LUYỆN DỊCH QUA BẢN TIN

1. 2019 아시안게임,예산문제로 ‘갑론을박’ “ Tranh cãi (tán thành và phản đối) về vấn đề ngân sách trong việc tổ chức ASIAD 2019” 2. 1사분기 교통사고, 전년동기 대비 감소 “Tai nạn giao thông trong quý I giảm thiểu so với


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký