LUYỆN DỊCH BẢN TIN TỪ VỰNG (13/09/2018)

호치민市, 최근 5년간 부동산 시장 100% 이상 성장

 

부동산(bất động sản) 개발(khai thác, phát triển) 컨설팅을 진행하는(tiến hành) DKRA Vietnam社가 최근 발표한(phát biểu) 조사(điều tra) 보고서에(báo cáo) 따르면, 호치민市 의 부동산 가격은(giá cả) 최근 5년간(2012~2017년) 크게 상승했으며(tăng lên), 특히 2區와 9區 등에서 가격이 급상승한(tăng vọt) 것으로 나타났다.

부동산 시장은(thị trường) 2010년부터 2013년까지 부진했지만(đình trệ, trì trệ), 2014년부터 회복(hồi phục) 추세를 (xu thế)보이며, 지속적인(1 cách liên tục) 성장을(tăng trưởng) 보이고 있다.

1m2 당 판매(buôn bán) 가격을 등급별로(đẳng cấp, cấp bậc) 살펴 보면, C급 아파트가 1800만~2000만 VND(2012년 대비 54% 상승), B급 아파트가 2700만~3000만 VND(2012년 대비 67% 상승), A급 아파트가 5500만 VND(2012년 대비 47% 상승)으로 나타났다.

또한, 주택(tư dinh, nhà riêng) 빌라형 주택은 20~56%의 상승세를 보였다. 투기성이(tính chất đầu cơ) 높은 지역에서는 최근 3년간 인프라 정비가(chỉnh đốn, bảo trì) 된 곳은 약 2.3~2.7배 상승한 것으로 나타났다. 그 중에서도 중심에서(trọng tâm) 약 15km 떨어진 9區 Phuoc Long 지역은 1m2 당 2700만~3500만 VND까지 상승했다.

부동산 가격이 크게 상승한 배경으로는(bối cảnh) 교외의(ngoại ô) 인프라(cơ sở hạ tầng) 정비가 착실하게(chân thực, đáng tin cậy) 진행되고 있는지, 해외(hải ngoại) 직접 투자(FDI)의(đầu tư) 증가에(gia tăng) 따라 지방에서 노동자가(người lao động) 늘고 주택 구입(mua vào) 및 임대(thuê mướn) 수요가(yếu tố) 증가 있는지, 주식(cổ phần) 시장의 회복이 부동산 시장에 영향을(ảnh hưởng) 주고 있는지 등이다.

또한, 호치민市 부동산 협회(HoREA)에(hiệp hội) 따르면, 2018년 부동산 시장은 2017년과 마찬가지로 안정성을(tính ổn định) 유지하면서(duy trì) 꾸준히 성장해 나갈 것으로 전망되고(triển vọng) 있다.

 

Theo vinatimes : 2018-01-06

GV : NGUYỄN HOA TƯỜNG VY

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x