TÌM VIỆC LÀM

TÌM VIỆC LÀM

Hiện nay số người muốn tìm việc làm tại Hàn Quốc cũng như người nước ngoài sau khi du học xong muốn ở lại làm việc tại Hàn Quốc hay người nước ngoài kết hôn với người Hàn Quốc ngày càng tăng. Người nước ngoài có thể xin việc làm hợp pháp tại Hàn Quốc đã được quy định căn cứ theo luật quản lý xuất nhập cảnh. Đối với trường hợp người nước ngoài kết hôn với người Hàn Quốc được đào tạo nghề để có những kĩ năng và kĩ thuật cần thiết trong công việc.

Người nước ngoài muốn xin việc tại Hàn Quốc thì phải có visa cư trú mới có thể đi xin việc làm. Các loại visa có thể đi xin việc bao gồm : visa dành cho cho người có việc làm ngắn hạn (C-4), giáo sư (E-1), giảng dạy hội thoại (E-2), nghiên cứu (E-3), đào tạo kĩ thuật (E-4), lĩnh vực chuyên môn (E-5), nghệ thuật (E-6), hoạt động đặc biệt (E-7), lao động phi chuyên nghiệp (E-9), thủy thủ (E-10), du lịch (H-1), visa dành cho kiều bào (H-2)

Người nhập cư có visa F-13, hay F 21 (kết hôn với người Hàn) thì có đủ tư cách để xin việc và lao động hợp pháp.

Cá nhân muốn biết visa của mình có xin được việc hay không có thể truy cập vào trang web www.hikorea.go.kr của trung tâm hướng dẫn tổng hợp cho nước ngoài để tìm hiểu(ĐT: gọi số 1345)

 

Tên các cơ quan hỗ trợ tìm việc làm

Trung tâm hỗ trợ việc làm www.work.go.kr/jobcenter

Là cơ quan giới thiệu việc làm miễn phí trên toàn quốc. Trung tâm này không chỉ giới thiệu việc làm thích hợp cho người tìm việc mà còn tìm hiểu về doanh nghiệp mà người tìm việc muốn. Hơn nữa , Trung tâm còn giới thiệu phỏng vấn với doanh nghiệp cho đến khi người tìm việc có được việc làm. Nếu người tìm việc có khó khăn trong việc tiếp cận doanh nghiệp thì Trung tâm sẽ cử nhân viên tư vấn đi cùng. www.jobcenter.work.go.kr

Trung tâm thông tin việc làm 

Là cơ quan giới thiệu việc làm miễn phí, hoạt động trên các thành phố, quận.

Người tìm việc sẽ được giới thiệu các doanh nghiệp gần với nơi mình cư trú.

Tham khảo trên website của thành phố và quận.

Trung tâm phát triển nguồn nhân lực nữ www.vocation.or.kr

Là cơ quan phục vụ nữ giới nhằm thực hiện đa dạng các hoạt động như hướng dẫn tìm việc, đào tạo nghề. Phần lớn là các hoạt động miễn phí, tuy nhiên tùy theo chương trình mà sử dụng hình thức giảm chi phí

Trung tâm hỗ trợ lao động người nước ngoài tại Hàn Quốc

www.migrantok.org

Là cơ quan phục vụ cho gia đình đa văn hóa, thực hiện các chương trình đa đạng như giới thiệu việc làm, chương trình văn hóa vv…

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa (www.liveinkorea.mogef.go.kr)

Là cơ quan phục vụ cho gia đình đa văn hóa, thực hiện các chương trình đa dạng như giới thiệu việc làm, chương trình văn hóa vv…

Các trang website giúp tìm việc

Đa phần các cơ quan hỗ trợ tìm việc làm dành cho người nhập cư qua kết hôn đều sử dụng các trang web nên có thể truy cập mạng internet ở nhà để tìm hiểu về doanh nghiệp.

Trung tâm toàn cầu Seoul / www.global.seoul.go.kr

Jobnet/ www.jobnet.go.kr

Worknet/ www.work.go.kr

Hệ thống tìm việc làm tại Hàn Quốc / www.know.work.go.kr

취업

한국으로 일자리를 찾으러 오는 외국인들이나 한국으로 유학 왔다가 취업하고자 하는 외국인, 결혼이주민으로 직업을 갖고자 하는 이들이 늘고 있습니다. 외국인들이 한국에서 합법적으로 취업할 수 있는 자격은 출입국관리법에 규정하고 있습니다. 결혼이민등에게는 직업에 필요한 기술과 기능을 익힐 수 있도록 직업훈련도 실시합니다.

외국인이 한국에서 취업하려면  취업활동을 할 수 있는 체류자격을 받아야 합니다. 취업활동을  할 수 있는 체류자격은 단기취업 (C-4), 교수(E-1), 회화지도( E-2), 연구 (E-3), ,기술지도(E-4),  전문직업(E-5), 예술흥행(E-6), 특정활동(E-7), 비전문취업(E-9), 선원취업(E-10), 관광취업(H-1), 방문취업(H-2)입니다. 또 국민 배우자 비자( F-13, F-2-1)를 받고 입국한 결혼이민자는 법적으로 취업할  자격이 있습니다.

본인이 가진 비자로 취업할 수 있는지는 외국인종합안내센터( www.hikorea.go.kr, 전화 국번 없이 1345)에서 알아볼 수 있습니다.

일자리 알선기관

고용지원센터 www.work.go.kr/ jobcenter

국가에서 운영하는 무료 취업알선기관으로 전국에 있습니다. 구직자들에게 적합한 일을 안내하고 원하는 사업체에 대해 알아봐 줍니다. 또 취업할 때까지 사업체 면접을 주선합니다. 구직자의 사업체 방문에 어려움이 있다고 판단되면, 상담원들이 동행하기도 합니다.

취업정보센터

각 지역 시. 군에서 운영하는 무료 취업알선 기관, 거주지에서 가까운 사업체를 안내받을 수 있습니다. 시. 군. 누리집 참조.

여성인력개발센터 www.vocation.or.kr

여성만을 위하여 설립된 기관으로 취업알성과 직업훈련을 합니다. 대부분 무료이나 프로그램에 따라 유료로 저렴하게 이용할 수 있습니다.

한국 외국인근로자지원센터 www.migrantok.org

외국인 근로자들을 대상으로 다양한 문제를 해결해주는  민간기관입니다.

전국다문화가족지원단 liveinkorea.mogef.go.kr

다문화가족지원센터- 다문화가족을 위해 설립된 기관으로 취업알선, 문화프로그램 등 다양한 프로그램을 운영합니다.

취업 알선을 해주는 인터넷 사이트

결혼이민자들을 위해 취업알선 서비스를 실시하는 기관에서는 대부분 인터넷 누리집을 운영하므로 집에서도 인터넷에 접속해 사업체를 검색할 수 있습니다.

 

서울글로벌센터 global.seoul.go.kr

잡넷 www.jobnet.go.kr

워크넷 www.work.go.kr

한국직업정보시스템 know.work.go.kr

 

 

 

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x