LUYỆN DỊCH QUA BẢN TIN

1. 인도네시아 동부자바, 여성용 액세서리시장 잠재력 주목할 때 “Đây là lúc chú ý tiềm năng thị trường đồ trang sức phụ nữ Miền đông Java Indonesia” 2. 인도네시아, 2014년 자동차산업 밝음…건설경기 둔화 “Năm 2014 ở Indonesia ngành công nghiệp xe


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký