LUYỆN DỊCH QUA BẢN TIN

하노이서 중국-베트남 전쟁 개전 35년, 반중 시위 “Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội, kỉ niệm 35 năm cuộc chiến tranh Trung Quốc – Việt Nam”   사파, 한파로 물소 등 62마리 동사, 가축 피해 확대 “Sapa, 62


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký