TÌM NHÀ Ở HÀN QUỐC

TÌM NHÀ Ở HÀN QUỐC

Có nhiều cách khác nhau để tìm nhà ở Hàn Quốc. Bạn có thể xem thông tin ở những tờ thông báo dán đường hay báo thông tin khu vực ở những khu chợ rồi đến tận nơi để xem nhà. Nhưng cách phổ biến là thông qua công ty mô giới, các công ty này sẽ giúp bạn chuẩn bị giấy tờ cần thiết khi tìm nhà, ký hợp đồng thuê nhà. Và Bạn phải trả tiền hoa hồng cho các công ty đó.

Ở Hàn Quốc, ngoài trường hợp trực tiếp mua nhà để ở, còn có cách trả tiền thuê nhà để ở. Có các loại hình thức thuê nhà: “Jeon-se” và “Wo-lse”. Jeon-se là làm hợp đồng thuê nhà có tiền đặt cọc dài hạn và khi hết thời hạn hợp đồng bạn sẽ nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc đó.

Wol-se là hình thức thuê nhà theo tháng. Sau khi trả trước tiền đặt cọc nhất định rồi hàng tháng trả tiền thuê .

Những điểm chú ý khi thuê nhà ở Hàn Quốc

 1. Kiểm tra trực tiếp trang thiết bị trong nhà và môi trường xung quanh nhà cần thuê.
 2. Biết chính xác xem chủ nhà là ai và phải ký hợp đồng trực tiếp với chủ nhà, tránh tình trạng khi ký hợp đồng với người đang thuê trong nhà đó, về sau chủ nhà không chấp nhận hợp đồng này và không trả lại tiền đặt cọc.
 3. Để biết được chính xác chủ nhân ngôi nhà cần thuê là ai có thể kiểm tra. Cuốn sổ đăng ký nhà “đưmg-gi-sô” hỏi thông tin hoặc nhận thông tin qua Internet.
 4. Tiền ký hợp đồng là 10% tiền đặt cọc, số sòn lại sẽ trả trong ngày bạn chuyển đến. Bạn chú ý phải giữ hóa đơn.
 5. Khi viết hợp đồng cần phải kiểm tra xem:
 • Địa chỉ nhà trong hợp đồng có trùng với địa chỉ ghi trong thông tin trên Cuốn sổ đăng ký nhà “đumg-gi-bu-đưng-bôn” không
 • Tiền ký hợp đồng có đúng không
 • Ngày trả tiền ký hợp đồng, tiền đặt cọc, tiền thanh toán giữa kỳ và tiền còn lại
 • Thời hạn hợp đồng
 • Cả hai bên thuê và bên cho thuê phải trực tiếp ký tên và đóng dấu
 • Hợp đồng làm 3 bản, một bản chủ nhà giữ, một bản người thuê nhà giữ và một bản cho người làm chứng là công ty bất động sản
 1. Sauk hi chuyển đến nhà, bạn cần đến :đông-sa-mu-sô” (như UBND phường) để đăng ký chuyển về ở. Sau đó đóng dấu, ghi ngày tháng chuyển đến vào hợp đồng. Như thế mới có thể nhận lại tiền đặt cọc trong trường hợp xảy ra rắc rối.

집구하기

한국에서 집을 구하는 방법은 여러 가지입니다. 거리에 붙은 광과지나 지역정보신문을 보고 직접 찾아가 얻을 수도 있습니다. 하지만 부동산중개소를 이용하는 것이 일반적입니다. 부동산중개소에서는 집을 구할 때 확인해야 할 사항을 알아봐주고, 계약할 때 필요한 서류들을 준비해줍니다. 부동산중개소를 이용하면 수수료를  내야 합니다.

한국에서 집을 구할 경우 직접 사는 것 말고도 세를 얻는 방법이 있습니다. 세에는 전세, 월세 두 가지 형태가 있습니다. 전세는 집주인에게 보증금을 주고 계약을 하며, 계약 기간에 그 집에서 살다가 계약 기간이 끝나면 보증금을 전액 돌려받는 방식입니다. 월세는 보증금을 주고, 다달이 임대료를 내는 방식입니다.

집을 구할 주의할

 1. 먼저 실제 살아갈 집을 방문하여 설비와 주변 환경을 확인합니다.
 2. 집의 소유자가 누구인지 확인하고 반드시 그 사람과 계약해야 합니다. 집 주인이 아닌 사람과 계약했다가 집주인이 그 계약 사실을 인정하지 않으면 보증금을 돌려받지 못할 수도 있습니다.
 3. 집의 소유자가 누구인지 알려면 주택 등기부등본을 확인하면 됩니다. 등기부등본에서는 집주인의 이름, 주소, 집의 면적과 구조, 집주인의 채무관계 등을 확인할 수 있습니다. 등기부등본은 등기소에 직접 가서 떼거나 인터넷으로 발급받을 수 있습니다.
 4. 계약금은 보증금의 10%이고, 나머지는 이사하는 날 줍니다. 이때 영수증은 꼭 받아야 합니다.
 5. 계약서를 작성할 때는 다음을 뱌ㅏㄴ드시 확인해야 합니다.
  • 계약한 집의 주소가 주택 등기부등본에 기록된 주소와 일치하는가?
  • 계약 금액이 맞는가?
  • 계약금과중도금, 잔금 주는 날짜를 제대로 썼는가?
  • 계약기간은 언제까지인가?
  • 집주인은 물론 계약자 본인이 서명하거나 도장을 찍었는가?
 6. 이사를 마치고 동사무소에 가서 전입신고를 한 다음 계약서에 ;확정일자’ 도장을 받습니다. 그렇게 해야 문제가 생겼을 경우 돈을 돌려받을 수 있습니다.

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x