị huấn luyện viên đã nói thế này: “ Lúc chúng còn bé, rất bé, chúng tôi sử dụng sợi dây thừng với cùng kích cỡ để buộc thành dây buộc và nó đủ giữ chúng ở tuổi đó. Nếu chúng lớn lên chúng tin rằng chúng không thể chia tay sợi dây. Chúng hoàn toàn tin rằng sợi dây có thể giữ chặt chúng. Vì vậy chúng không có định giải thoát khỏi sợi dây.
그 남자는 놀랐다. 이 동물들은 언제나 그들의 채권에서 자유로울 수 있었지만 그들이 할 수 없다고 믿었 기 때문에, 그들이 있던 곳에서 바로 붙어있었습니다.
Người đàn ông quá bất ngở. Những con vật này luôn luôn có thể có được tự do khỏi sự ràng buột của chúng nhưng bởi vì chúng tin rằng chúng không thể làm được điều đó cho nên chúng bị mắc kẹt ngay tại nơi chúng ở.
코끼리처럼, 우리 중 몇 명이 과거에 한번 실패했기 때문에 우리가 무언가를 할 수 없다는 신념에 매달려 인생을 살아가고 있습니까?
Giống như voi, có bao nhiêu người trong chúng ta sống cuộc sống của mình với niềm tin rằng chúng ta không thể làm điều gì đó vì chúng ta đã thất bại một lần trong quá khứ?
실패는 학습의 일부입니다. 우리는 결코 삶의 투쟁을 포기해서는 안됩니다.
Thất bại là một phần của việc học. Chúng ta tuyệt đối không được phép từ bỏ việc tranh đấu trong cuộc sống.

GVTH: Đỗ Thị Thanh Dung

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x