CÁC TỪ NGỮ THÔNG DỤNG- GIA ĐÌNH HỌ HÀNG        

GIA ĐÌNH HỌ HÀNG                                                    가정,가족

Ông tổ                                                                           조부                            chô-bu

Ông nội                                                                         할아버지                    ha-ra-bơ-chi

Bà nội                                                                           할머니                        hal-mơ-ni

Bà ngoại                                                                       외할머니                   uê-hal-mơ-ni

Cha,bố,ba                                                                     아빠                            a-ba

아버지/아버님            a-bơ-chi/a-bơ-nim

부친                            bu-shin

Mẹ, má                                                                         엄마                            ơm-ma

어마니/어마님           ơ-ma-ni/ơ-ma-nim

모친                            mô-shin

Cha mẹ                                                                         부모님                        bu-mô-nim

Bác trai                                                                         큰아버지                   khưn-a-bơ-chi

Chú                                                                               작은아버지                cha-cưn-a-bơ-chi

Chú họ                                                                          삼촌                            xam-shơn

Cậu                                                                               외삼촌                       uê-xam-shơn

Dì                                                                                  이모                            i-mô

Anh (em trai gọi)                                                           형                                hiơng

Anh ( em gái gọi)                                                           오빠                            ô-ba

Anh cả                                                                           큰형                            khưn-hiơng

Anh thứ                                                                         작은형                        cha-ưn-hiơng

Chị                                                                                누나                            nu-na

Chị (em gái gọi)                                                            언니                            ơn-ni

Em                                                                                동생                            tông-xeng

Em trai                                                                          남동생                       nam-tông-xeng

Em gái                                                                          여동생                        iơ- tông-xeng

Anh rể                                                                           형부                            hiơng-bu

Em rể                                                                            매제                            me-chê

Chị dâu                                                                         제수씨                        chê-xu-xi

Anh em                                                                          형제                            hiơng-chê

Chị em (trai)                                                                  남매                           nam-me

Chị em (gái)                                                                   자매                            cha-me

Con trai                                                                          아들                            a-tưl

Con gái                                                                           딸                                tal

Con trai đầu                                                                    맏아들                        mát-a-tul

Con gái đầu                                                                    맏딸                            mát-tal

Con trai út                                                                       막내아들                    măng-ne-a-tưl

Con gái út                                                                       막내딸                       măng-ne-tal

Con cái                                                                            자녀                            cha-niơ

Cháu chắt                                                                        손자                           xôn-cha

Cháu trai                                                                          조카                            chô-kha

Cháu gái                                                                           손자                            xôn-cha

Chồng                                                                               남편                            nam-piơn

Vợ                                                                                     아내                            a-ne

Bà xã,ông xã                                                                     집사람                        chíp-xa-ram

Mẹ vợ                                                                                장모님                       chang-mô-nim

Bố vợ                                                                                 장인                            chang-in

Bố chồng                                                                            시아버지                    xi-a-bơ-chi

Mẹ chồng                                                                           시아머니                    xi-a-mơ-ni

Con dâu                                                                              며느리                        miơ-nư-ri

Con rể                                                                                 사위                            xa-uy

Họ hàng                                                                              친척                            shin-shớc

Hàng xóm                                                                           이옷                           i-út

Bố nuôi                                                                               양압지                        iang-a-bơ-chi

Con nuôi                                                                             양자                            iang-cha

Bố ghẻ                                                                                계부                            ciê-bu

Mẹ ghẻ                                                                               계모                            ciê-mô

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x