Chuyên mục: Những câu chuyện hay Tiếng Hàn

Truyện cười tiếng Hàn: Lý do các bác sĩ đeo khẩu trang khi phẩu thuật.

의사들이 수술할 때 마스크를 하는 이유 엄마를 따라 병원에 온 호기심 많은 아들이 갑자기 엄아에게 [...]

Chữa lành tâm hồn cùng với nhà sư 법류 Hàn Quốc – Bài 26: 우리 계속 행복 할 수 있을까?

“지는 서른 네 살의 미혼입니다. 고민 상담보다는 여쭤보고 싶은 것이 있습니다. 스님은 행복한 결혼 생활이 [...]

Chữa lành tâm hồn cùng với nhà sư 법류 Hàn Quốc – Bài 25: 감사합니다. 배신자여

“스님이하신 말씀 중에 헤어진 상대에게 나를 떠나 줘서 고맙다고 108 배를하라는 조언이 기억에 남습니다. 저 [...]

Chữa lành tâm hồn cùng với nhà sư 법류 Hàn Quốc – Bài 24: 착한 엄마  딸, 나쁜 아빠 아들

결혼을 앞둔 사람들이 이런지런 고민으로 저를 찾아옵니다. 결혼 직령기라고 하는 연령대의 남녀는 현실적인 문제부터 사랑에 [...]

Chữa lành tâm hồn cùng với nhà sư 법류Hàn Quốc – Bài 23: 이별에 붙이는 반창고

상처 없는 이별은 없습니다. 서로 합의로 잘 헤어졌다고 해도 내 마음 어느 한구석에는 이별이 남긴 [...]

Chữa lành tâm hồn cùng với nhà sư 법류Hàn Quốc – Bài 22: 공개 수배, 짚신의 짝 찾기

삼십 대 후반이라는 한 분이 어떤 사람과 만나서 결혼하는 것이 좋겠냐고 물었습니다. “제가 어떻게 하면 [...]

Chữa lành tâm hồn cùng với nhà sư 법류Hàn Quốc – Bài 21: 혼자보다 둘이 더 외로울 때

“저는 만난 지 2 년 정도 된 남자 친구가 있어요. 제가 올해 서른 살이라 이제 [...]

Chữa lành tâm hồn cùng với nhà sư 법류Hàn Quốc – Bài 20 예쁜 걸 좋아하는 죄

“저는 올해 서른두 살입니다. 나이가 나이다 보니 결혼할 배우자를 찾으려고 노력하고 있어요. 제 생각에 배우자에는 [...]

Chữa lành tâm hồn cùng với nhà sư 법류Hàn Quốc – Bài 19: 마음의 감옥

  무엇을 해야 남에게 도움을 주면서 나도 행복하게 살 수 있을까 고 민하는 분이 있습니다. [...]

Chữa lành tâm hồn cùng với nhà sư 법류Hàn Quốc – Bài 18: 내 꿈의 방해꾼과 길 찾

고등학생 때부터 지금까지 한 번도 의육적인 태도와 미래에 대한 희망을 품어본 적이없다는 청춘을 만났습니다. 그래서 [...]