LUYỆN DỊCH BẢN TIN TỪ VỰNG (12/09/2018)

국도1호선(Tuyến Quốc Lộ 1A) 통행(thông hành) 요금 지불(chi trả tiền Phí) 항의(phản đối)에 총리(Thủ Tướng)가 징수(trưng thu) 일시(tạm thời) 중단(ngừng) 지시(chỉ thị)


메콩 델타 지방(khu vực đồng bằng sông MeKong)  띠엔장 성(Tỉnh Tiền Giang) Cai Lay 마을(Huyện) 을 통과하(thông qua,đi qua)는 국도 1호선(tuyến Quốc Lộ 1A) 에 설치된(được lắp đặt) Cai Lay 통행료( phí thông hành) 징수소( chốt thu phí)가 운전수들(các tài xế)의 맹비난( sự chỉ trích mạnh mẽ)을 받던 중 Nguyễn Xuân Phúc 총리(Thủ Tướng)는 4일 하노이시(Hà Nội)에서 열린(được mở) 동성과 관련 부처(các bộ ngành liên quan)의 대표자(Đại Biểu ) 모임에서 1~2개월간(khoãng 1~2 tháng) 요금 징수(thu phí)를 일시(tạm thời) 중단하(ngưng)라고 지시했다(chỉ thị).

또 근본(căn bản) 대책(đối sách)을 강구하(tìm kiếm,nghiên cứu)도록 전면적인(tính toàn diện) 조사를 하(điều tra)도록 지시했다. 총리의 지시에 따라 국가 감사 기관(Cơ Quan Kiểm Toán Nhà Nước)과 계획 투자부 조사 기관(Thanh Tra  Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư)은 이미 이 안건(vụ việc,vấn đề)의 조사(kiểm tra)를 시작했(bắt đầu)으며, 교통 운수부 조사 기관(Thanh Tra  Bộ Giao Thông Vận Tải)도 재검토(tái khảo sát,tái điều tra ) 중이다(đang).

이 징수소(chốt thu phí)는 건설(xây dựng)·운영(kinh doanh)·양도 (chuyển giao) (BOT) 방식(phương thức)으로 전개한 (triển khai) Cai Lay 시내 우회 도로(đường tránh trung tâm huyện cai lậy) ·국도 1호선   Cai Lay 마을구간(Quốc Lộ 1A khu vực Huyện Cai Lậy) 보수(bảo trì) 안건(vấn đề)의 일환(mắc xích, mối nối)으로 설치된(được lắp đặt) 것. 이 중 새로 건설되( được xây dựng)는 Cai Lay 시내 우회 도로(đường tránh trung tâm huyện Cai Lậy)는 길(dài)이 12km 투자 총액(tổng số tiền đầu tư) 1조(1 nghìn tỉ) VND이며 국도 1호선 Cai Lay 마을 구간(Quốc Lộ 1A khu vực Huyện Cai Lậy) 보수(bảo trì) 부분(phần)은 길(dài)이 26.5km, 투자 총액 (tổng số tiền đầu tư )3000억 (300tỷ) VND 이다.

운전수들(các tài xế)은 도로 보수 기금(quỹ bảo trì đường bộ)에 도로 보수 요금(phí bảo trì đường bộ)을 납부하(nộp)고 있어 국가(Quốc Gia,Nhà Nước)가 건설한(xây dựng) 국도1호선의 보수비(phí bảo trì Quốc Lộ 1A)를 이 기금으로 출연해야 한(viện trợ)다는 것. 또 민간 투자가(nhà đầu tư tư nhân)가 건설한 우회 도로 쪽으로( vào hướng tuyến đường tránh đã xây dựng) 징수소(chốt thu phí)를 설치해야 한( phải lắp đặt)다며 징수소 이전(di chuyển)을 요구하(yêu cầu)고 있다.

소식통(nguồn tin)에 따르(theo)면 교통 운수부(Bộ Giao Thông Vận Tải)는 회동(họp)에서 3개 방안(3 phương án)의 대책(đối sách) 제안했다(đề xuất).구체적(tính cụ thể)으로는:

◇ 1:징수소(chốt thu phí)를 이전하지 않(không di dời)고 교통 체증(ùn tắc giao thông)이 발생하(phát sinh)면 징수(trưng thu)를 일시(tạm thời) 정지하(đình chỉ,ngưng)고 운전수(tài xế)를 설득하(thuyết phục)는 것

◇ 2:투자자(nhà đầu tư)에게 배상금(phí bồi thường)을 지불하(chi trả)고 징수소(chốt  thu phí)를 우회 도로 쪽으로 (vào hướng đường tránh)이전하(di chuyển)는 것

◇ 3:국도 1호선(Quốc Lộ 1 A 및 우회 도로(tuyến đường tránh) 양쪽(hai phía)에 징수소(chốt thu phí)를 설치하( lắp đặt)고 각각(mỗi) 투자액(số tiền đầu tư)에 맞추어(điều chỉnh) 요금(phí)을 설정 하(thiết lập)는 것으로 되어 있다.

 

GV : TRẦN TUẤN KIỆT

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x