LUYỆN DỊCH SONG NGỮ

LUYỆN DỊCH QUA NHỮNG MẪU CHUYỆN

Mọi người cùng luyện dịch qua những mẫu chuyện hay và ý nghĩa nhé😍

세상에 다시 태어난다면
다시 태어난다면 몸이 불편해 휠체어를 타고 다니는 학생이 있었습니 다. 어느 날, ‘세상에 다시 태어난다면’ 이라는 제목으로 글짓기를 하는 수업 시간이 있었습니다. 글짓기가 끝난 후 그 학생의 글을 읽은 선생님은 뜻밖의 내용에 감동했습니다.
‘다시 태어난다면, 나는 내 어머니의 어머니로 태어나고 싶다. 그래서 지금까지 받은 고마움을 어머니의 어머니가 되어 보답하고 싶다. 지금의 나는 어머니의 고마움을 보답하며 사는 건 어렵기에, 내 어머니의 어머니로 태어나서 그 무한한 사랑을 조금이나마 갚고 싶다.’ 학생은 장애로 인해 자신의 몸이 힘들고 불편함보다 도 자신으로 인해 가슴 아파하는 어머니의 사랑이 더 욱 크게 느껴졌나 봅니다. 우리들의 어머니는 그렇습니다.
자녀의 아픈 것조차 자신의 잘못이라 여기며 당연하 게 헌신합니다. 그리고 어머니의 어머니도 분명 그랬을 것입니다. 어머니의 무한한 사랑을 닮고 싶습니다. #오늘의명언 사랑은 스스로 어떤 사람이 되어야 하는지를 보여준다.

Nếu được sinh ra lại trên thế gian một lần nữa.
Có một học sinh ngồi xe lăn và cảm thấy khó chịu với cơ thể của mình. Một ngày nọ, có một bài viết trên lớp với tiêu đề là ‘Nếu như tôi được sinh ra lại trên thế giới.’ Sau khi bài viết kết thúc, giáo viên đọc bài viết của học sinh đó đã cảm động với nội dung bất ngờ. ‘Nếu tôi được sinh ra một lần nữa, tôi muốn được sinh ra thành mẹ của mẹ tôi. Vì vậy, tôi muốn báo đáp lòng biết ơn đã nhận cho đến bây giờ đó là trở thành một người mẹ của mẹ tôi. Bây giờ việc sống và báo đáp lòng biết ơn của tôi với mẹ thật khó, vì vậy tôi muốn được sinh ra như mẹ của mẹ tôi và trả ơn tình yêu vô hạn của bà. Học sinh đó cảm thấy rằng tình yêu vô biên của mẹ dành cho bản thân mình lớn hơn nhiều sự bất tiện sự mệt mỏi của cơ thể do khuyết tật. Mẹ của chúng tôi là như thế. Ngay cả nỗi đau của con cái cũng coi là lỗi của mình và xứng đáng hiến dâng. Và mẹ của mẹ cũng phải được như vậy. Tôi muốn giống như tình yêu vô hạn của mẹ tôi.

GVTH: Nguyễn Dương Hồng Ngọc

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x