LUYỆN DỊCH QUA BẢN TIN

1. 기업 41%, 커미션 지급하고 있다 . “ 41% doanh nghiệp, đang chi trả tiền môi giới” 2. 설탕 밀수 때문에 고전 “Đau đầu vì đường nhập lậu” 3. 부동산 M&A 현금 보유액 많을수록 유리 “Sát nhập bất động sản,


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký