CÁC PATXIM

CÁC PATXIM

Phatxim là phần nằm dưới cùng trong thành phần cấu nên chữ Hàn Quốc.

 

Ví dụ:

음                     Có patxim là                           (âm)

강                       Có phatxim là                        (dòng sông )

새                       Không có phatxim                (con chim)

줄                       Có phatxim là                        ( hàng, hàng ngũ )

많                       Có phatxim là                          ( nhiều)

 

CÁCH ĐỌC CÁC PHATXIM

Đọc thành ㄱ (c/k) nếu các patxim là ㄱ,ㅋ,ㄲ,ㄳ,ㄺ

 

Ví dụ

깎다                    các ta                                   ( cắt, xén,cạo )

몫                        mốc                                     ( phần)

늙다                   nức ta                                   (già)

Đọc thành  ㄴ(n) nếu các patxim là  ㄴ, ㄵ, ㄶ

 

Ví dụ:

안                       an                       ( không)

괜찮다                coén shán tà      (không sao)

운전                   un chơn             (lái xe)

Đọc thành ㄷ (t) nếu patxim là ㄷ, ㅅ,ㅈ,ㅊ,ㅌ,ㅎ,ㅆ

 

Ví dụ:

닫다                  tát tà                   (đóng)

웃다                   Út tà                   (cười)

맞다                    mát tà                (đúng)

쫓다                   chốt tà                (đuổi)

같다                   cát tà                  ( giống)

좋다                   chốt tà                 (tốt)

있다                    Ít tà                     ( có)

Đọc thành  ㄹ (l) nếu các patxim là  ㄹ,ㄼ,ㄽ,ㄾ,ㅀ

 

Ví dụ:

알다                    Al tà                  ( biết)

밟다                    Bal tà                ( dẫm)

싫다                   Xil tà                 ( ghét)

핥다                 Hal tà                 ( liếm)

Đọc thành  ㅁ(m) nếu các patxim là

 

Ví dụ:

꿈                    Cum                   ( giấc mơ)

잠                  Cham                  ( giấc ngủ )

닮다              Tam ta                ( giống)

Đọc thành ㅍ (p) nếu các patxim là ㅂ, ㅍ,ㅄ,ㄿ

 

Ví dụ :

밥                      Báp                      (cơm)

갚다                   Cáp tà                 ( trả, trả lại )

값                       Cáp                     ( gía cả)

Đọc thành   ㅇ (ng) nếu các patxim là ㅇ

 

Ví dụ :

강                    Cang                   ( dòng sông )

공항                Công hang          (sân bay )

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x