TANG LỄ VÀ THỜ CÚNG

TANG LỄ VÀ THỜ CÚNG

Tang lễ

Tang lễ của người Hàn Quốc thường được tổ chức theo nghi lễ Nho giáo. Gia đình tang quyến sẽ có bản cái phó thông báo về cái chết của người trong gia đình tới anh em họ hàng và bạn bè sau đó mới chuẩn bị cho lễ tang. Họ mặc trang phục vải liệm cho người chết và thành viên trong gia đình thì mặc tang phục. Bình thường vải liệm thường được chuẩn bị trong lúc người chết còn sống. Tang phục có thể là vải màn xô hoặc áo màu đen hay trắng. Có riêng nơi tổ chức tang lễ hoặc tổ chức theo nghi thức tôn giáo của mỗi gia đình. Thông thường tang lễ diễn ra trong vòng 3 ngày sau đó đem chôn cất hoặc hỏa táng.

Anh em họ hàng và bạn bè sẽ đến viếng, chia buồn với gia đình tang quyến. Khách đến viếng mặc trang phục màu đen hoặc trắng. Họ sẽ bái lạy 2 lạy trước linh cửu người đã khuất sau đó bái 1 lạy trước đại diện gia đình tang quyến. Những người có đạo mà không tiện bái lạy có thể đứng cầu nguyện. Sau khi viếng xong, tùy vào hoàn cảnh mỗi người mà có thể gửi tiền phúng.

Thờ Cúng

Để tưởng nhớ và biết ơn ông bà tổ tiên đã khuất, người Hàn Quốc sẽ chuẩn bị đồ ăn dâng lên với tấm lòng thành kính nhất. Dâng lễ thờ cúng vào đúng ngày ông bà tổ tiên đã khuất gọi là giỗ, ngoài ra họ còn thờ cúng vào những ngày lễ tết, trung thu…

Thủ tục và thứ tự trong thờ cúng có thể khác nhau theo từng gia đình, địa phương nhưng món ăn dâng lên thì đa phần gồm có các loại quả và hạt khô như hạt dẻ, táo tàu, mứt hổng, táo… cùng rượi; ngoài ra có thể có thêm cơm, canh, rau, cá….

장례

한국의 장례는 대개 유교적 전통에 따라 치릅니다. 돌아가신 분의 가족은 부고를 내서 친척이나 지인들에게 죽음을 알리고 장례를 준비합니다. 돌아가신 분에게는 수의를 입히고, 그 가족은 상복을 입습니다. 일반적으로 수의는 살아 있을 때 미리 준비해둡니다. 상복으로는 삼베옷을 입기도 하고, 검은색이나 흰색 옷을 입기도 합니다. 장례를 치르는 장례식장이 따로 있으며, 자신이 믿는 종교 의식에 따라 치르기도 합니다. 장례는 보통 3일장을 치르며, 시신은 매장하거나 화장합니다.

지인이나 친척이 돌아가셨을 때는 문상을 갑니다. 문상 갈 때에는 검은색이나 흰색 옷을 입는 것이 좋습니다. 빈소에서는 돌아가신 분 영전에 두 번 절한 뒤 상주들과 맞절을 한 번 합니다. 종교가 있어 절하기가 곤란한 사람은 기도를 하기도 합니다. 문상을 마친 뒤에는 형편에 맞게 조의금을 전합니다.

제사

돌아가신 조상과 부모를 기리는 의식으로, 정성 들여 음식을 마련합니다. 돌아가신 날지내는 제사를 기제사라고 하고 설, 추석 등 명절에 지내는 제사를 차례라고 합니다.

제사는 할아버지 대까지 지냅니다. 제사 시간은 고민이 돌아가신 날 자정부터 새벽 1시 사이에 지냈는데. 요즈음은 돌아가신 날 해가 진 뒤 적당한 시간에 지내기도 합니다. 제사는 지방이나 집안에 따라 준비와 절차에 차이가 있으나, 제사상에는 메(밥), 탕(국), 나물, 전, 술등을 놓고 밤, 대추, 곶감, 배 같은 과일과 약과, 다식 등을 놓습니다.

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x