LUYỆN DỊCH SONG NGỮ QUA BÁO CHÍ

  1. 한국 전문가(Chuyên gia Hàn Quc: 중국(Trung Quc), 동해에서(Bin Đông) 국제법(lut pháp quc tế) 위반중(vi phm)

(VOVWORLD) – 한국의 아산정책연구원(Viện nghiên cứu chính sách Hàn Quốc Asan) 아세안대양주 연구센터장(Giám đốc trung tâm nghiên cứu đại dương khu vực ASEAN) 이재현(Lee Jae Huyn) 박사(Tiến sĩ )는 동해 안보문제가(vấn đề an ninh biển Đông) 중국의 국제법 위반으로 인해(do Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế) 날이 갈수록 심각해지고 있으며(ngày càng tệ hơn), 동남아 국가(các nước Đông Nam Á), 특히(đặc biệt) 베트남에(Việt Nam) 안보 문제(vấn đề an ninh)를 유발시키고 있(Gợi lại)다고 말했다.

이재현(Lee Jae Huyn) 박사는 중국이 매립(Che lấp), 기반시설 구축(ây dựng cơ sở hạ tầng), 섬에서의 군사화(quân sự hóa trên đảo) 등 소위 ‘9단선’에 따라 (theo đường 9 đoạn) 점차(Đang dần) 동해를 독점하기(độc chiếm) 위해(để) 전술을 피고 있다고 경고하며(cảnh báo rằng đang tránh chiến thuật), 현재(hiện tại) 1982년(năm) 유엔해양법조약(UNCLOS),( Công ước Liên hợp quốc về Luật biển) 동남아우호협력조약(Hiệp ước hữu nghị Đông Nam Á )(TAC)와 같은 이 지역에서의(trong khu vực này) 활동들(hoạt động)에 대한 충분한 법적 틀이 있다고 말했다(Cho biết có một khung pháp lý đầy đủ.).

중국(Trung Quốc)또한 UNCLOS 및 TAC에 서명한(đã ký kết) 국가로(quốc gia), 이재현((Lee Jae Huyn) ) 박사(Tiến sĩ)는 “현재 중국이 명백하게(Một cách rõ ràng)  국제 협약(Hiệp ước quốc tế), 법률과(Luật) 규정(Quy định)을 준수하지 않고 있으며(Không tuân thủ), 중국이 국제법(Luật quốc tế)을 존중했을 때(Tôn trọng) 비로소(Cuối cùng) 이 문제들이(Những vấn đề này) 해결될 수 있(có thể được giải quyết.)다”라고 강조했다(Nhấn mạnh). 덧붙여(Ngoài ra), 이러한 중국이 행하고 있는(Trung Quốc đang hướng tới) 동해(biển Đông) 활동들의(những hành động) 결과에 대해(Về kết quả) 압력을(Áp lực) 가하기(tạo thêm) 위해서는 국제사회에서의(Trong cộng đồng quốc tế) 보다 광범위한(phạm vi rộng) 합의가(Thỏa thuận)필요하(Cần)다고 말했다.

GVTH: CÔ HUYỀN TRÂN

________________________________________

  1. 부패(tham nhũng) 낭비( lãng phí) ( ngăn chặn, ngăn ngừa) 위한 언론(ngôn luận, báo chí) 투쟁( đấu tranh) ’ – 2 전국언론상(giải báo chí toàn quốc lần thứ 2) 최종단계( giai đoạn cuối cùng) 60 작품( tác phẩm) 선정( tuyển chọn)

(VOVWORLD) – 7 월 22 일 오후 하노이에서 Hầu A Lềnh 베트남 조국 전선 ( mặt trận tổ quốc Việt Nam)중앙위원회 ( hội đồng ủy viên trung ương) 부위원장( phó chủ tịch)은 2018 – 2019년 단계 ( giai đoạn) “부패( tham nhũng) 와 낭비( lãng phí) 를 막(ngăn chặn)기 위한 언론의 투쟁”에 대한 제2차 전국언론상( giải báo chí toàn quốc)  최종평가 (đánh giá cuối cùng )회의( hội nghị)를 주재했다.(chủ trì )

6 월 21 일까지 조직위원회(ban tổ chức) 는 종이신문( báo giấy) , 전자 신문( báo điện tử) , 라디오( radio) 및 100 개가 넘는 중앙 ( trung ương ) 및 지방 ( địa phương) 언론 기관 (cơ quan báo chí )의 텔레비전 등 4 개 부문(lĩnh vực)에서 1,000 개의 작품( tác phẩm)을 접수받았다( tiếp nhận). 평가위원회( hội đồng đánh giá) 는 최종단계 ( giai đoạn cuối cùng)에서 4개 부문에 걸쳐 다양한 (đa dạng )주제( chủ đề)의60개 작품( tác phẩm)을 선정하( đăng kí)였으며, 가장 많은 카테고리( hạng mục )로는 조사( khảo sát)와 기록(  ghi chép, ghi hình)  , 에세이 기사( bài viết tiểu luận) 등이다.

계획 ( kế hoạch) 에 따르면, “부패(tham nhũng)와 낭비( lãng phí)를 막( ngăn chặn)기 위한 언론의 투쟁” 폐막식 ( lễ bế mạc) 및 시상식( lễ trao giải)은 8 월 15 일에 열릴( được mở) 예정이다.( dự kiến)

GVTH: CÔ YẾN NHI

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x