TỤC NGỮ HÀN QUỐC

Mọi người cùng học Tục Ngữ Hàn Quốc nhé! 사공이 많으면 배가 산으로 올라간다Lắm lái đò thì đò lên núi (Bất cứ việc gì, quá nhiều người tham gia thì khó quyết định. Lắm thầy nhiều ma). 사귀어야 절교하지Có chơi


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký