SINH HOẠT

SINH HOẠT

Từ vựng

Ký túc xá                                           기숙사                        ci-xúc-xa

Phòng                                                  방                               bang

Phòng nghỉ                                          휴게실                        hiu-cê-xil

Nhà tắm                                              목욕실                        mốc-iốc-xil

Nhà vệ sinh                                         화장실                        hoa-chang-xil

Phòng thay quần áo                            탈의실                        tha-rưi-xil

Bếp                                                      주방                            chu-bang

Cửa                                                     문                                mun

Cửa sổ                                                 창문                            shang-mun

Hàng làng                                            복도                            bốc-tô

Cầu thang                                            계단                            ciê-tan

Cái bàn                                                상                                xang

Ghế                                                     의자                            ưi-cha

Tủ đựng quần áo                                 옷장                            ốt-chang

Chăn                                                    이물                            i-bul

Gối                                                      베개                            bê-ce

Nệm                                                    담요                           tam-iô

Cái màn                                               모기장                       mô-ci-chang

Quạt                                                    선풍기                        xơn-pung-ci

Bàn là (ủi)                                           다리미                        ta-ri-mi

Lò sưởi                                                난로                            nan-lô

Tủ lạnh                                                냉장고                        neng-chang-cô

Máy giặt                                              세탁기                        xê-thắc-ci

Nồi cơm điện                                      전기밥솥                    chơn-ci-báp-xốt

Bóng điện                                            전등                            chơn-tưng

Bóng đèn neon                                    형광등                        hiơng-coang-tưng

Nền nhà                                               바닥                            ba-tắc

Sưởi nền                                              난방                            nan-bang

Đồ điện tử                                           전자제품                  chơn-cha-chê-pum

Đồ dùng cá nhân                                 개인 용품                   ce-in iông-pum

Gia cụ                                                  가구                            ca-cu

Bếp ga                                                 가스레인지                ca-xư-rê-in-chi

Ga                                                       가스                            ca-xư

Điện                                                    전기                            chơn-ci

Dầu                                                     기름                            ci-rưm

Nước nóng                                          온수                            ôn-xu

Nước lạnh                                           냉수                            neng-xu

Dọn vệ sinh                                         청소하다                    shông-xô-ha-tà

Tổng vệ sinh                                        대청소하다                te-shông-xô-ha-tà

Rác                                                      쓰레기                        xư-rê-ci

Thùng rác                                            쓰레기통                    xư-re-ci-thông

Cái chổi                                               빗자루                        bít-cha-ru

Nội quy kí túc xá                                기숙사규칙                ci-xúc-xa-ciu-shíc

Ngủ bên ngoài                                     외박하다                   uê-bắc-ha-tà

Đi ra ngoài                                          외출하다                   uê-shul-ha-tà

Bỏ trốn                                                도망가다                    tô-mang-ca-tà

Mất trộm                                             도둑맞다                    tô-tốc-mát-tà

Ý thức chung                                      공동의식                    công-tung-ưi-xíc

Sinh hoạt tập thể                                 단체생활                    tan-shê xeng-hoal

Mẫu câu thông dụng

A.

– Ký túc xá rất tốt.

기숙사가 아주 좋아요.

ci-xúc-xa-ca a-chu chô-a-iồ.

– ký túc xá không tốt.

기숙사가 좋지 않아요.

ci-xúc-xa-ca a-chu chôt-chi a-na-iồ.

-Phòng có nhiều muỗi.

방에 모기 많아요.

Ba-nghê mô-ci ma-na-iồ.

– Trong ký túc xá ồn ào quá, không ngủ được.

기숙사안이 너무 씨끄러워서 잠 못 자요.

ci-xúc-xa-a-ni nơ-mu xi-cư-rơ-uơ-xơ cham mốt cha-iồ.

– Hãy cho chúng tôi một chiếc máy giặt

저희한테 세탁기 한대 주세요.

Chơ-hưi-han-thê xê-thác-ci han-te chu-xề-iồ.

– Rất cảm ơn nếu cho chúng tôi một chiếc ti vi.

텔레비전 한대 주시면 감사하겠습니다.

Thê-lê-bi-chơn han-te chu-xi-miơn cam-xa-ha-cết-xưm-ni-tà.

– Xin lắp cho chúng tôi một chiếc điện thoại.

전화기 한대 놓아 좁아요.

Chơn-hoa-ci han-te nô-a chô-ba-iồ.

– Phòng này chật quá.

이방이 너무 좁아요.

i-ba-ngi nơ-mu chô-ba-iồ.

– Phòng này chật quá, xin chuyển sang phòng khác.

이방이 너무 좁아서 다른방으로 옮겨 주세요.

i-ba-ngi nơ-mu chô-ba-xơ ta-rưn-ba-ngư-rô ôm-ciơ chu-xề-iồ.

– Hãy bố trí thêm một phòng nữa.

방 하나 더 배정해 주세요.

Bang ha-na tơ be-chơng-he chu-xề-iồ.

– Phòng tôi thiếu một chăn và gối.

제 방에 이불과 베개가 모자라요.

Chê ba-nghê i-bul-coa bê-ce-ca mô-cha-ra-iồ.

-Không có hệ thống sưởi nền.

바닥에 난방이 안되요.

Ba-ta-cê nan-ba-nghi an-tuê-iồ.

– Trời lạnh quá, hãy mở nước nóng.

날씨가 너무 추워요, 온수 주세요.

Nal-xi-ca nơ-mu shu-oa-iồ, ôn-xu chu-xề-iồ.

– nước nóng không có.

온수 안 나와요.

Ôn-xu an na-oa-iồ.

-Bóng điện hỏng rồi, hãy sửa cho chúng tôi.

전등이 고장 났어요, 고쳐 주세요.

Chơn-tư-nghi cô-chang nat-xờ-iồ. cô-shiơ chu-xề-iồ.

– Ký túc xá hiện nay không có điện.

기숙사에 지금 불이 안 들어와요.

ci-xúc-xa-ê chi-cưm bu-ri an tư-rơ-oa-iồ.

– Hãy cho chúng tôi một chiếc khóa.

자물쇠 하나 주세요.

Cha-mul-xuê ha-na chu-xề-iồ.

– Trong ký túc xá nấu ăn có được không?

기숙사 내에서 취사해도 되요?

ci-xuc-xa ne-ê-xơ shuy-xa-he-tô tuê- iố?

– Chủ nhật tuần này chúng tôi sẽ tổng vệ sinh.

이번 일요일에 대청소 할께요.

i-bơn i-riô-i-rê te-shơng-xô hal-cê-iồ.

– Đừng tự tiện vào phòng tôi.

제방에 함부로 들어가지 마세요.

Chê-ba-ngê ham-bu-rô tư-rơ-ca-chi ma-xề-iồ.

B.

– Tôi muốn dùng chung phòng với bạn này.

저는 이친구와 같이 한방 쓰고 싶어요.

Chơ-nưn i-shin-cu-oa ca-thi han-bang xư-cô xi-pơ-iồ.

-Chúng tôi không hợp nhau.

저희는 서로 안 맞아요.

Chơ-hưi-nưn xơ-rô an ma-cha-iồ.

– Quan hệ của họ không tốt.

그 사람들이 관계가 안 좋아요.

Cư xa-ram-tư-ri coan-cê-ca an chô-a-iồ.

-Đưa bạn vào ký túc  xá có được không?

친구들을 기숙사로 데려와도 되요?

Shin-cu-tư-rưl ci-xúc-ca-rô tê-riơ-oa-tô tuê-iồ.

– Cuộc sống trong ký túc xa rất phức tạp

기숙사 생활이 아주 복잡해요.

ci-xúc-xa xeng-hoa-ri a-chu bốc-chap-hề-iồ.

– Hôm qua tôi bị mất tiền.

어제 저는 돈을 도둑 맞았어요.

Ơ-chê chơ-nưn tô-nưl tô-ruc ma-chat-xờ-iồ.

– Ở đây hay xảy ra các vụ trộm cắp.

여기서 도난 사고가 자주 발생해요.

Iơ-ci-xơ tô-nan xa-cô-ca cha-chu bal-xeng-hề-iồ.

– Bây giờ nên làm thế nào?

지금 어떻게 해야 되요?

Chi-cưm ơ-tớt-cê he-ia tuê-iố?

– Tôi đã báo cáo với nhà máy.

저는 회사한테 보고 했어요.

Chơ-nưn huê-xa-han-thê bô-cô hét-xờ-iồ.

– Tôi nghĩ phải báo cho cảnh sát.

저는 경찰한테 신고해야 한다고 생각해요.

Chơ-nưn ciơng-shal-han-thê xin-cô-he-ia han-ta-cô xeng-các-the-iồ.

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x